Laden...

Procedures conservatoir beslag

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOnderwerpen > Conservatoir beslag > Procedures conservatoir beslag

Conservatoir beslag is beslag dat u via een deurwaarder legt voorafgaand aan een rechtszaak. Bijvoorbeeld op de bankrekening of bezittingen van iemand van wie u geld eist. Zo stelt u de goederen veilig in afwachting van de uitkomst van de rechtszaak.

Wordt er onterecht conservatoir beslag gelegd op uw bezittingen? Dan kunt u de rechter vragen om het beslag op te heffen.

Het aanvragen of opheffen van conservatoir beslag bij de rechter valt onder het civiel recht. U bent verplicht om een advocaat in te schakelen. 

Procedures conservatoir beslag

Aanvraag toestemming conservatoir beslag

Als u conservatoir beslag wilt leggen, heeft u toestemming nodig van de voorzieningenrechter. Uw advocaat regelt deze toestemming.

Na de beslaglegging, bent u verplicht om een hoofdprocedure te starten, waarin de rechter uitspraak doet over uw vordering. In een hoofdprocedure bij de kantonrechter bent u niet verplicht om een advocaat in te schakelen. In een hoofdprocedure bij de civiele rechter is een advocaat wel verplicht.

Blijkt achteraf dat u onterecht conservatoir beslag heeft laten leggen, dan kunt u aansprakelijk worden gesteld voor de schade die het beslag heeft veroorzaakt.

Spoedprocedure opheffen conservatoir beslag

Is er conservatoir beslag gelegd op uw bezittingen en wilt u dit laten opheffen? Dat kan op 3 manieren:

1. Wachten op de uitspraak

Als u geen last heeft van het beslag (omdat u toch niet van plan bent om uw bezittingen te verkopen) wacht u de uitspraak in de hoofdprocedure af.

2. Opheffen via de hoofdprocedure

U vraagt tijdens de hoofdprocedure aan de rechter om het beslag op te heffen. In een hoofdprocedure bij de kantonrechter bent u niet verplicht om een advocaat in te schakelen. In een hoofdprocedure bij de civiele rechter is een advocaat wel verplicht.

3. Opheffen via een spoedprocedure

U start een spoedprocedure opheffen conservatoir beslag bij de rechtbank waar het beslag is aangevraagd. Het inschakelen van een advocaat is verplicht.


Hoofdprocedures

Als de rechter toestemming geeft om conservatoir beslag te leggen, bepaalt hij daarnaast binnen welke termijn een hoofdprocedure gestart moet worden waaruit duidelijk wordt of de geldvordering van de beslaglegger terecht is. De beslaglegger is verplicht deze hoofdprocedure te starten.

Of de hoofdprocedure gaat lopen bij de kantonrechter of bij de civiele rechter hangt af van het onderwerp en/of de hoogte van het bedrag van de geldvordering.

Bij de kantonrechter is het inschakelen van een advocaat niet verplicht, bij de civiele rechter wel.


Kosten

U betaalt een vergoeding voor de behandeling van uw zaak door de rechter: de griffierechten. Er kunnen extra kosten aan een rechtszaak verbonden zijn, bijvoorbeeld advocaatkosten.

Doorlooptijd

Hoe lang het duurt voordat een rechter beslist over uw conservatoir beslag, is afhankelijk van de procedure. Bij een beslagaanvraag verschilt het sterk per zaak. Als het noodzakelijk is kan de rechter soms al binnen een paar uur toestemming voor het leggen van beslag verlenen.

 


Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

  • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
  • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

  • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact