Laden...

Bestuursrecht

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Naar de bestuursrechter

In beroep gaan

Als uw bezwaar tegen een beslissing van het bestuursorgaan is afgewezen, kunt u hiertegen in beroep gaan door een beroepschrift in te dienen.

Rechtstreeks beroep

U kunt het bestuursorgaan in het bezwaarschrift ook verzoeken om in te stemmen met een rechtstreeks beroep  bij de bestuursrechter. Bij een rechtstreeks beroep slaat u de bezwaarprocedure over.

Voorlopige voorziening

U kunt de bestuursrechter ook om een voorlopige voorziening vragen, zowel in de bezwaar- als in de beroepsprocedure. Hiervoor dient u een verzoekschrift in.

Bij het bestuursrecht neemt de rechter uw zaak alleen inhoudelijk in behandeling als u een rechtstreeks belang heeft. Dit kan een individueel of een collectief belang zijn.

Procedures bestuursrecht

Het bestuursrecht kent verschillende soorten procedures bijvoorbeeld de beroeps- en de voorlopige voorzieningsprocedure.

Gemachtigde bestuursrecht

In een bestuursrechtelijke procedure is het niet verplicht om een advocaat in te schakelen, maar het mag wel. Als u zich laat bijstaan door een advocaat, heeft u geen machtiging nodig. Laat u zich bijstaan door iemand anders, heeft u wel een machtiging nodig.

Kosten rechtszaak

Aan het voeren van een rechtszaak zijn verschillende kosten verbonden. Zoals de kosten voor de behandeling van de zaak door de rechter: de griffierechten. Maar ook kosten voor een advocaat, belastingadviseur of tolk als u deze inschakelt.


Uitspraak

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht geschiedt iedere bestuursrechtelijke uitspraak in het openbaar. Van de uitspraken die zijn gedaan, stelt de rechtbank een proces-verbaal op. Belangstellenden kunnen een afschrift van dat proces-verbaal (met daarin onder andere het zaaknummer, de namen van partijen en de beslissing van de rechtbank) kosteloos opvragen bij de griffie en toegezonden krijgen. Aan de hand van dat proces-verbaal kunnen belangstellenden dan desgewenst een afschrift van een bepaalde uitspraak opvragen bij de griffie. De rechtbank kan die uitspraak dan kosteloos verstrekken of die op www.rechtspraak.nl publiceren.


Mediation naast rechtspraak

Bij mediation naast rechtspraak lossen partijen samen hun conflicten op. Dat doen ze via bemiddeling van een onafhankelijke mediator. Mediation kan op elk rechtsgebied en op elk moment in de rechtszaak. De rechter kan het voorstellen of u kunt het zelf aanvragen. Zo kunt u uw meningsverschil misschien bijleggen en hoeft u niet (meer) naar de rechter. De partijen betalen samen de mediator.

 

Nieuws over bestuursrecht  Nieuws over bestuursrecht

 

 

Rechtspraak adviseert hersteloperatie toeslagenaffaire te vereenvoudigenRechtspraak adviseert hersteloperatie toeslagenaffaire te vereenvoudigenhttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Rechtspraak-adviseert-hersteloperatie-toeslagenaffaire-te-vereenvoudigen.aspxDen Haag16-5-2022 22:00:00De verschillende mogelijkheden van schadeloosstelling in het concept-wetsvoorstel hersteloperatie toeslagen zijn ingewikkeld en onoverzichtelijk. Daardoor zijn ze voor gedupeerden moeilijk te begrijpen.<p>De verschillende mogelijkheden van schadeloosstelling in het concept-wetsvoorstel hersteloperatie toeslagen zijn ingewikkeld en onoverzichtelijk. Daardoor zijn ze voor gedupeerden moeilijk te begrijpen. Dit blijkt uit <a href="/SiteCollectionDocuments/2022-20-Advies-Hersteloperatie-toeslagen.pdf" title="2022-20-Advies-Hersteloperatie-toeslagen.pdf">een wetgevingsadvies <span class="rnl-file-properties">(pdf, 259,5 KB)</span></a> van de Raad voor de rechtspraak. Daarnaast veroorzaken de verschillende vormen van schadeloosstelling meer druk bij organisaties die de regelingen uitvoeren. Dit verhoogt de kans op fouten, met het risico dat gedupeerde ouders mogelijk weer compensatie moeten terugbetalen.<br></p>
Rechters: knellende wetgeving leidt tot onrechtvaardige situatiesRechters: knellende wetgeving leidt tot onrechtvaardige situatieshttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Rechters-knellende-wetgeving-leidt-tot-onrechtvaardige-situaties.aspxDen Haag10-5-2022 22:00:00Rechters maken zich zorgen over de onrechtvaardige uitwerking van een aantal wetten. In het jaarverslag van de Rechtspraak worden 11 zogenoemde buikpijndossiers expliciet genoemd.<p><span>Rechters maken zich zorgen over de onrechtvaardige uitwerking van een aantal wetten. In het vandaag gepubliceerde <a href="https://jaarverslagrechtspraak.nl/" target="_blank">jaarverslag van de Rechtspraak</a> worden 11 zogenoemde buikpijndossiers expliciet genoemd. Het gaat bijvoorbeeld over knellende wetgeving rondom transitievergoedingen en het gebrek aan menselijke maat bij de uitvoering van (een deel van) de zorgverzekeringswet. Maar ook om het taakstrafverbod, waardoor rechters niet de meest rechtvaardige, passende en effectieve straf kunnen opleggen. </span><br></p>
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden start pilot Digitale Toegang rijksbelastingenGerechtshof Arnhem-Leeuwarden start pilot Digitale Toegang rijksbelastingenhttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Gerechtshof-Arnhem-Leeuwarden-start-pilot-Digitale-Toegang-rijksbelastingen.aspxArnhem-Leeuwarden16-3-2022 23:00:00Op 28 maart start bij de belastingkamer van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden een pilot Digitale Toegang in de zaakstroom rijksbelastingen.<p><strong>Op 28 maart start bij de belastingkamer van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden een pilot Digitale Toegang in de zaakstroom rijksbelastingen. Vanaf die datum kunnen procespartijen via het beveiligde webportaal 'Mijn Rechtspraak' digitaal procederen in rijksbelastingzaken. De pilot is onderdeel van het project Digitale Toegang dat is gericht op laagdrempelige, digitale toegang tot de Rechtspraak.</strong><br></p>

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:
InstagramInstagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8:00 uur tot 20:00 uur en op vrijdag van 8:00 uur tot 17:30 uur.