Laden...

Bestuursrecht

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Naar de bestuursrechter

In beroep gaan

Als uw bezwaar tegen een beslissing van het bestuursorgaan is afgewezen, kunt u hiertegen in beroep gaan door een beroepschrift in te dienen.

Rechtstreeks beroep

U kunt het bestuursorgaan in het bezwaarschrift ook verzoeken om in te stemmen met een rechtstreeks beroep  bij de bestuursrechter. Bij een rechtstreeks beroep slaat u de bezwaarprocedure over.

Voorlopige voorziening

U kunt de bestuursrechter ook om een voorlopige voorziening vragen, zowel in de bezwaar- als in de beroepsprocedure. Hiervoor dient u een verzoekschrift in.

Bij het bestuursrecht neemt de rechter uw zaak alleen inhoudelijk in behandeling als u een rechtstreeks belang heeft. Dit kan een individueel of een collectief belang zijn.

Procedures bestuursrecht

Het bestuursrecht kent verschillende soorten procedures bijvoorbeeld de beroeps- en de voorlopige voorzieningsprocedure.

Gemachtigde bestuursrecht

In een bestuursrechtelijke procedure is het niet verplicht om een advocaat in te schakelen, maar het mag wel. Als u zich laat bijstaan door een advocaat, heeft u geen machtiging nodig. Laat u zich bijstaan door iemand anders, heeft u wel een machtiging nodig.

Kosten rechtszaak

Aan het voeren van een rechtszaak zijn verschillende kosten verbonden. Zoals de kosten voor de behandeling van de zaak door de rechter: de griffierechten. Maar ook kosten voor een advocaat, belastingadviseur of tolk als u deze inschakelt.


Uitspraak

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht geschiedt iedere bestuursrechtelijke uitspraak in het openbaar. Van de uitspraken die zijn gedaan, stelt de rechtbank een proces-verbaal op. Belangstellenden kunnen een afschrift van dat proces-verbaal (met daarin onder andere het zaaknummer, de namen van partijen en de beslissing van de rechtbank) kosteloos opvragen bij de griffie en toegezonden krijgen. Aan de hand van dat proces-verbaal kunnen belangstellenden dan desgewenst een afschrift van een bepaalde uitspraak opvragen bij de griffie. De rechtbank kan die uitspraak dan kosteloos verstrekken of die op www.rechtspraak.nl publiceren.


Mediation naast rechtspraak

Bij mediation naast rechtspraak lossen partijen samen hun conflicten op. Dat doen ze via bemiddeling van een onafhankelijke mediator. Mediation kan op elk rechtsgebied en op elk moment in de rechtszaak. De rechter kan het voorstellen of u kunt het zelf aanvragen. Zo kunt u uw meningsverschil misschien bijleggen en hoeft u niet (meer) naar de rechter. De partijen betalen samen de mediator.

 

Nieuws over bestuursrecht  Nieuws over bestuursrecht

 

 

Verplichte zorg-dossiers digitaal en up-to-date? Binnenkort bij rechtbank GelderlandVerplichte zorg-dossiers digitaal en up-to-date? Binnenkort bij rechtbank Gelderlandhttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Verplichte-zorgdossiers-digitaal-en-up-to-date-Binnenkort-bij-rechtbank-Gelderland.aspxUtrecht15-12-2021 23:00:00Vanaf 1 februari 2022 kunnen advocaten altijd en overal het digitale zaakdossier in verplichte zorg-zaken (Wvggz, Wzd en Wfz) raadplegen via het webportaal Mijn Rechtspraak. <p><strong>Vanaf 1 februari 2022 kunnen advocaten </strong><strong>altijd en overal het digitale zaakdossier</strong><strong> in verplichte zorg-zaken (Wvggz, Wzd en Wfz) raadplegen via het webportaal Mijn Rechtspraak. </strong><strong>Ook kunnen zij dan digitaal communiceren met de rechtbank</strong><strong>. Rechtbank Gelderland gaat deze nieuwe toegang tot de Rechtspraak beproeven met advocaten die daar belangstelling voor hebben.</strong></p>
Programma 'Meer én verantwoord publiceren' rechterlijke uitspraken van startProgramma 'Meer én verantwoord publiceren' rechterlijke uitspraken van starthttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Programma-Meer-en-verantwoord-publiceren-van-rechterlijke-uitspraken-van-start.aspxDen Haag14-12-2021 23:00:00De Rechtspraak is gestart met een nieuw programma om in de toekomst te komen tot een werkwijze waarbij het overgrote deel van alle uitspraken wordt gepubliceerd op het internet.<p><strong>De Rechtspraak is onlangs gestart met een nieuw programma om in de toekomst te komen tot een werkwijze waarbij het overgrote deel van alle uitspraken wordt gepubliceerd op het internet. In dit programma, Meer én verantwoord publiceren genaamd, wordt de openbaarheid van de rechtspraak voor de toekomst versterkt. Een forse ambitie die grote uitdagingen kent. Maar die weergeeft dat de Rechtspraak transparant wil zijn en aanspreekbaar op haar werk.</strong></p>
Online zittingen voortaan ook via Microsoft Teams mogelijkOnline zittingen voortaan ook via Microsoft Teams mogelijkhttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Online-zittingen-voortaan-ook-via-Microsoft-Teams-mogelijk.aspxDen Haag28-11-2021 23:00:00Vanaf 1 december 2021 zet de Rechtspraak ook Microsoft (MS) Teams in voor online zittingen. <p>Vanaf 1 december 2021 zet de Rechtspraak ook Microsoft (MS) Teams in voor online zittingen. Het platform is gebruiksvriendelijk voor rechtzoekenden en professionele partijen. En het biedt veel mogelijkheden om de online zitting goed te laten verlopen. <br></p>

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:
InstagramInstagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8:00 uur tot 20:00 uur en op vrijdag van 8:00 uur tot 17:30 uur.