Laden...

Procedure adoptieverzoek en adoptie herroepen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOnderwerpen > Adoptie > Procedure adoptieverzoek en adoptie herroepen
Wilt u juridisch ouder worden van een Nederlands kind door adoptie? Of wilt u uw adoptie laten herroepen? U kunt een verzoek indienen bij de rechtbank. Bij adoptie van een buitenlands kind is een procedure bij de rechter niet altijd nodig.

De verzoekschriftprocedures vallen onder het civiele recht. U bent verplicht om een advocaat in te schakelen.

Procedure adoptieverzoek en adoptie herroepen

Voor adoptie van een Nederlands kind of een herroeping van een adoptie dient u een verzoek in bij de rechtbank. Voor adoptie van een buitenlands kind hoeft u alleen in specifieke situaties naar de rechter.

 De procedure adoptieverzoek/adoptie herroepen bestaat uit de volgende stappen:

>Alles uitklappen

 • De adoptieprocedure bij de rechtbank start met een verzoekschrift. U heeft hierbij verplicht een advocaat nodig, die uw gemotiveerde verzoek indient bij de rechtbank.

  Belanghebbenden informeren

  De rechter bepaalt wie belanghebbenden zijn in deze procedure. Bijvoorbeeld:

  • een moeder die afstand heeft gedaan van haar kind
  • de adoptieouders van een persoon die zijn/haar adoptie ongedaan wil maken

  De rechter informeert de belanghebbenden over uw verzoek.


 • Geen zitting

  Er is meestal geen zitting als:

  • aan alle voorwaarden is voldaan én
  • de belanghebbende ouder of adoptieouder een instemmingsverklaring heeft ingediend én
  • de rechter geen vragen meer heeft.

  In alle andere gevallen is er wel een zitting. De uitspraak (beschikking) ontvangt u via uw advocaat of thuis als u geen advocaat heeft ingeschakeld. 

  Wel zitting

  De rechtbank roept alle betrokkenen op voor een zitting. U krijgt bericht waar (locatie) en wanneer (datum en tijd) de zitting wordt gehouden. Tijdens de zitting krijgt u de gelegenheid om uw standpunt mondeling toe te lichten.

  Niet openbaar

  Zittingen rondom adoptie zijn niet openbaar. De rechtbank bepaalt of er deskundigen of adviseurs aanwezig mogen zijn. Soms roept de rechtbank een vertegenwoordiger van de Raad voor de Kinderbescherming op om bij de zitting aanwezig te zijn.

  Kindgesprek (bij adoptie van kinderen van 12 tot 18 jaar)

  In een procedure adoptieverzoek roept de rechtbank kinderen van 12 tot 18 jaar via een brief op voor een kindgesprek. Zo’n gesprek met de rechter duurt ongeveer 10 minuten. Ouders en beoogde adoptieouders mogen daar niet bij zijn. In het gesprek vraagt de rechter naar de mening van het kind. Een kind is niet verplicht om te komen. In plaats daarvan een brief sturen mag ook. • De rechter doet na ongeveer 4 weken schriftelijk uitspraak. De uitspraak (beschikking) ontvangt u via uw advocaat. De rechter kan verschillende soorten uitspraken doen:

  Verzoek toewijzen

  Als de rechter oordeelt dat aan de voorwaarden voor adoptie of herroeping is voldaan, wijst hij het verzoek toe.

  Verzoek afwijzen

  De rechter wijst het verzoek af als:

  • hij oordeelt dat adoptie niet mogelijk is
  • de oorspronkelijke ouders bezwaar hebben tegen de adoptie en de rechter die bezwaren niet naast zich neer kan leggen
  • de herroeping van de adoptie niet in het belang is van de geadopteerde


 • Hoger beroep

  Bent u het niet eens met de beslissing van de rechter? Dan kunt u in hoger beroep bij het gerechtshof. Dit moet een advocaat binnen 3 maanden na de uitspraak doen.
  Hoger beroep

  Cassatie

  Bent u het daarna niet eens met de uitspraak van het gerechtshof, dan kunt u in cassatie bij de Hoge Raad. Een advocaat moet cassatie instellen, binnen 3 maanden. 
  Cassatieberoep


 Als belanghebbende partij (verweerder) reageren op het verzoekschrift, u heeft 3 opties:

>Alles uitklappen
 • Als u het als belanghebbende niet eens bent met het adoptieverzoek of herroepingsverzoek kunt u schriftelijk of mondeling reageren (verweren).

  Verweerschrift

  Voor het indienen van een verweerschrift heeft u een advocaat nodig. In het verweerschrift maakt u duidelijk met welke onderdelen van het verzoek u het niet eens bent en waarom. Uw advocaat stelt het verweerschrift op en dient het in bij de rechtbank. 

  Mondeling verweer

  U kunt ook alleen mondeling verweer voeren tijdens de zitting. U heeft hier geen advocaat voor nodig.


 • Met een instemmingsverklaring laat u weten dat u geen bezwaar heeft tegen het adoptieverzoek/herroepingsverzoek. U verklaart dan:

  • dat u de kopie van het verzoek heeft ontvangen én
  • dat u geen verweerschrift indient én
  • dat u behandeling tijdens een zitting niet nodig vindt
  U ontvangt het formulier voor de instemmingsverklaring bij de kopie van het verzoek. U heeft geen advocaat nodig.

 • Reageert u helemaal niet op een adoptieverzoek of herroepingsverzoek? Dan behandelt de rechter het verzoek zonder uw inbreng. U krijgt dan na een aantal weken de beslissing van de rechter toegestuurd.

Kosten

Aan de procedure zijn kosten verbonden. Afhankelijk van uw situatie betaalt u de kosten voor de behandeling van uw zaak door de rechter: griffierechten. Daarnaast betaalt u voor een advocaat.

Doorlooptijd

De procedure duurt ongeveer 3 maanden tot meer dan 1 jaar, afhankelijk van de complexiteit van de zaak.


Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

 • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
 • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

 • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact