Laden...

Adoptieverzoek en adoptie ongedaan maken (herroepen)

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHome > Onderwerpen > Adoptie
Wilt u juridisch ouder worden van een Nederlands kind door adoptie? Of wilt u uw adoptie laten herroepen? U kunt een verzoek indienen bij de rechtbank. Bij adoptie van een buitenlands kind is een procedure bij de rechter niet altijd nodig.

De verzoekschriftprocedures vallen onder het civiele recht. U bent verplicht om een advocaat in te schakelen.

Adoptieverzoek en adoptie ongedaan maken (herroepen)

Wie zijn de juridische ouders van een kind? Hoe werkt een adoptieverzoek voor een Nederlands kind? En hoe voor een buitenlands kind? Hoe maakt u een adoptie ongedaan?

Wie zijn de juridische ouders van een kind?

Door adoptie wordt u juridisch ouder van het kind dat u adopteert. Juridische ouders zijn wettelijke familie van het kind. Ze hoeven niet biologisch verwant te zijn met het kind (ze hoeven niet de verwekkers van het kind te zijn, met andere woorden: hun DNA hoeft niet in het kind te zitten).

Let op: een kind kan nooit meer dan 2 juridische ouders hebben. 

Wie is de juridische moeder van een kind?

 • de vrouw uit wie het kind geboren is, ook als het kind is verwekt met een donoreicel
 • de vrouw die het kind heeft erkend
 • de vrouw die het kind heeft geadopteerd
 • de vrouw van wie het ouderschap door de rechter is vastgesteld

Is het kind verwekt door kunstmatige bevruchting door een onbekende donor (volgens de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting)? Dan is de vrouw met wie de biologische moeder op het moment van de geboorte getrouwd is of een geregistreerd partnerschap heeft, ook de juridische (duo)moeder van het kind.

Wie is de juridische vader van een kind?

 • de echtgenoot of geregistreerde partner van de moeder tijdens de geboorte van het kind
 • de man die het kind heeft erkend
 • de man die het kind heeft geadopteerd
 • de man van wie het ouderschap door de rechter is vastgesteld

Adoptieverzoek Nederlands kind: wie mag wanneer een adoptieverzoek indienen?

>Alles uitklappen
 • Voorafgaand aan het adoptieverzoek moet u:

  • ten minste 3 jaar hebben samengeleefd
  • het kind samen 1 jaar hebben verzorgd en opgevoed

  Het maakt niet uit of u met elkaar getrouwd bent.

 • U kunt een procedure starten als u het kind 1 jaar heeft verzorgd en opgevoed.

 • Voorafgaand aan het adoptieverzoek moet u:

  • ten minste 3 jaar hebben samengeleefd met de wettelijke ouder
  • met die ouder ten minste 1 jaar voor het kind hebben gezorgd
 • Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap met de vrouw die het kind krijgt?

  • Zo ja: dan bent u automatisch juridisch moeder als de donor een onbekende is volgens de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting.
  • Zo nee: dan kunt het kind erkennen of een adoptieverzoek indienen.

  Dit kan voor of na de geboorte van het kind.

 • Bent u de partner van iemand die een kind heeft geadopteerd en wilt u mede-adopteren (stiefouderadoptie)?

  Dat kan als u ten minste 1 jaar aaneengesloten het kind verzorgd en opgevoed heeft.Adoptieverzoek buitenlands kind

Niet naar de rechter

Adopteert u een kind uit het buitenland, dan beslist een instantie in het buitenland of u voldoet aan de voorwaarden om adoptieouder te zijn. Deze instantie neemt de adoptiebeslissing, die vaak automatisch in Nederland wordt erkend. Dit is het geval wanneer het land van herkomst is aangesloten bij het Haags Adoptieverdrag.

U bent juridisch ouder geworden van het geadopteerde kind en hoeft niet naar de rechter.

Wel naar de rechter

U moet wel in Nederland naar de rechter als:  

 • in het land van herkomst van het kind geen adoptiebeslissing is genomen.
 • de buitenlandse adoptiebeslissing niet automatisch wordt erkend in Nederland, omdat het land van herkomst niet is aangesloten bij het Haags Adoptieverdrag.

U bent verplicht een advocaat in te schakelen voor deze verzoekschriftprocedure. Voor erkenning van adoptie gelden andere voorwaarden dan voor het adoptieverzoek. De stappen in de procedure zijn echter hetzelfde.

Let op! Door adoptie krijgt u niet automatisch het ouderlijk gezag over het kind.
Wel moet u juridisch ouder zijn om gezag te kunnen aanvragen over het kind.

Adoptie ongedaan maken (herroepen)

Bent u geadopteerd en wilt u de adoptie ongedaan maken (herroepen)? Als u 20, 21 of 22 jaar oud bent, kunt u via een advocaat een verzoek voor het herroepen van uw adoptie indienen bij de rechtbank.

Heeft u een stempel en handtekening van de rechtbank op uw adoptiedocumenten nodig?
U kunt uw documenten legaliseren bij elke rechtbank in Nederland.


Kindgesprek

In een procedure adoptieverzoek roept de rechtbank kinderen van 12 tot 18 jaar via een brief op voor een kindgesprek. Zo’n gesprek met de rechter duurt ongeveer 10 minuten. Ouders en beoogde adoptieouders mogen daar niet bij zijn. In het gesprek vraagt de rechter naar de mening van het kind. Een kind is niet verplicht om te komen. In plaats daarvan een brief sturen mag ook.

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

 • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
 • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

 • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact