Laden...

Bestuursrecht

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Naar de bestuursrechter

In beroep gaan

Als uw bezwaar tegen een beslissing van het bestuursorgaan is afgewezen, kunt u hiertegen in beroep gaan door een beroepschrift in te dienen.

Rechtstreeks beroep

U kunt het bestuursorgaan in het bezwaarschrift ook verzoeken om in te stemmen met een rechtstreeks beroep  bij de bestuursrechter. Bij een rechtstreeks beroep slaat u de bezwaarprocedure over.

Voorlopige voorziening

U kunt de bestuursrechter ook om een voorlopige voorziening vragen, zowel in de bezwaar- als in de beroepsprocedure. Hiervoor dient u een verzoekschrift in.

Bij het bestuursrecht neemt de rechter uw zaak alleen inhoudelijk in behandeling als u een rechtstreeks belang heeft. Dit kan een individueel of een collectief belang zijn.

Procedures bestuursrecht

Het bestuursrecht kent verschillende soorten procedures bijvoorbeeld de beroeps- en de voorlopige voorzieningsprocedure.

Gemachtigde bestuursrecht

In een bestuursrechtelijke procedure is het niet verplicht om een advocaat in te schakelen, maar het mag wel. Als u zich laat bijstaan door een advocaat, heeft u geen machtiging nodig. Laat u zich bijstaan door iemand anders, heeft u wel een machtiging nodig.

Kosten rechtszaak

Aan het voeren van een rechtszaak zijn verschillende kosten verbonden. Zoals de kosten voor de behandeling van de zaak door de rechter: de griffierechten. Maar ook kosten voor een advocaat, belastingadviseur of tolk als u deze inschakelt.


Uitspraak

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht geschiedt iedere bestuursrechtelijke uitspraak in het openbaar. Van de uitspraken die zijn gedaan, stelt de rechtbank een proces-verbaal op. Belangstellenden kunnen een afschrift van dat proces-verbaal (met daarin onder andere het zaaknummer, de namen van partijen en de beslissing van de rechtbank) kosteloos opvragen bij de griffie en toegezonden krijgen. Aan de hand van dat proces-verbaal kunnen belangstellenden dan desgewenst een afschrift van een bepaalde uitspraak opvragen bij de griffie. De rechtbank kan die uitspraak dan kosteloos verstrekken of die op www.rechtspraak.nl publiceren.


Mediation naast rechtspraak

Bij mediation naast rechtspraak lossen partijen samen hun conflicten op. Dat doen ze via bemiddeling van een onafhankelijke mediator. Mediation kan op elk rechtsgebied en op elk moment in de rechtszaak. De rechter kan het voorstellen of u kunt het zelf aanvragen. Zo kunt u uw meningsverschil misschien bijleggen en hoeft u niet (meer) naar de rechter. De partijen betalen samen de mediator.

 

Nieuws over bestuursrecht  Nieuws over bestuursrecht

 

 

Advocaten kunnen vrijwillig digitaal procederen in reguliere vreemdelingenzakenAdvocaten kunnen vrijwillig digitaal procederen in reguliere vreemdelingenzakenhttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Advocaten-kunnen-vrijwillig-digitaal-procederen-in-reguliere-vreemdelingenzaken.aspxUtrecht14-2-2021 23:00:00Vanaf 1 maart 2021 kunnen advocaten ervoor kiezen om digitaal te procederen in reguliere vreemdelingenzaken. De Rechtspraak heeft daarvoor enkele aanpassingen gedaan in de bestaande systemen. <p><strong>Vanaf 1 maart 2021 kunnen advocaten ervoor kiezen om digitaal te procederen in reguliere vreemdelingenzaken. De Rechtspraak heeft daarvoor enkele aanpassingen gedaan in de bestaande systemen. De betrokken ketenpartners, zoals IND, vreemdelingenadvocaten en de Raad van State, zijn positief over deze uitbreiding van de digitale diensten.</strong></p>
Rechtspraak: binnentreden woning en schenden beroepsgeheim alleen bij duidelijke kadersRechtspraak: binnentreden woning en schenden beroepsgeheim alleen bij duidelijke kadershttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Rechtspraak-binnentreden-woning-en-schenden-beroepsgeheim-alleen-bij-duidelijke-kaders.aspxDen Haag9-2-2021 23:00:00De kaders voor het zonder toestemming binnentreden van een woning en het schenden van het medisch beroepsgeheim moeten duidelijk zijn. Dit stelt de Raad voor de rechtspraak in een wetgevingsadvies.<p>De kaders voor het zonder toestemming binnentreden van een woning en het schenden van het medisch beroepsgeheim moeten duidelijk zijn. Dit stelt de Raad voor de rechtspraak in een wetgevingsadvies over de voorgestelde Wet Elektronische gegevensuitwisseling in de Zorg. Ten aanzien van het huisrecht gaat het om een zware inbreuk op een grondrecht van burgers, stelt de Raad. Ook krijgen wetshandhavers een te ruime mogelijkheid om inbreuk te maken op het medisch beroepsgeheim. Het zou goed zijn als de minister voor Medische Zorg en Sport het wetsvoorstel op deze punten aanpast.<br> </p>
Digitale toegang civiel recht en bestuursrecht krijgt vormDigitale toegang civiel recht en bestuursrecht krijgt vormhttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Digitale-toegang-civiel-recht-en-bestuursrecht-krijgt-vorm.aspxUtrecht2-2-2021 23:00:00<p>De kop is er af. Na veel voorbereidingen, gaat het project Digitale Toegang Civiel en Bestuur (project DT CB) een volgende fase in. Doel van het project is te zorgen dat binnen genoemde rechtsgebieden procespartijen en -vertegenwoordigers zoveel mogelijk digitaal zaken kunnen indienen bij en digitaal stukken kunnen uitwisselen met de Rechtspraak.</p>

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:
Instagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8.00 uur tot 20.00 uur en op vrijdag van 8.00 uur tot 17.30 uur.