Laden...

Beroepsprocedure na algemene asielaanvraag

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOnderwerpen > Asielaanvraag afgewezen > Beroepsprocedure na algemene asielaanvraag

Heeft de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) uw asielaanvraag of verlenging van uw verblijfsvergunning afgewezen? U kunt naar de bestuursrechter om beroep in te stellen.

Bij deze bestuursrechtprocedure is een advocaat niet verplicht, wel aanbevolen.

Beroepsprocedure na algemene asielaanvraag

Heeft u bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst de Algemene Asielaanvraag doorlopen en is uw asielaanvraag afgewezen? U kunt hiertegen in beroep gaan bij de rechter. U heeft niet verplicht een advocaat nodig.

Is uw asielaanvraag in de Algemene Asielprocedure afgewezen? U bent niet (langer) legaal in Nederland en riskeert uitzetting. Ook als u een procedure bij de rechter bent gestart. Om uitzetting te voorkomen, kunt u de rechter om een voorlopige voorziening vragen. Dat is een aparte procedure.

 De beroepsprocedure na algemene asielaanvraag heeft de volgende stappen

>Alles uitklappen
 • Procederen zonder advocaat

  U start de procedure door het formulier Verzoekschrift/beroepschrift Asielprocedure (pdf, 632,3 KB) in te vullen en op te sturen naar het Centraal Inschrijfbureau Vreemdelingenzaken (CIV) in Haarlem. Dat moet u binnen 1 week doen nadat de aanvraag door de IND is afgewezen.

  Procederen met advocaat

  Heeft u een advocaat ingeschakeld, dan procedeert deze verplicht digitaal via Mijn Rechtspraak.

  Tegenpartij informeren

  De rechtbank informeert de IND dat u een beroepsprocedure bent gestart.

 • De rechtbank stelt u in de gelegenheid om schriftelijk toe te lichten wat er volgens u mis is met het besluit van de IND. U dient uw toelichting in binnen de termijn die de rechtbank u laat weten.

  Geen toelichting, geen rechtszaak

  Stuurt u geen toelichting, dan behandelt de rechtbank uw zaak niet meer. Hetzelfde geldt als de rechtbank uw toelichting te laat ontvangt. In dat geval wordt uw beroep kennelijk niet-ontvankelijk verklaard. 

 • De IND is uw tegenpartij (verweerder) in deze zaak. De rechtbank vraagt aan de IND om een verweerschrift te schrijven en om alle stukken van de zaak op te sturen.

 • U en de IND ontvangen een uitnodiging voor de zitting. In die uitnodiging staat wanneer (datum) en waar (locatie) de zitting plaatsvindt.

  Aanwezigen zitting

  U bent niet verplicht om naar de zitting te komen. Komt u wel, dan krijgt u de gelegenheid om een mondelinge toelichting te geven. Ook kunt u vragen van de rechter beantwoorden. Hetzelfde geldt voor de IND. 

  Openbaar

  De zitting van een beroepsprocedure algemene asielaanvraag is in beginsel openbaar. Dit betekent dat iedereen de zitting mag bijwonen. De rechter kan in bepaalde situaties beslissen dat de zitting (deels) zal plaatsvinden met gesloten deuren.
  Zitting bijwonen

  Tolk

  De zitting is in het Nederlands. Als u de Nederlandse taal onvoldoende begrijpt en/of spreekt is een tolk raadzaam. 

  Getuige

  Als u een getuige wilt oproepen of meebrengen, dan moet u dat uiterlijk 10 dagen voor de zitting schriftelijk laten weten aan de rechter en aan het bestuursorgaan (overheidsorganisatie).
  Meer over getuigen

 • De rechter doet binnen 2 weken uitspraak in de beroepsprocedure algemene asielaanvraag. U krijgt de uitspraak thuisgestuurd. Als u een advocaat heeft ingeschakeld, ontvangt deze de uitspraak. De rechter kan verschillende uitspraken doen:

  Gegrond

  De rechter stelt u in het gelijk en verklaart het beroep gegrond. De rechter kan:

  • de IND de opdracht geven het bezwaar opnieuw te behandelen en een nieuw besluit te nemen met inachtneming van de uitspraak.
  • eventueel ook beslissen dat de rechtsgevolgen van het besluit in stand blijven
  • zelf een nieuw besluit nemen 

  Nieuw besluit IND

  Als de rechter u gelijk geeft, heeft u nog niet altijd zekerheid over uw asielstatus. Vaak moet de IND een nieuw besluit nemen, waarin de aanwijzingen van de rechter worden gevolgd. Houd er rekening mee dat het 'verbeterde' besluit van de IND nog steeds kan betekenen dat u geen asiel krijgt.

  Voorbeeld: de rechter vindt dat de IND het besluit niet goed heeft gemotiveerd. De IND verbetert de motivering, maar komt opnieuw tot de conclusie dat u niet in aanmerking komt voor asiel.

  Rechtsgevolgen blijven in stand

  Soms wordt het besluit van de IND vernietigd, maar oordeelt de rechter dat de rechtsgevolgen van het besluit in stand blijven. De redenen daarvoor staan in de uitspraak. In de praktijk betekent dit dat het besluit inhoudelijk in stand blijft en de IND geen nieuw besluit hoeft te nemen.

  Ongegrond

  De rechter geeft u geen gelijk. De beslissing van de IND blijft gehandhaafd.

  U bent het er niet mee eens

  Uitspraak rechter

  Bent u het niet eens met de uitspraak van de bestuursrechter? U kunt in hoger beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (raadvanstate.nl).

  Uitkomst nieuw besluit

  Als de IND een nieuw besluit moest nemen en u het niet eens bent met dit nieuwe besluit kunt u opnieuw een beroepsprocedure algemene asielaanvraag starten.

 • Bent u het niet eens met de uitspraak van de rechter? U kunt hiertegen in hoger beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit moet binnen 1 week na de uitspraak van de rechter. Ook de IND kan in hoger beroep gaan.
  Meer over hoger beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak (raadvanstate.nl)


  Internationale rechter

  Bent u het niet eens met de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State? U kunt in sommige gevallen naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (europa-nu.nl).

Alle procedures asielaanvraag afgewezen

Vraag en antwoord

Kan ik de procedure in Nederland afwachten?

Alleen als uw zaak loopt in de Verlengde Asielprocedure. Loopt uw beroep in de Algemene Asielprocedure, dan heeft u een voorlopige voorziening nodig.

Hoeveel kost een beroepsprocedure voor een asielaanvraag?

In een asielprocedure kost het geen geld om bij de rechter in beroep te gaan. Vraagt u een voorlopige voorziening aan om uitzetting te voorkomen? In asielzaken kost dat ook geen geld.

Wanneer weet ik of ik in Nederland mag blijven?

Een asielprocedure duurt enkele weken tot een aantal jaren, als u doorprocedeert tot de Europese rechter.

 

 

Juridisch advies

Wilt u persoonlijk advies over uw situatie? Hulp bij het opstellen van de stukken of bijstand tijdens de zitting? U kunt altijd een advocaat of andere juridisch adviseur inschakelen. Niet voor iedere zaak is een advocaat verplicht.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:
InstagramInstagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8:00 uur tot 20:00 uur en op vrijdag van 8:00 uur tot 17:30 uur.