Laden...

Adoptieverzoek en adoptie ongedaan maken

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHome > Onderwerpen > Adoptie

Wilt u een Nederlands kind adopteren? Wilt u de adoptie van een kind uit het buitenland laten erkennen? Of wilt u uw adoptie laten herroepen? Dien dan een verzoek in bij de rechtbank. Bij adoptie van een buitenlands kind is een procedure bij de rechter niet altijd nodig.

De verzoekschriftprocedures vallen onder het civiele recht. U bent verplicht om een advocaat in te schakelen.

Adoptieverzoek en adoptie ongedaan maken

Adoptieverzoek Nederlands kind

Wie mogen een adoptieverzoek indienen?

Man en vrouw of 2 mannen of 2 vrouwen

U moet voorafgaand aan het verzoek ten minste 3 jaar hebben samengeleefd en het kind samen 1 jaar hebben verzorgd en opgevoed. Het maakt niet uit of de partners getrouwd zijn.

Alleenstaande man of vrouw

U kunt een procedure starten als u het kind 1 jaar heeft verzorgd en opgevoed.

Nieuwe partner vader of moeder

U moet voorafgaand aan het verzoek ten minste 3 jaar hebben samengeleefd met de wettelijke ouder én met die ouder ten minste 1 jaar voor het kind hebben gezorgd.

Partner vrouw (duomoeder)

Als u samenleeft met de vrouw die het kind krijgt, kunt u een adoptieverzoek indienen.
Dit kan voor of na de geboorte van het kind.

Procedure adoptieverzoek

Om adoptie aan te vragen dient u een verzoek in bij de rechtbank. U heeft een advocaat nodig.

Adoptieverzoek buitenlands kind

Adopteert u een kind uit het buitenland, dan beslist een andere instantie dan de rechter of u voldoet aan de voorwaarden om adoptieouder te zijn. U hoeft alleen naar de rechter als:

Geen adoptiebeslissing in land van herkomst

Als in het land van herkomst van het kind geen adoptiebeslissing is genomen, moet u naar de rechter. U heeft hier een advocaat voor nodig.

Geen automatische erkenning

U gaat naar de rechter als de buitenlandse adoptiebeslissing niet automatisch erkend wordt, omdat het land van herkomst niet is aangesloten bij het Haags Adoptieverdrag.

U moet een verzoek indienen bij de rechter voor erkenning van de adoptie. U heeft hier een advocaat voor nodig. Voor erkenning van adoptie gelden andere voorwaarden dan voor adoptie. De stappen in de procedure zijn echter hetzelfde.

Partner adoptieouder

Bent u de partner van iemand die een kind heeft geadopteerd en wilt u mede-adopteren (stiefouderadoptie)? Dat kan als u ten minste 1 jaar aaneengesloten het kind verzorgd en opgevoed heeft.

Adoptie herroepen

Bent u geadopteerd en wilt u de adoptie ongedaan maken (herroepen)? Als u 20, 21 of 22 jaar oud bent, kunt u via een advocaat een verzoek voor het herroepen van uw adoptie indienen bij de rechtbank.

Heeft u een stempel en handtekening van de rechtbank op uw adoptiedocumenten nodig? U kunt uw documenten legaliseren bij elke rechtbank in Nederland.


Vraag en antwoord

Moet ik voor adoptie naar de rechter?

Ja, als u een Nederlands kind wilt adopteren dient u een verzoek in bij de rechtbank. Bij adoptie van een buitenlands kind is dit niet altijd nodig.

Wat kost een adoptie- of herroepingsprocedure bij de rechter? 

U betaalt de rechtbank griffierechten. U heeft ook kosten aan een advocaat.

Hoe lang duurt een adoptie- of herroepingsprocedure bij de rechtbank?

Ongeveer 3 maanden tot meer dan 1 jaar. Dat hangt af van de complexiteit van de zaak en of er bijvoorbeeld documenten uit het buitenland nodig zijn.

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:
InstagramInstagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8:00 uur tot 20:00 uur en op vrijdag van 8:00 uur tot 17:30 uur.