Laden...

Bewind regelen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOnderwerpen > Bewind > Bewind regelen

Als iemand van 18 jaar of ouder niet meer goed voor een deel of het geheel van zijn geldzaken kan zorgen, kan de rechter een bewindvoerder benoemen die deze geldzaken beheert. De rechter controleert of de bewindvoerder dat goed doet.

Bewind regelen en wijzigen zijn procedures die vallen onder het civiel recht. Een advocaat is niet verplicht.

Bewind regelen

Bewind aanvragen

Bewind vraagt u aan bij de rechter. Doorloop de aanvraagprocedure. Daarin ziet u ook wie bewind kan aanvragen voor iemand anders. De tijdlijn geeft inzicht in de stappen die u doorloopt. Overweegt u bewindvoerder te worden? Lees meer over de taken en verplichtingen.

Beperkt bewind

In de aanvraagprocedure kunt u kiezen voor beperkt bewind. Dit is bedoeld voor het geval dat bijvoorbeeld uw partner niet meer voor zijn of haar geldzaken kan zorgen, maar dat u dit wel kunt en ook mag, omdat u een en/of-rekening heeft en/of in gemeenschap van goederen bent getrouwd. U heeft dan niet algeheel bewind nodig om de geldzaken voor uw partner te mogen regelen, maar alleen beperkt bewind om bijvoorbeeld de woning van u beiden te kunnen verkopen of een nalatenschap af te wikkelen. Want daarvoor zou u de toestemming nodig hebben van uw partner, die deze niet meer kan geven.

U heeft dan naast beperkt bewind nog wel toestemming (machtiging) nodig van de rechter voor de afhandeling van de woningverkoop of nalatenschap. Beperkt bewind kunt u ook aanvragen als u een bankrekening van uw partner wilt beheren die geen en/of-rekening is en u niet in gemeenschap van goederen bent getrouwd.

Bewind en mentorschap

In de aanvraagprocedure ziet u dat u tegelijk met bewind ook mentorschap kunt aanvragen als u of uw naaste beslissingen over persoonlijke zorg niet zelf kan nemen.

Kind met een verstandelijke beperking

Heeft u een kind met een verstandelijke beperking? Vanaf 3 maanden voordat uw kind 18 wordt, kunt u bewind en eventueel ook mentorschap aanvragen.

Formulieren voor het aanvragen van bewind

Als u de aanvraagprocedure van bewind doorloopt, komt u deze formulieren tegen:

Zo vult u het formulier in:

Op de computer:

 1. Download het formulier en sla het op uw computer op.
 2. Open het formulier vanaf uw computer in Acrobat Reader.
 3. Vul het formulier in en sla het weer op uw computer op.
 4. Print het ingevulde formulier.
 5. Onderteken het formulier, volgens de uitleg in het formulier.
 6. Stuur het ingevulde, ondertekende formulier en de bijlagen op naar de rechtbank of geef het af bij de informatiebalie.

Met de hand:

 1. Open het formulier.
 2. Print het formulier.
 3. Vul het formulier met de hand in.
 4. Onderteken het formulier, volgens de uitleg in het formulier.
 5. Stuur het ingevulde, ondertekende formulier en de bijlagen op naar de rechtbank of geef het af bij de informatiebalie.

 

 

 

 Hoe ziet de tijdlijn eruit voor het regelen van bewind?

Weergave: Tijdlijn
 1. "Ik wil weten of bewind het beste past bij de situatie."
 2. Informatie verzamelen

  Verzamel informatie over mogelijke hulp bij het regelen van financiën en/of zorg.

  > Wat past het best bij de situatie?

  ​Heeft u of iemand anders hulp nodig bij het regelen van financiële zaken of gepaste zorg? Dan is het goed om te weten welke hulpmogelijkheden er zijn en welke verantwoordelijkheden en verplichtingen erbij horen. 

  Bewind is een vorm van hulp om financiële zaken te regelen. Bekijk het hulpoverzicht voor meer hulpmogelijkheden. U kunt ook een aantal vragen beantwoorden om te zien welke opties bij uw situatie passen.​

  Bespreek de hulpmogelijkheden ook met familie, vrienden of kennissen. Misschien kunnen zij u helpen een keuze te maken of een rol spelen bij de acties die moeten worden ondernomen.

  Bekijk ook de veelgestelde vragen over bewind voeren.

 3. Vorm van hulp kiezen en regelen

  Kies en regel de hulp die het beste bij de situatie past.

  > Gebruik het hulpoverzicht

  Kunt u op basis van de verzamelde informatie de vorm van hulp kiezen die het beste bij uw situatie past? In het hulpoverzicht ziet u hoe u deze hulp kunt regelen. Dit kan bijvoorbeeld via de gemeente, een notaris of een jurist zijn. Heeft u nog vragen voordat u een keuze kunt maken, neem dan contact op met de in het overzicht vermelde organisatie.

  Bekijk ook de veelgestelde vragen over bewind voeren.

 4. Bewind en/of mentorschap of curatele

  Past bewind en/of mentorschap of curatele het best?

  > Vraag het aan bij de rechtbank

  Denkt u dat bewind en/of mentorschap of curatele past bij de situatie? Deze vormen van hulp vraagt u aan bij de Rechtspraak.

  Procedure bewind aanvragen

  U kunt voor uzelf of iemand anders volledig of beperkt bewind aanvragen en als u dat wilt ook direct mentorschap.
  Volg de aanvraagprocedure bewind.
  Zo vult u de formulieren in.
  Er zijn kosten voor bewind.

  U kunt ook afwezigheidsbewind aanvragen.

  In de aanvraag vermeldt u wie u voorstelt als bewindvoerder. Lees meer over:

  In de aanvraag vult u ook de gegevens in van de belanghebbenden van degene voor wie u bewind aanvraagt. Dit kunnen zijn:

  • partner en meerderjarige kinderen of, als die er niet zijn:
  • ouders of, als die er niet zijn:
  • meerderjarige broers en zussen

  Laat ieder van hen, als dat mogelijk is, ook een akkoordverklaring invullen. Is een belanghebbende niet akkoord, dan kan hij of zij dit tijdens de zitting uitleggen.

  Na ontvangst van uw aanvraag volgt er een zitting, waarin de rechter bekijkt of uw aanvraag past bij de situatie. Heeft u in de aanvraag een bewindvoerder en/of mentor of curator voorgesteld, dan kijkt de rechter tijdens de zitting ook naar zijn of haar geschiktheid. De rechter spreekt curatele alleen uit als hij bewind en/of mentorschap onvoldoende vindt passen voor de situatie. Denkt u daarom goed na over uw keuzes bij bewind en/of mentorschap of curatele.

  Procedure mentorschap aanvragen

  U kunt mentorschap samen met bewind aanvragen, maar alleen mentorschap aanvragen mentorschap aanvragen is ook mogelijk.

  Procedure curatele aanvragen

  U kunt in plaats van bewind en mentorschap ook curatele aanvragen.
  Er zijn kosten voor curatele.
  De rechter gaat alleen met curatele akkoord als bewind en/of mentorschap niet voldoende is/zijn.

  Bekijk ook de veelgestelde vragen over bewind voeren.

 5. Zitting of gesprek

  De rechter stelt vragen aan de aanwezigen bij de zitting of het gesprek.

  > Deze mensen krijgen een uitnodiging

  ​De rechtbank verstuurt binnen een paar weken tot maanden na ontvangst van uw aanvraag een uitnodiging (oproepbrief) voor een zitting naar:

  • verzoeker (de persoon die de aanvraag heeft ingediend)
  • betrokkene (de persoon voor wie de aanvraag is ingediend)
  • voorgestelde bewindvoerder(s) en/of mentor(en) of curator(en)
  • belanghebbende(n) als die er zijn: partner en kinderen of, als er geen partner en/of kinderen zijn: ouders en broers en zussen. 
   Let op: alleen de meerderjarige belanghebbende wordt uitgenodigd voor een zitting. ​

  Alleen deze mensen mogen bij de zitting aanwezig zijn. Is het nodig dat iemand anders erbij aanwezig is, zoals een persoonlijk begeleider, dan kunt u dit per brief aanvragen. Het kan zijn dat u niet naar de rechtbank hoeft, omdat de zitting via videobellen verloopt.

  Kunt u als verzoeker en/of betrokkene niet bij de zitting zijn, meldt u zich dan af via de contactgegevens in de brief. Doet u dit niet, dan kan de rechter uw aanvraag afwijzen.

  Tijdens de zitting stelt de rechter vragen om te zien:

  • wat de mening van de aanwezigen is over het verzoek (de aangevraagde hulp)
  • of de betrokkene daadwerkelijk hulp nodig heeft en onvoldoende zelfstandig is
  • of de betrokkene begrijpt wat de gekozen maatregel inhoudt
  • of de voorgestelde bewindvoerder(s) en mogelijk ook mentor(en) of curator(en) hun taken goed begrijpen

  Soms is er in plaats van een zitting een gesprek met een juridisch medewerker. Dit is naar inschatting van de rechtbank zelf. Er is geen verschil tussen dat wat in een zitting of een gesprek besproken wordt.

  Bekijk ook de veelgestelde vragen over bewind voeren.

 6. Beslissing van de rechter

  U krijgt een brief met daarin de beslissing van de rechter.

  > Lees wat de rechter kan beslissen

  ​Na de zitting of het gesprek kan de rechter:​

  • akkoord gaan met uw aanvraag
  • de aanvraag afwijzen
  • een andere vorm van hulp (bewind, mentorschap of curatele) starten
  • beslissen dat de vorm van hulp voor een bepaalde periode geldt
  • de beslissing uitstellen en eventueel kiezen voor een oplossing zoals een tijdelijke (provisioneel) bewindvoerder

  ​Iedereen die de uitnodiging voor de zitting had gekregen, ontvangt een brief met daarin de beslissing van de rechter. Deze brief heet de beschikking. Bent u het niet eens met de beslissing van de rechter, dan kunt u binnen 3 maanden na de uitspraak in hoger beroep gaan.​​

  Gaat de rechter akkoord met uw aanvraag, dan krijgt u bij de beschikking ook informatie over het gebruik van Mijn Bewind om bewindszaken digitaal te kunnen regelen. Lees meer over Mijn​ CBM.​​

  Bekijk ook de veelgestelde vragen over bewind voeren.

 7. Einde bewindaanvraag

  Einde bewindaanvraag

 

Wie moet er naar de rechter?

Deze mensen krijgen een uitnodiging voor de zitting:

 • de persoon voor wie bewind is aangevraagd (betrokkene genoemd)
 • de persoon die het bewind heeft aangevraagd (als dit een ander persoon is dan de betrokkene zelf)
 • de beoogde bewindvoerder(s)
 • in geval van mentorschap ook de mentor

Een belanghebbende die geen akkoordverklaring heeft getekend, krijgt ook altijd een uitnodiging voor de zitting. Deze persoon is niet verplicht om naar de zitting te komen. Belanghebbenden zijn de partner en de kinderen of, als er geen partner en/of kinderen zijn: de ouders en de broers en zussen. Let op: alleen de meerderjarige belanghebbende wordt uitgenodigd voor een zitting.

Kunt u niet naar de zitting komen?

Kunt u om medische redenen niet naar de zitting komen, neem dan contact op met de rechtbank. De contactgegevens staan in de uitnodiging.

Het is mogelijk dat de rechter al bij het bekijken van de aanvraag tot bewind vindt dat de zitting op de verblijfplaats van de betrokkene moet plaatsvinden. Dan staat dit in de uitnodiging.

Kunt u om een andere dan een medische reden niet naar de zitting komen, neem ook dan contact op met de rechtbank. Bent u als verzoeker en/of betrokkene niet bij de zitting en heeft u zich niet afgemeld? Dan kan de rechter uw aanvraag tot bewind afwijzen.

Belanghebbenden zijn niet verplicht om naar te zitting te komen. Belanghebbenden zijn de partner en de kinderen of, als die er niet zijn, de ouders en de broers en zussen. Let op: alleen de meerderjarige belanghebbende wordt uitgenodigd voor een zitting.

Kosten en vergoeding

U betaalt griffierecht voor het aanvragen van bewind. Griffierechten zijn kosten voor de behandeling door de rechter. Lees meer over de griffierechten.

De bewindvoerder kan aan de rechter vragen een vergoeding voor zijn werk te bepalen. Lees meer over de vergoeding.

 

Wat gebeurt er bij de rechter?

Tijdens de zitting stelt de rechter aan de aanwezigen vragen om te kunnen beslissen of bewind en de voorgestelde bewindvoerder(s) geschikt zijn voor de situatie van degene voor wie bewind is aangevraagd. Het is geen streng verhoor of veroordeling voor de situatie waarvoor u bewind heeft aangevraagd. Zijn er afwezigen, dan bespreekt de rechter of hij ook aan hen vragen wil stellen en zo ja, hoe.

Wanneer krijgt u de beslissing van de rechter?

Meestal is er binnen 2 maanden nadat u het verzoek heeft ingediend een zitting. Zo snel mogelijk daarna ontvangt u de uitspraak van de rechter.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

Lees meer over contact via WhatsApp

 • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
 • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

 • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact