Laden...

Schadevergoeding slachtoffer

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksU heeft een rol in een rechtszaak > Slachtoffer > Schadevergoeding slachtoffer

Heeft u als gevolg van een misdrijf of overtreding schade geleden? U bent benadeelde en kunt om schadevergoeding vragen. Als de rechter vindt dat u hier recht op heeft, kan hij de dader(s) verplichten tot het betalen van uw schade (of een gedeelte daarvan).

Schadevergoeding vragen via het strafproces

Als u schadevergoeding vraagt via het strafproces, voegt u zich als benadeelde in het proces. U ontvangt daarvoor een formulier waarop u aangeeft welke schade u heeft geleden. Daarnaast stuurt u rekeningen of andere bewijsstukken mee.

Wie beslist over de schadevergoeding?

Er zijn 2 mogelijkheden:

Zonder strafzitting

De officier van justitie handelt de zaak af. Er komt geen rechtszitting.

 

Wel strafzitting

Als er een strafzitting volgt, beoordeelt de rechter uw verzoek tot schadevergoeding. Heeft u recht op schadevergoeding, dan legt de rechter vaak ook een schadevergoedingsmaatregel op. Dat betekent dat de dader naast eventuele straf, ook verplicht wordt tot het betalen van het bedrag dat de rechter als schadevergoeding heeft vastgesteld. Het Centraal Justitieel Incassobureau is belast met het innen van dat bedrag.

 


Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

  • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
  • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

  • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact