Laden...

Tolk en/of vertaler in een rechtszaak

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksNaar de rechter > U heeft een rol in een rechtszaak > Tolk en/of vertaler in een rechtszaak

Als beëdigd tolk of vertaler kunt u de vraag krijgen om op te treden in een rechtszaak. De Rechtspraak en het Openbaar Ministerie maken alleen gebruik van tolken en vertalers uit het landelijk Register beëdigde tolken en vertalers. Hoe wordt u als tolk/vertaler gevraagd en hoe werkt het?

Wie kan u vragen te tolken en/of vertalen in een rechtszaak?

In een strafzaak of zaak over vreemdelingenbewaring

Na het accepteren van een tolkopdracht via uw intermediair ontvangt u automatisch de oproepbrief en benodigde informatie. Gaat het om een vertaling, dan is dit meestal een dagvaarding en/of processtukken (documenten).

In een civiele jeugdrechtzaak

Heeft een partij een tolk nodig in een civiele jeugdrechtzaak, zoals een ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing? Dan moet de verzoeker de tolk regelen en betalen. Meestal is dit de Raad voor de Kinderbescherming of een jeugdbeschermingsorganisatie (gecertificeerde instelling).

In een civiele of bestuursrechtelijke zaak

Heeft een partij een tolk nodig in een civiele of een bestuursrechtelijke procedure? Dan moet de partij zelf een tolk regelen en betalen. Afhankelijk van inkomen en eigen vermogen kan het zijn dat de partij recht heeft op een tegemoetkoming in de kosten van een advocaat en/of een mediator en ook een tolk. 

 

Hoe treedt u op als tolk en/of vertaler in een rechtszaak?

  • U kunt zich voorbereiden met de informatie die u over de zaak krijgt. Voor een strafzaak is dit vaak de dagvaarding, soms alleen het wetsartikel dat is overtreden. 
  • Tijdens de zitting zit u naast of dicht bij de partij voor wie u tolkt. U tolkt alles wat er gezegd wordt; het is de bedoeling dat sprekers na elke paar zinnen wachten op uw vertolking.
  • U volgt de gedragscode voor tolken en vertalers (zoek.officielebekendmakingen.nl) 
  • Bent u via uw intermediair gevraagd om als tolk en/of vertaler in een rechtszaak op te treden? Na het accepteren van de opdracht ontvangt u automatisch de oproep met alle benodigde gegevens voor uw tolkdienst. Op de dag van de zitting meldt u zich bij de rechtbank en voert u de tolkdiensten uit. Na de zitting scant de prestatieverklaarder de QR-code op uw oproepingsbrief om de geleverde diensten te accorderen. U kunt vervolgens uw gewerkte uren en gemaakte kosten declareren bij de intermediair. Voor meer details over het declaratieproces kunt u contact opnemen met uw intermediair.
  • U kunt uw ervaringen met het tolken en/of vertalen in de rechtszaak aan de Rechtspraak doorgeven. Download het feedbackformulier voor tolken/vertalers (pdf, 1023,9 KB) 

Denkt u niet naar behoren te kunnen tolken, bijvoorbeeld vanwege gebrek aan kennis of ervaring? Dan moet u dit tijdig laten weten aan degene die u heeft benaderd om te tolken/vertalen.

 

Wilt u ook ingezet kunnen worden als tolk en/of vertaler in rechtszaken?

U kunt zich aanmelden bij het landelijk Register beëdigde tolken en vertalers (bureauwbtv.nl)

Na uw toelating moet u binnen 2 maanden een eed of belofte afleggen bij een rechtbank (bureauwbtv.nl). U krijgt dan een akte van beëdiging. Deze moet u toevoegen aan uw gegevens in het register. 

 

Klacht over u als tolk/vertaler?

Een partij in een rechtszaak, een rechtsprekende organisatie of het Openbaar Ministerie kan een klacht indienen (bureauwbtv.nl) over het gedrag van een beëdigde tolk en/of vertaler.

 

 


Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

  • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
  • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

  • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact