Laden...

Bestuursrecht

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Naar de bestuursrechter

In beroep gaan

Als uw bezwaar tegen een beslissing van het bestuursorgaan is afgewezen, kunt u hiertegen in beroep gaan door een beroepschrift in te dienen.

Rechtstreeks beroep

U kunt het bestuursorgaan in het bezwaarschrift ook verzoeken om in te stemmen met een rechtstreeks beroep  bij de bestuursrechter. Bij een rechtstreeks beroep slaat u de bezwaarprocedure over.

Voorlopige voorziening

U kunt de bestuursrechter ook om een voorlopige voorziening vragen, zowel in de bezwaar- als in de beroepsprocedure. Hiervoor dient u een verzoekschrift in.

Bij het bestuursrecht neemt de rechter uw zaak alleen inhoudelijk in behandeling als u een rechtstreeks belang heeft. Dit kan een individueel of een collectief belang zijn.

Procedures bestuursrecht

Het bestuursrecht kent verschillende soorten procedures bijvoorbeeld de beroeps- en de voorlopige voorzieningsprocedure.

Gemachtigde bestuursrecht

In een bestuursrechtelijke procedure is het niet verplicht om een advocaat in te schakelen, maar het mag wel. Als u zich laat bijstaan door een advocaat, heeft u geen machtiging nodig. Laat u zich bijstaan door iemand anders, heeft u wel een machtiging nodig.

Kosten rechtszaak

Aan het voeren van een rechtszaak zijn verschillende kosten verbonden. Zoals de kosten voor de behandeling van de zaak door de rechter: de griffierechten. Maar ook kosten voor een advocaat, belastingadviseur of tolk als u deze inschakelt.


Uitspraak

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht geschiedt iedere bestuursrechtelijke uitspraak in het openbaar. Van de uitspraken die zijn gedaan, stelt de rechtbank een proces-verbaal op. Belangstellenden kunnen een afschrift van dat proces-verbaal (met daarin onder andere het zaaknummer, de namen van partijen en de beslissing van de rechtbank) kosteloos opvragen bij de griffie en toegezonden krijgen. Aan de hand van dat proces-verbaal kunnen belangstellenden dan desgewenst een afschrift van een bepaalde uitspraak opvragen bij de griffie. De rechtbank kan die uitspraak dan kosteloos verstrekken of die op www.rechtspraak.nl publiceren.


Mediation naast rechtspraak

Bij mediation naast rechtspraak lossen partijen samen hun conflicten op. Dat doen ze via bemiddeling van een onafhankelijke mediator. Mediation kan op elk rechtsgebied en op elk moment in de rechtszaak. De rechter kan het voorstellen of u kunt het zelf aanvragen. Zo kunt u uw meningsverschil misschien bijleggen en hoeft u niet (meer) naar de rechter. De partijen betalen samen de mediator.

 

Nieuws over bestuursrecht  Nieuws over bestuursrecht

 

 

Raad voor de rechtspraak opent deuren tijdens Week van de Rechtspraak: Open dag op zaterdag 18 septemberRaad voor de rechtspraak opent deuren tijdens Week van de Rechtspraak: Open dag op zaterdag 18 septemberhttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Raad-voor-de-rechtspraak-opent-deuren-tijdens-Week-van-de-rechtspraak-Open-Dag-op-zaterdag-18-september.aspxDen Haag12-9-2021 22:00:00Komende zaterdag 18 september (09:30-17:00u) opent de Raad voor de rechtspraak haar pand aan de Kneuterdijk 1 in Den Haag voor bezoekers. De toegang is gratis en aanmelden is niet nodig. <p>Komende zaterdag 18 september (09:30-17:00u) opent de Raad voor de rechtspraak tijdens de Week van de Rechtspraak zijn pand aan de Kneuterdijk 1 in Den Haag voor bezoekers. De toegang is gratis en aanmelden is niet nodig. Wel is er een maximum aan het aantal bezoekers dat tegelijkertijd in het pand kan zijn door de geldende coronamaatregelen.<br></p>
ENCJ steunt statement over de situatie in AfghanistanENCJ steunt statement over de situatie in Afghanistanhttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/ENCJ-steunt-statement-over-de-situatie-in-Afghanistan.aspxDen Haag18-8-2021 22:00:00Het ENCJ ondersteunt de oproep van de International Association of Judges (IAJ) voor internationale steun in Afghanistan.<p>Het Europese Netwerk voor Raden van de rechtspraak (ENCJ), waar ook de Nederlandse Raad voor de rechtspraak onderdeel van uitmaakt, heeft onderstaand bericht gepubliceerd over de zorgelijke situatie van vrouwelijke rechters in Afghanistan: </p><p><a href="https://www.encj.eu/node/600"><font color="#0066cc">ENCJ Board on the developing situation in Afghanistan | ENCJ - European Networks of Councils for the Judiciary</font></a></p>
Rule of law rapport: Nederlandse rechtspraak scoort hoog op onafhankelijkheidRule of law rapport: Nederlandse rechtspraak scoort hoog op onafhankelijkheidhttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Rule-of-law-rapport-Nederlandse-rechtspraak-scoort-hoog-op-onafhankelijkheid.aspxDen Haag20-7-2021 22:00:00De rechtspraak in Nederland scoort hoog op het gebied van onafhankelijkheid. Ook de inspanningen de kwaliteit van rechtspraak te vergroten, vallen op. Dit blijkt uit het Rule of Law 2021 rapport van de Europese Commissie (EC).<p>De rechtspraak in Nederland scoort hoog op het gebied van onafhankelijkheid. Ook de inspanningen om de kwaliteit van rechtspraak te vergroten, vallen op. Dit blijkt uit het gisteren gepresenteerde tweede <a href="https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_3761">Rule of Law-rapport </a>van de Europese Commissie (EC). Het rapport is samen met het eerder gepresenteerde European Justice Scoreboard een onderdeel van het ‘rule of law’-mechanisme van de EU.</p>

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:
Instagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8:00 uur tot 20:00 uur en op vrijdag van 8:00 uur tot 17:30 uur.