Laden...

Bestuursrecht

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Naar de bestuursrechter

In beroep gaan

Als uw bezwaar tegen een beslissing van het bestuursorgaan is afgewezen, kunt u hiertegen in beroep gaan door een beroepschrift in te dienen.

Rechtstreeks beroep

U kunt het bestuursorgaan in het bezwaarschrift ook verzoeken om in te stemmen met een rechtstreeks beroep  bij de bestuursrechter. Bij een rechtstreeks beroep slaat u de bezwaarprocedure over.

Voorlopige voorziening

U kunt de bestuursrechter ook om een voorlopige voorziening vragen, zowel in de bezwaar- als in de beroepsprocedure. Hiervoor dient u een verzoekschrift in.

Bij het bestuursrecht neemt de rechter uw zaak alleen inhoudelijk in behandeling als u een rechtstreeks belang heeft. Dit kan een individueel of een collectief belang zijn.

Procedures bestuursrecht

Het bestuursrecht kent verschillende soorten procedures bijvoorbeeld de beroeps- en de voorlopige voorzieningsprocedure.

Gemachtigde bestuursrecht

In een bestuursrechtelijke procedure is het niet verplicht om een advocaat in te schakelen, maar het mag wel. Als u zich laat bijstaan door een advocaat, heeft u geen machtiging nodig. Laat u zich bijstaan door iemand anders, heeft u wel een machtiging nodig.

Kosten rechtszaak

Aan het voeren van een rechtszaak zijn verschillende kosten verbonden. Zoals de kosten voor de behandeling van de zaak door de rechter: de griffierechten. Maar ook kosten voor een advocaat, belastingadviseur of tolk als u deze inschakelt.


Uitspraak

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht geschiedt iedere bestuursrechtelijke uitspraak in het openbaar. Van de uitspraken die zijn gedaan, stelt de rechtbank een proces-verbaal op. Belangstellenden kunnen een afschrift van dat proces-verbaal (met daarin onder andere het zaaknummer, de namen van partijen en de beslissing van de rechtbank) kosteloos opvragen bij de griffie en toegezonden krijgen. Aan de hand van dat proces-verbaal kunnen belangstellenden dan desgewenst een afschrift van een bepaalde uitspraak opvragen bij de griffie. De rechtbank kan die uitspraak dan kosteloos verstrekken of die op www.rechtspraak.nl publiceren.


Mediation naast rechtspraak

Bij mediation naast rechtspraak lossen partijen samen hun conflicten op. Dat doen ze via bemiddeling van een onafhankelijke mediator. Mediation kan op elk rechtsgebied en op elk moment in de rechtszaak. De rechter kan het voorstellen of u kunt het zelf aanvragen. Zo kunt u uw meningsverschil misschien bijleggen en hoeft u niet (meer) naar de rechter. De partijen betalen samen de mediator.

 

Nieuws over bestuursrecht  Nieuws over bestuursrecht

 

 

Rule of law rapport: Nederlandse rechtspraak scoort hoog op onafhankelijkheidRule of law rapport: Nederlandse rechtspraak scoort hoog op onafhankelijkheidhttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Rule-of-law-rapport-Nederlandse-rechtspraak-scoort-hoog-op-onafhankelijkheid.aspxDen Haag20-7-2021 22:00:00De rechtspraak in Nederland scoort hoog op het gebied van onafhankelijkheid. Ook de inspanningen de kwaliteit van rechtspraak te vergroten, vallen op. Dit blijkt uit het Rule of Law 2021 rapport van de Europese Commissie (EC).<p>De rechtspraak in Nederland scoort hoog op het gebied van onafhankelijkheid. Ook de inspanningen om de kwaliteit van rechtspraak te vergroten, vallen op. Dit blijkt uit het gisteren gepresenteerde tweede <a href="https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_3761">Rule of Law-rapport </a>van de Europese Commissie (EC). Het rapport is samen met het eerder gepresenteerde European Justice Scoreboard een onderdeel van het ‘rule of law’-mechanisme van de EU.</p>
Beslagrekest indienen? Rechtbank Amsterdam ontvangt ze graag digitaal!Beslagrekest indienen? Rechtbank Amsterdam ontvangt ze graag digitaal!https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Beslagrekest-indienen-Rechtbank-Amsterdam-ontvangt-ze-graag-digitaal.aspxDen Haag31-5-2021 22:00:00Advocaten kunnen vanaf 28 juni eenvoudig, digitaal beslagrekesten indienen en stukken uitwisselen met de rechtbank Amsterdam. Dat biedt de advocatuur een snelle en meer eenvoudige toegang tot de Rechtspraak. Advocaten kunnen vanaf 28 juni eenvoudig, digitaal beslagrekesten indienen en stukken uitwisselen met de rechtbank Amsterdam. Dat biedt de advocatuur een snelle en meer eenvoudige toegang tot de Rechtspraak. Ook hebben advocaten altijd een actueel overzicht van ingediende zaken en het bijbehorende berichtenverkeer in een digitaal zaakdossier. Dat kan men op ieder gewenst moment inzien. <br>
Digitale toegang civiel recht en bestuursrecht krijgt vormDigitale toegang civiel recht en bestuursrecht krijgt vormhttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Digitale-toegang-civiel-en-bestuur-krijgt-vorm.aspxDen Haag31-5-2021 22:00:00<p>In nauwe samenwerking met de rechtbank Amsterdam start 28 juni een eerste pilot voor het digitaal indienen van beslagrekesten en het digitaal uitwisselen van stukken met de rechtbank. Deze pilot wordt na zes weken geëvalueerd. Is de pilot succesvol, dan volgt in het najaar een landelijke uitrol en kunnen advocaten bij alle rechtbanken in Nederland digitaal beslagrekesten indienen. </p>

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:
Instagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8:00 uur tot 20:00 uur en op vrijdag van 8:00 uur tot 17:30 uur.