Bestuursrecht

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

In het bestuursrecht staan besluiten van de overheid centraal.

Bijvoorbeeld een besluit waarbij een bestuursorgaan een uitkering toekent, exploitatievergunning intrekt of handhavend optreedt. Als u het niet eens bent met een beslissing van een bestuursorgaan, bezwaar heeft gemaakt en dit is afgewezen, kunt u beroep instellen bij de bestuursrechter.

Naar de bestuursrechter

In beroep gaan

Als uw bezwaar tegen een beslissing van het bestuursorgaan is afgewezen, kunt u hiertegen in beroep gaan door een beroepschrift in te dienen.

Rechtstreeks beroep

U kunt het bestuursorgaan in het bezwaarschrift ook verzoeken om in te stemmen met een rechtstreeks beroep  bij de bestuursrechter. Bij een rechtstreeks beroep slaat u de bezwaarprocedure over.

Voorlopige voorziening

U kunt de bestuursrechter ook om een voorlopige voorziening vragen, zowel in de bezwaar- als in de beroepsprocedure. Hiervoor dient u een verzoekschrift in.

Bij het bestuursrecht neemt de rechter uw zaak alleen inhoudelijk in behandeling als u een rechtstreeks belang heeft. Dit kan een individueel of een collectief belang zijn.

Procedures bestuursrecht

Het bestuursrecht kent verschillende soorten procedures bijvoorbeeld de beroeps- en de voorlopige voorzieningsprocedure.

Gemachtigde bestuursrecht

In een bestuursrechtelijke procedure is het niet verplicht om een advocaat in te schakelen, maar het mag wel. Als u zich laat bijstaan door een advocaat, heeft u geen machtiging nodig. Laat u zich bijstaan door iemand anders, heeft u wel een machtiging nodig.


Kosten rechtszaak

Aan het voeren van een rechtszaak zijn verschillende kosten verbonden. Zoals de kosten voor de behandeling van de zaak door de rechter: de griffierechten. Maar ook kosten voor een advocaat, belastingadviseur of tolk als u deze inschakelt.

Nieuws over bestuursrecht  Nieuws over bestuursrecht

 

 

Conclusie A-G: rechtsvraag proefprocedures massaal bezwaar box 3-heffing te beperkt2-1-2019 23:00:00<p> Op 31 december 2018 heeft advocaat-generaal Ettema conclusies uitgebracht in vijf zaken over de vermogensrendementsheffing in de inkomstenbelasting (box 3), waaronder proefprocedures in het kader van het massale bezwaar van spaarders tegen box 3. In de vijf procedures, die gaan over de jaren 2013 en 2014, staat de vraag centraal of de vermogensrendementsheffing op spaarsaldi op het niveau van de regelgeving in strijd is met het eigendomsrecht dat beschermd wordt door artikel 1, Eerste Protocol bij het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (artikel 1 EP).</p>
Staatssecretaris mag gezinshereniging afwijzen na te late aanvraag, mits hij op alternatieve procedure wijst26-12-2018 23:00:00Staatssecretaris mag gezinshereniging afwijzen na te late aanvraag, mits hij op alternatieve procedure wijst. Dit blijkt uit een uitspraak van de Raad van State.<p>De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid mag een aanvraag voor gezinshereniging voor gezinsleden van vreemdelingen met een asielvergunning afwijzen, als deze te laat is ingediend. Wel moet hij de aanvrager in zo'n geval informeren over de gevolgen daarvan en hoe die langs een andere weg alsnog in aanmerking kan komen voor gezinshereniging. Dat blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.</p>
Amsterdamse aanpak van toeristenwinkels blijft overeind18-12-2018 23:00:00De Amsterdamse aanpak van toeristenwinkels blijft overeind, volgt uit een uitspraak van de Raad van State.<p>Het verbod om na 5 oktober 2018 nog een nieuwe toeristenwinkel te openen in het centrum van Amsterdam is niet in strijd met de Europese Dienstenrichtlijn. Toch mocht het gemeentebestuur in dit geval niet handhavend optreden tegen een nieuwe kaaswinkel van de Amsterdam Cheese Company op het Damrak. Dat staat in een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.</p>

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via
Stel uw vraag via

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 20.00 uur.

Veelgestelde vragen aan het Rechtspraak Servicecentrum