Laden...

Griffierecht bestuursrecht

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksKosten rechtszaak > Griffierecht > Griffierecht bestuursrecht

Tarieven bestuurszaken 2020, met uitzondering van belastingzaken

De tarieven 2020 gelden voor beroepschriften die op of na 1 januari 2020 zijn ingediend. Voor zaken waarbij het beroepschrift eerder is ingediend geldt het tarief 2019.

Soort zaakGriffierecht
Zaken (incl. verzoeken om voorlopige voorziening) die bijvoorbeeld gaan over een uitkering of huurtoeslag (Sociaalzekerheidswetten, Wet op de huurtoeslag en Wet op de rechtsbijstand):
- voor particulieren (natuurlijke personen)€ 48
- voor organisaties (rechtspersonen)€ 354
Alle andere bestuursrechtelijke zaken (incl. verzoeken om voorlopige voorziening) m.u.v. belastingzaken:
- voor particulieren (natuurlijke personen)€ 178
- voor organisaties (rechtspersonen)€ 354

Tarieven belastingzaken 2020

De tarieven 2020 gelden voor beroepschriften die op of na 1 januari 2020 zijn ingediend.

Soort zaakGriffierecht
Beroep of verzoek om voorlopige voorziening door particulieren (natuurlijke personen)€ 48

Beroep of verzoek om voorlopige voorziening door particulieren (natuurlijke personen) in de volgende zaken:

 • Dividendbelasting
 • Omzetbelasting
 • Belasting van personenauto’s en motorrijwielen
 • Accijns
 • Verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken
 • Belastingen op milieugrondslag
 • Douanewet
€ 178
Beroep of verzoek om voorlopige voorziening door organisaties (rechtspersonen)€ 354

 

Griffierecht betalen

De termijn waarbinnen het griffierecht door de rechtbank ontvangen moet zijn en de IBAN van de rechtbank, staan op de griffienota die u van de rechtbank ontvangt. Als u niet op tijd betaalt, kan de rechtbank beslissen om uw zaak niet inhoudelijk in behandeling te nemen.

Beroep op betalingsonmacht griffierecht bestuursrecht

Kunt u het griffierecht niet betalen?
Wilt u in (hoger) beroep of in cassatie gaan bij de bestuursrechter, maar kunt u het griffierecht (de kosten voor het beginnen van een procedure) niet betalen? U kunt om vrijstelling vragen. Hiervoor gelden strenge eisen. Dit zijn:

 • het netto-inkomen van u en uw eventuele fiscale partner gezamenlijk is lager dan 90% van een maximale bijstandsuitkering van een alleenstaande (deze cijfers wisselen ieder half jaar en staan hieronder in een overzicht vermeld), én
 • u hebt (beiden) geen vermogen. Onder vermogen wordt verstaan: tegoeden op uw bank- of spaarrekening, onroerende zaken (met uitzondering van de woning die hoofdverblijf is), aandelen, obligaties, winstbewijzen, contant geld of vorderingen.

Komt u in aanmerking voor vrijstelling? Er zijn 2 manieren om dit aan te vragen:

 1. Meteen in het beroepschrift. U ontvangt dan een brief van het gerecht met een formulier. U vult het formulier in en stuurt het samen met de gevraagde gegevens binnen 2 weken na datum van de brief retour.
 2. Als u de nota of de herinnering griffierecht heeft ontvangen. Doe het verzoek voor de betalingstermijn is verstreken en wel bij het gerecht waar u uw beroepschrift heeft ingediend. U ontvangt een brief met een formulier dat u op tijd en met alle gevraagde gegevens terug moet sturen.

Overzicht van de voor een alleenstaande geldende maximale bijstandsnorm per maand:

Netto90%

1 juli 2020

€ 1.059,03€ 953,12

1 januari 2020

€ 1.052,32€ 947,08

1 juli 2019

€ 1.030,42€ 927,37

1 januari 2019

€ 1.025,55€ 922,99

1 juli 2018

€ 996,56€ 896,90

1 januari 2018

€ 992,12€ 892,91

1 juli 2017

€ 986,52€ 887,87

1 januari 2017

€ 982,79€ 884,51

 

 

Kosten terug

Indien u door de rechter in het gelijk wordt gesteld, dan moet het bestuursorgaan het door u betaalde griffierecht aan u vergoeden. Daarnaast kan het zo zijn dat het bestuursorgaan de door u gemaakte proceskosten (deels) moet vergoeden. Dit heet een proceskostenveroordeling. Onder proceskosten vallen bijvoorbeeld de kosten voor een advocaat of belastingadviseur.

 

 

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:
Instagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8.00 uur tot 20.00 uur en op vrijdag van 8.00 uur tot 17.30 uur.