Laden...

Bestuursrecht

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Naar de bestuursrechter

In beroep gaan

Als uw bezwaar tegen een beslissing van het bestuursorgaan is afgewezen, kunt u hiertegen in beroep gaan door een beroepschrift in te dienen.

Rechtstreeks beroep

U kunt het bestuursorgaan in het bezwaarschrift ook verzoeken om in te stemmen met een rechtstreeks beroep  bij de bestuursrechter. Bij een rechtstreeks beroep slaat u de bezwaarprocedure over.

Voorlopige voorziening

U kunt de bestuursrechter ook om een voorlopige voorziening vragen, zowel in de bezwaar- als in de beroepsprocedure. Hiervoor dient u een verzoekschrift in.

Bij het bestuursrecht neemt de rechter uw zaak alleen inhoudelijk in behandeling als u een rechtstreeks belang heeft. Dit kan een individueel of een collectief belang zijn.

Procedures bestuursrecht

Het bestuursrecht kent verschillende soorten procedures bijvoorbeeld de beroeps- en de voorlopige voorzieningsprocedure.

Gemachtigde bestuursrecht

In een bestuursrechtelijke procedure is het niet verplicht om een advocaat in te schakelen, maar het mag wel. Als u zich laat bijstaan door een advocaat, heeft u geen machtiging nodig. Laat u zich bijstaan door iemand anders, heeft u wel een machtiging nodig.

Kosten rechtszaak

Aan het voeren van een rechtszaak zijn verschillende kosten verbonden. Zoals de kosten voor de behandeling van de zaak door de rechter: de griffierechten. Maar ook kosten voor een advocaat, belastingadviseur of tolk als u deze inschakelt.


Uitspraak

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht geschiedt iedere bestuursrechtelijke uitspraak in het openbaar. Van de uitspraken die zijn gedaan, stelt de rechtbank een proces-verbaal op. Belangstellenden kunnen een afschrift van dat proces-verbaal (met daarin onder andere het zaaknummer, de namen van partijen en de beslissing van de rechtbank) kosteloos opvragen bij de griffie en toegezonden krijgen. Aan de hand van dat proces-verbaal kunnen belangstellenden dan desgewenst een afschrift van een bepaalde uitspraak opvragen bij de griffie. De rechtbank kan die uitspraak dan kosteloos verstrekken of die op www.rechtspraak.nl publiceren.


Mediation naast rechtspraak

Bij mediation naast rechtspraak lossen partijen samen hun conflicten op. Dat doen ze via bemiddeling van een onafhankelijke mediator. Mediation kan op elk rechtsgebied en op elk moment in de rechtszaak. De rechter kan het voorstellen of u kunt het zelf aanvragen. Zo kunt u uw meningsverschil misschien bijleggen en hoeft u niet (meer) naar de rechter. De partijen betalen samen de mediator.

 

Nieuws over bestuursrecht  Nieuws over bestuursrecht

 

 

Rechtbanken wijzen voorlopige voorzieningen 'derdelanders' toeRechtbanken wijzen voorlopige voorzieningen 'derdelanders' toehttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Rechtbanken-wijzen-voorlopige-voorzieningen-derdelanders-toe.aspxDen Haag 4-4-2024 22:00:00Rechtbanken wijzen voorlopige voorzieningen ‘derdelanders’ toe, recente uitspraken zijn in lijn met uitspraak Raad van State. Dat betekent dat de betrokken mensen voorlopig recht op bescherming houden. <div><span>Uit recente rechterlijke uitspraken over verzoeken van zogenoemde derdelanders om een voorlopige voorziening blijkt dat de rechtbanken de lijn volgen van de <a href="https://www.raadvanstate.nl/actueel/nieuws/april/derdelanders-behouden-recht-opvang/">richtinggevende uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak </a>van de Raad van State van afgelopen dinsdag. De verzoeken zijn door de rechtbanken toegewezen, wat betekent dat de betrokken mensen voorlopig recht op bescherming houden. De rechtbanken hebben tot nu toe in ten minste 550 zaken een voorlopige voorziening toegewezen. </span></div>
Rechtspraak doet in brief aan informateurs aanbevelingen om rechtsstaat te versterkenRechtspraak doet in brief aan informateurs aanbevelingen om rechtsstaat te versterkenhttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Rechtspraak-doet-aanbevelingen-om-rechtsstaat-te-versterken-in-brief-aan-informateurs.aspxDen Haag2-4-2024 22:00:00De Raad voor de rechtspraak doet informateurs Dijkgraaf en Van Zwol tal van aanbevelingen om de democratische rechtsstaat te versterken en het publiek vertrouwen hierin te vergrot​en. <p>De Raad voor de rechtspraak doet in <a href="/SiteCollectionDocuments/Brief%20Rvdr%20aan%20informateurs%202024.pdf" title="Brief%20Rvdr%20aan%20informateurs%202024.pdf">een brief aan informateurs Dijkgraaf en Van Zwol <span class="rnl-file-properties">(pdf, 216,1 KB)</span></a>, die de mogelijkheid voor een zogenoemd programkabinet onderzoeken, tal van aanbevelingen om de democratische rechtsstaat te versterken en het publiek vertrouwen hierin te vergroten. Zo pleit de Raad voor het verbeteren van de toegang tot de rechter en het verlagen van de griffiekosten.<br></p>
Digitaal procederen in belastingzaken: ‘kleine voorbereiding, meer tijdwinst en gemak’Digitaal procederen in belastingzaken: ‘kleine voorbereiding, meer tijdwinst en gemak’https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Digitaal-procederen-in-belastingzaken-kleine-voorbereiding-meer-tijdwinst-en-gemak.aspxDen Haag6-3-2024 23:00:00Sinds begin december 2023 procedeert het gemeentelijk belastingkantoor Twente digitaal via het webportaal Mijn Rechtspraak.<p><strong>Sinds begin december 2023 procedeert het gemeentelijk belastingkantoor Twente digitaal via het webportaal Mijn Rechtspraak. Juristen Dirk Prook en Marit Boschman zijn er blij mee, zeker nu ze momenteel veel WOZ-beroepschriften te behandelen hebben. 'Het webportaal werkt eenvoudig, het bespaart tijd en je hebt altijd het meest actuele dossier binnen handbereik. Ons eigen werkproces hebben we nauwelijks hoeven aan te passen op deze digitale manier van procederen.'</strong><br></p>

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

  • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
  • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

  • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact