Laden...

Procedure adoptieverzoek en herroepen adoptie

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOnderwerpen > Adoptie > Procedure adoptieverzoek en herroepen adoptie

Wilt u een Nederlands kind adopteren? Wilt u de adoptie van een kind uit het buitenland laten erkennen? Of wilt u uw adoptie laten herroepen? Dien dan een verzoek in bij de rechtbank. Bij adoptie van een buitenlands kind is een procedure bij de rechter niet altijd nodig.

De verzoekschriftprocedures vallen onder het civiele recht. U bent verplicht om een advocaat in te schakelen.

Procedure adoptieverzoek en herroepen adoptie

Wanneer geldt deze procedure?

Deze procedure geldt voor alle verzoeken over adoptie, stiefouderadoptie en herroeping meegerekend.

De procedure geldt niet voor buitenlandse adopties die in Nederland automatisch erkend worden. Dit is het geval wanneer het land van herkomst is aangesloten bij het Haags Adoptieverdrag.

 

 De procedure tot adoptie / herroeping van adoptie bestaat uit de volgende stappen:

>Alles uitklappen
 • De adoptieprocedure bij de rechtbank start met een verzoekschrift. U heeft hierbij verplicht een advocaat nodig, die uw gemotiveerde verzoek indient bij de rechtbank.

  Belanghebbenden informeren

  De rechter bepaalt wie belanghebbenden zijn in deze procedure. Bijvoorbeeld: een moeder die afstand heeft gedaan van haar kind. Of de adoptieouders van een persoon die zijn adoptie ongedaan wil maken. De rechter informeert de belanghebbenden over uw verzoek.

 • Heeft u als belanghebbende een kopie van het verzoek tot adoptie of het herroepingsverzoek ontvangen dat is ingediend bij de rechtbank? Dan zijn er 3 mogelijkheden:

  Niet eens met adoptieverzoek

  Als u het als belanghebbende niet eens bent met het adoptieverzoek of herroepingsverzoek kunt u schriftelijk of mondeling reageren (verweren).

  Verweerschrift

  Voor het indienen van een verweerschrift heeft u een advocaat nodig. In het verweerschrift maakt u duidelijk met welke onderdelen van het verzoek u het niet eens bent en waarom. Uw advocaat stelt het verweerschrift op en dient het in bij de rechtbank. U heeft tot aan de zitting de tijd.

  Mondeling verweer

  U kunt ook alleen mondeling verweer voeren tijdens de zitting. U heeft hier geen advocaat voor nodig.

  Geen bezwaar tegen adoptie

  Met een instemmingsverklaring laat u weten dat u geen bezwaar heeft tegen de adoptie of de herroeping. U verklaart dan dat u de kopie van het verzoek heeft ontvangen, dat u geen verweerschrift indient en behandeling op een zitting niet nodig vindt.

  U ontvangt het formulier voor de instemmingsverklaring bij de kopie van het adoptieverzoek. U heeft geen advocaat nodig.

  Geen reactie

  Reageert u helemaal niet? Dan behandelt de rechter het verzoek zonder uw inbreng. U krijgt dan na een aantal weken de beslissing van de rechter toegestuurd.

 • Geen zitting

  Er is meestal geen zitting als:

  • aan alle voorwaarden is voldaan én
  • de belanghebbende ouder of adoptieouder een instemmingsverklaring heeft ingediend én
  • de rechter geen vragen meer heeft.

  De uitspraak (beschikking) ontvangt u via uw advocaat of thuis als u geen advocaat heeft ingeschakeld. In alle andere gevallen is er wel een zitting.

  Wel zitting

  De rechtbank roept alle betrokkenen op voor een zitting. U krijgt bericht waar (locatie) en wanneer (datum en tijd) de zitting wordt gehouden. Tijdens de zitting krijgt u de gelegenheid om uw standpunt mondeling toe te lichten.

  Niet openbaar

  Zittingen over adoptieverzoeken zijn niet openbaar. Ook niet voor een goede vriend of een familielid. De rechtbank bepaalt of er deskundigen of adviseurs aanwezig mogen zijn. Soms roept de rechtbank een vertegenwoordiger van de Raad voor de Kinderbescherming op bij de rechtszitting aanwezig te zijn.

  Bij adoptieverzoek: kindgesprek minderjarig kind

  Kinderen 12 tot 18 jaar

  De rechtbank roept kinderen van 12 tot 18 jaar via een brief op voor een kindgesprek. Zo’n gesprek met de rechter duurt ongeveer 10 minuten. De beoogde adoptieouders mogen daar niet bij zijn. In het gesprek vraagt de rechter naar de mening van het kind over de adoptie. Een kind is niet verplicht om te komen. In plaats daarvan een brief sturen kan ook.

  Kinderen 16 en 17 jaar

  De rechter vraagt kinderen van 16 en 17 jaar tijdens het kindgesprek ook naar hun mening over hun achternaam. Als kinderen 16 of 17 zijn mogen zij zelf verklaren of ze de achternaam van de ene of de andere adoptieouder zullen hebben.

 • De rechter doet na ongeveer 4 weken schriftelijk uitspraak. De uitspraak (beschikking) ontvangt u via uw advocaat. Heeft u als verweerder geen advocaat omdat u alleen mondeling heeft gereageerd, dan ontvangt u de beschikking thuis. De rechter kan verschillende soorten uitspraken doen:

  Verzoek toewijzen

  Als de rechter oordeelt dat aan de voorwaarden voor adoptie of herroeping is voldaan, wijst hij het verzoek toe.

  Verzoek afwijzen

  De rechter wijst het verzoek af als:

  • hij oordeelt dat adoptie niet mogelijk is
  • de oorspronkelijke ouders bezwaar hebben tegen de adoptie en de rechter die bezwaren niet naast zich neer kan leggen
  • de herroeping van de adoptie niet in het belang is van de geadopteerde
 • Hoger beroep

  Bent u het niet eens met de beslissing van de rechter? Dan kunt u in hoger beroep bij het gerechtshof. Dit moet een advocaat binnen 3 maanden na de uitspraak doen.
  Hoger beroep

  Cassatie

  Bent u het daarna niet eens met de uitspraak van het gerechtshof, dan kunt u in cassatie bij de Hoge Raad. Een advocaat moet cassatie instellen, binnen 3 maanden. 
  Cassatieberoep

Kosten adoptieverzoek

Aan de procedure zijn kosten verbonden. Afhankelijk van uw situatie betaalt u de kosten voor de behandeling van uw zaak door de rechter: griffierechten. Daarnaast betaalt u voor een advocaat.

Doorlooptijd adoptieverzoek

De procedure duurt ongeveer 3 maanden tot meer dan 1 jaar, afhankelijk van de complexiteit van de zaak.

Vraag en antwoord

Moet ik voor adoptie naar de rechter?

Ja, als u een Nederlands kind wilt adopteren dient u een verzoek in bij de rechtbank. Bij adoptie van een buitenlands kind is dit niet altijd nodig.

Wat kost een adoptie- of herroepingsprocedure bij de rechter? 

U betaalt de rechtbank griffierechten. U heeft ook kosten aan een advocaat.

Hoe lang duurt een adoptie- of herroepingsprocedure bij de rechtbank?

Ongeveer 3 maanden tot meer dan 1 jaar. Dat hangt af van de complexiteit van de zaak en of er bijvoorbeeld documenten uit het buitenland nodig zijn.

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:
InstagramInstagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8:00 uur tot 20:00 uur en op vrijdag van 8:00 uur tot 17:30 uur.