Laden...

Griffierecht in het bestuursrecht

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksKosten rechtszaak > Griffierecht > Griffierecht in het bestuursrecht

Tarieven griffierecht bestuursrecht, met uitzondering van belastingzaken

Soort zaakGriffierecht 2024
Beroep of verzoek om voorlopige voorziening in zaken die bijvoorbeeld gaan over een uitkering of huurtoeslag (socialezekerheidswetten, Wet op de huurtoeslag en Wet op de rechtsbijstand):
- voor particulieren (natuurlijke personen)
(in de regeling verlaagd griffierecht (wetten.overheid.nl) vindt u alle onderwerpen waarvoor dit tarief geldt)
€ 51

- voor organisaties (rechtspersonen) € 371
Beroep of verzoek om voorlopige voorziening in alle andere bestuursrechtelijke zaken m.u.v. belastingzaken:
- voor particulieren (natuurlijke personen) € 187
- voor organisaties (rechtspersonen) € 371

 

Tarieven griffierecht belastingzaken

Soort zaak
Griffierecht 2024
Beroep of verzoek om voorlopige voorziening door particulieren (natuurlijke personen), bijvoorbeeld over waardering onroerende zaken (WOZ) of een parkeerboete (naheffingsaanslag parkeerbelastingen) (kosten beroep verkeersboete: zie beroepsprocedure verkeersboete (Mulderbeschikking))
(in de regeling verlaagd griffierecht (wetten.overheid.nl) vindt u alle onderwerpen waarvoor dit tarief geldt)
€ 51

Beroep of verzoek om voorlopige voorziening door particulieren (natuurlijke personen) in de volgende zaken:

 • Dividendbelasting
 • Omzetbelasting
 • Belasting van personenauto’s en motorrijwielen
 • Accijns
 • Verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken
 • Belastingen op milieugrondslag
 • Douanewet
€ 187
Beroep of verzoek om voorlopige voorziening door organisaties (rechtspersonen) € 371

 

Griffierecht betalen

De termijn waarbinnen het griffierecht door de rechtbank ontvangen moet zijn en de IBAN van de rechtbank, staan op de griffienota die u van de rechtbank ontvangt. Als u niet op tijd betaalt, kan de rechtbank beslissen om uw zaak niet inhoudelijk in behandeling te nemen.

Beroep op betalingsonmacht griffierecht bestuursrecht

Kunt u het griffierecht niet betalen?
Wilt u in (hoger) beroep of in cassatie gaan bij de bestuursrechter, maar kunt u het griffierecht (de kosten voor het beginnen van een procedure) niet betalen? U kunt om vrijstelling vragen. Hiervoor gelden strenge eisen. Die zijn:

 • Vanaf 1 januari 2021: het netto-inkomen van u en uw eventuele fiscale partner gezamenlijk is lager dan 95% van een maximale bijstandsuitkering van een alleenstaande. Deze bedragen worden ieder half jaar aangepast en staan hieronder in een overzicht vermeld.
  Tot 1 januari 2021: het netto-inkomen van u en uw eventuele fiscale partner gezamenlijk is lager dan 90% van een maximale bijstandsuitkering van een alleenstaande. Hieronder kunt u ook een overzicht vinden van de bedragen van vóór 2021, én
 • u hebt (beiden) geen vermogen. Onder vermogen wordt verstaan: tegoeden op uw bank- of spaarrekening, onroerende zaken (met uitzondering van de woning die hoofdverblijf is), aandelen, obligaties, winstbewijzen, contant geld of vorderingen.

Komt u in aanmerking voor vrijstelling? Er zijn 2 manieren om dit aan te vragen:

 1. Meteen in het beroepschrift. U ontvangt dan een brief van het gerecht met een formulier. U vult het formulier in en stuurt het samen met de gevraagde gegevens binnen 2 weken na datum van de brief retour.
 2. Als u de nota of de herinnering griffierecht heeft ontvangen. Doe het verzoek voor de betalingstermijn is verstreken en wel bij het gerecht waar u uw beroepschrift heeft ingediend. U ontvangt een brief met een formulier dat u op tijd en met alle gevraagde gegevens terug moet sturen.

Overzicht van de voor een alleenstaande geldende maximale bijstandsnorm per maand en het percentage inkomensgrens:

Datum
Netto95%
1 januari 2024
€ 1.283,83
€ 1.219,64
1 juli 2023
€ 1.216,62
€ 1.155.78
1 januari 2023
€ 1.195,66
€ 1.135.87
1 juli 2022
€ 1.101,82
€ 1.046,72
1 januari 2022
€ 1.091,71
€ 1.037,12
1 juli 2021€ 1.078,70€ 1.024,76
1 januari 2021€ 1.075,44€ 1.021,66

DatumNetto90%

1 juli 2020

€ 1.059,03€ 953,12

1 januari 2020

€ 1.052,32€ 947,08

1 juli 2019

€ 1.030,42€ 927,37

1 januari 2019

€ 1.025,55€ 922,99

Kosten terug

Indien u door de rechter in het gelijk wordt gesteld, dan moet het bestuursorgaan het door u betaalde griffierecht aan u vergoeden. Daarnaast kan het zo zijn dat het bestuursorgaan de door u gemaakte proceskosten (deels) moet vergoeden. Dit heet een proceskostenveroordeling. Onder proceskosten vallen bijvoorbeeld de kosten voor een advocaat of belastingadviseur.
 

 

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

 • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
 • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

 • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact