Laden...

Bestuursrecht

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Naar de bestuursrechter

In beroep gaan

Als uw bezwaar tegen een beslissing van het bestuursorgaan is afgewezen, kunt u hiertegen in beroep gaan door een beroepschrift in te dienen.

Rechtstreeks beroep

U kunt het bestuursorgaan in het bezwaarschrift ook verzoeken om in te stemmen met een rechtstreeks beroep  bij de bestuursrechter. Bij een rechtstreeks beroep slaat u de bezwaarprocedure over.

Voorlopige voorziening

U kunt de bestuursrechter ook om een voorlopige voorziening vragen, zowel in de bezwaar- als in de beroepsprocedure. Hiervoor dient u een verzoekschrift in.

Bij het bestuursrecht neemt de rechter uw zaak alleen inhoudelijk in behandeling als u een rechtstreeks belang heeft. Dit kan een individueel of een collectief belang zijn.

Procedures bestuursrecht

Het bestuursrecht kent verschillende soorten procedures bijvoorbeeld de beroeps- en de voorlopige voorzieningsprocedure.

Gemachtigde bestuursrecht

In een bestuursrechtelijke procedure is het niet verplicht om een advocaat in te schakelen, maar het mag wel. Als u zich laat bijstaan door een advocaat, heeft u geen machtiging nodig. Laat u zich bijstaan door iemand anders, heeft u wel een machtiging nodig.

Kosten rechtszaak

Aan het voeren van een rechtszaak zijn verschillende kosten verbonden. Zoals de kosten voor de behandeling van de zaak door de rechter: de griffierechten. Maar ook kosten voor een advocaat, belastingadviseur of tolk als u deze inschakelt.


Uitspraak

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht geschiedt iedere bestuursrechtelijke uitspraak in het openbaar. Van de uitspraken die zijn gedaan, stelt de rechtbank een proces-verbaal op. Belangstellenden kunnen een afschrift van dat proces-verbaal (met daarin onder andere het zaaknummer, de namen van partijen en de beslissing van de rechtbank) kosteloos opvragen bij de griffie en toegezonden krijgen. Aan de hand van dat proces-verbaal kunnen belangstellenden dan desgewenst een afschrift van een bepaalde uitspraak opvragen bij de griffie. De rechtbank kan die uitspraak dan kosteloos verstrekken of die op www.rechtspraak.nl publiceren.


Mediation naast rechtspraak

Bij mediation naast rechtspraak lossen partijen samen hun conflicten op. Dat doen ze via bemiddeling van een onafhankelijke mediator. Mediation kan op elk rechtsgebied en op elk moment in de rechtszaak. De rechter kan het voorstellen of u kunt het zelf aanvragen. Zo kunt u uw meningsverschil misschien bijleggen en hoeft u niet (meer) naar de rechter. De partijen betalen samen de mediator.

 

Nieuws over bestuursrecht  Nieuws over bestuursrecht

 

 

Richtlijn voor sanctionering van schending van essentiële informatieplichten gewijzigdRichtlijn voor sanctionering van schending van essentiële informatieplichten gewijzigdhttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Richtlijn-voor-sanctionering-van-schending-van-essentiele-informatieplichten-gewijzigd.aspxDen Haag23-6-2022 22:00:00Naar aanleiding van het ‘Tiketa-arrest’ van het Europese Hof van Justitie, is de Richtlijn Sanctiemodel essentiële informatieplichten gewijzigd. De Rechtspraak heeft een nieuwe versie op rechtspraak.nl gepubliceerd. <p><span>Naar aanleiding van het ‘Tiketa-arrest’ van het Europese Hof van Justitie (</span><span><a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:62020CJ0536&qid=1655884973298">ECLI:EU:C:2022:112</a></span><span>), is de <a href="/SiteCollectionDocuments/richtlijn-sanctiemodel-essentiele-informatieplichten.pdf" title="richtlijn-sanctiemodel-essentiele-informatieplichten.pdf">Richtlijn Sanctiemodel essentiële informatieplichten <span class="rnl-file-properties">(pdf, 21,7 KB)</span></a> gewijzigd. De Rechtspraak heeft een nieuwe versie op rechtspraak.nl gepubliceerd. </span><span>Deze richtlijn is een belangrijk hulpmiddel voor rechters bij zaken die raken aan een aantal bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek die gaan over de bescherming van consumenten bij op afstand of buiten de verkoopruimte gesloten overeenkomsten, zoals telefonisch tot stand gekomen overeenkomsten of aankopen in een webshop. </span><br></p>
Rechtspraak waarschuwt voor problemen uitwonende studenten door knellende wetgevingRechtspraak waarschuwt voor problemen uitwonende studenten door knellende wetgevinghttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Rechtspraak-waarschuwt-voor-problemen-uitwonende-studenten-door-knellende-wetgeving.aspxDen Haag8-6-2022 22:00:00In een onlangs verschenen wetgevingsadvies over de herinvoering basisbeurs vraagt de Raad voor de rechtspraak aandacht voor een probleem dat in de huidige studiefinancieringspraktijk als knellend wordt ervaren. <p>In een onlangs verschenen <a href="/SiteCollectionDocuments/2022-25-advies-wetsvoorstel-herinvoering-basisbeurs.pdf" title="2022-25-advies-wetsvoorstel-herinvoering-basisbeurs.pdf">wetgevingsadvies over de herinvoering basisbeurs <span class="rnl-file-properties">(pdf, 225 KB)</span></a> vraagt de Raad voor de rechtspraak aandacht voor een probleem dat in de huidige studiefinancieringspraktijk als knellend wordt ervaren.  Het gaat om zaken waarin ouders en studenten onder hetzelfde Basisregistratie personen (brp-)adres ingeschreven zijn, terwijl zij volstrekt gescheiden huishoudens voeren, met de daarmee gepaard gaande kosten. Een en ander leidt soms tot terugvorderingen die moeilijk uit te leggen zijn.<br></p>
Rechtspraak adviseert hersteloperatie toeslagenaffaire te vereenvoudigenRechtspraak adviseert hersteloperatie toeslagenaffaire te vereenvoudigenhttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Rechtspraak-adviseert-hersteloperatie-toeslagenaffaire-te-vereenvoudigen.aspxDen Haag16-5-2022 22:00:00De verschillende mogelijkheden van schadeloosstelling in het concept-wetsvoorstel hersteloperatie toeslagen zijn ingewikkeld en onoverzichtelijk. Daardoor zijn ze voor gedupeerden moeilijk te begrijpen.<p>De verschillende mogelijkheden van schadeloosstelling in het concept-wetsvoorstel hersteloperatie toeslagen zijn ingewikkeld en onoverzichtelijk. Daardoor zijn ze voor gedupeerden moeilijk te begrijpen. Dit blijkt uit <a href="/SiteCollectionDocuments/2022-20-Advies-Hersteloperatie-toeslagen.pdf" title="2022-20-Advies-Hersteloperatie-toeslagen.pdf">een wetgevingsadvies <span class="rnl-file-properties">(pdf, 259,5 KB)</span></a> van de Raad voor de rechtspraak. Daarnaast veroorzaken de verschillende vormen van schadeloosstelling meer druk bij organisaties die de regelingen uitvoeren. Dit verhoogt de kans op fouten, met het risico dat gedupeerde ouders mogelijk weer compensatie moeten terugbetalen.<br></p>

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:

Instagram Instagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8:00 uur tot 20:00 uur en op vrijdag van 8:00 uur tot 17:30 uur.