Laden...

Extra dwangsom

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

De overheid moet op tijd een beslissing nemen op uw aanvraag of bezwaar. Doet de overheid dit niet, dan kunt u recht hebben op een geldbedrag (een dwangsom). Ook kunt u via de rechter de overheid dwingen tot een besluit. Hiervoor start u een beroepsprocedure bij de rechter.

Bij deze bestuursrechtprocedure is het inschakelen van een advocaat niet verplicht.

Extra dwangsom

De rechter kan een extra dwangsom vaststellen voor elke dag dat de overheidsinstantie de uitspraak niet naleeft.

Beleid van de rechtbanken indien beroep is ingesteld op grond van de art. 8:1 en 8:6, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht zoals deze luidt na inwerkingtreding van de Wet aanpassing bestuursprocesrecht:

Indien een rechtbank met toepassing van artikel 8:55d (overheid.nl), tweede lid, van de Awb aan de uitspraak van de rechtbank een dwangsom verbindt wegens het niet tijdig beslissen door een bestuursorgaan, hanteert hij als beleid de volgende regels:

  • In de regel wordt de dwangsom bepaald op € 100,-- per dag, met een maximum van € 15.000,-- 
  • Indien sprake is van een zó gering belang dat de hoogte van de dwangsom van € 100,-- per dag buiten proportie is, wordt de dwangsom bepaald op € 50,-- per dag, met een maximum van € 7.500,--
  • Indien een sterke prikkel nodig is (hetzij vanwege gebleken weigerachtigheid van het bestuursorgaan, hetzij vanwege het grote belang), wordt de dwangsom bepaald op € 250,-- per dag, met een maximum van € 37.500,--.

Aangezien het hier gaat om beleid, laat het bovenstaande onverlet dat in concrete gevallen aanleiding kan bestaan van dit beleid af te wijken, bijvoorbeeld bij een zeer groot belang.

Indien een rechtbank met toepassing van artikel 8:55d, tweede lid, van de Awb aan de uitspraak van de rechtbank een dwangsom verbindt wegens het niet tijdig beslissen door een bestuursorgaan op een aanvraag als bedoeld in de artikelen 14, 20 en 33 van de Vreemdelingenwet 2000, geldt in afwijking van het bovenstaande onder het eerste gedachtestreepje dat de dwangsom in de regel wordt bepaald op € 100,-- per dag, met een maximum van € 7.500,--.

 

Juridisch advies

Wilt u persoonlijk advies over uw situatie? Hulp bij het opstellen van de stukken of bijstand tijdens de zitting? Een advocaat is in deze procedure niet verplicht, maar u kunt altijd een advocaat of andere juridisch adviseur inschakelen.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:
Instagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8:00 uur tot 20:00 uur en op vrijdag van 8:00 uur tot 17:30 uur.