Laden...

Overheidsorganisatie beslist niet op tijd

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHome > Onderwerpen > Overheidsorganisatie beslist niet op tijd

Een overheidsorganisatie moet op tijd een beslissing nemen over uw aanvraag (voor bijvoorbeeld een uitkering) of op uw bezwaar (bijvoorbeeld omdat uw vergunningaanvraag is afgewezen). Doet de overheidsorganisatie dit niet, dan kunt u recht hebben op een geldbedrag (een dwangsom). Ook kunt u via de rechter de overheidsorganisatie dwingen tot een besluit.

Bij deze bestuursrechtprocedure is het inschakelen van een advocaat niet verplicht.

Overheidsorganisatie beslist niet op tijd

Overheidsorganisaties moeten binnen de geldende beslistermijn op uw aanvraag of over uw bezwaar beslissen. Soms staat in de wet wat de beslistermijn is. Als er geen wettelijke beslistermijn is, dan geldt een redelijke termijn.

Eerst in gebreke stellen

Is de beslistermijn verlopen? En heeft u geen bericht over uitstel gekregen? U kunt de overheidsorganisatie per brief:

  • erop wijzen dat ze niet op tijd hebben beslist, en
  • oproepen om te beslissen.

Deze brief wordt een ingebrekestelling genoemd. De overheidsorganisatie moet na ontvangst alsnog binnen 2 weken beslissen.

Nog steeds geen beslissing?

Heeft u 2 weken na de ingebrekestelling nog geen beslissing ontvangen?

  • U kunt recht hebben op een vergoeding (een dwangsom).
  • U kunt bij de rechter in beroep gaan.

In beroep bij de rechter

Bent u in beroep gegaan? En is er op het moment dat de rechter uitspraak doet nog steeds geen beslissing? Als de rechter u gelijk geeft (uw beroep is gegrond), dan:

  • stelt hij de hoogte van de dwangsom vast (als u hier recht op heeft)
  • legt hij de overheidsorganisatie een nieuwe beslistermijn op van meestal 2 weken
  • kan hij aan deze nieuwe beslistermijn een (extra) dwangsom verbinden, voor elke dag na het verlopen van de nieuwe beslistermijn

 

Kosten beroepsprocedure

Aan deze procedure zijn kosten verbonden. U betaalt de kosten voor de behandeling van uw zaak door de rechter: de griffierechten. Daarnaast betaalt u voor een advocaat als u deze inschakelt. Als de rechter u in het gelijk stelt, moet de overheidsorganisatie in principe de proceskosten die u heeft gemaakt vergoeden. Dit heet een proceskostenveroordeling. Hieronder valt onder meer een vaste vergoeding voor de advocaatkosten. Daarnaast vergoedt het bestuursorgaan de griffierechten die u heeft betaald.

Doorlooptijd beroepsprocedure

De rechtbank doet binnen 8 weken nadat het beroepschrift is ontvangen uitspraak op basis van de documenten. Vindt de rechter een zitting nodig, dan vindt de behandeling binnen 13 weken plaats.

 

Juridisch advies

Een advocaat of andere juridisch adviseur kan u adviseren over uw situatie, documenten voor u maken en het woord doen tijdens een zitting bijvoorbeeld.

Rechters en anderen bij de Rechtspraak zijn onpartijdig en onafhankelijk. Zij kunnen u informeren, maar niet adviseren.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

  • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
  • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

  • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact