Laden...

Procedures erkennen kind

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOnderwerpen > Erkennen kind > Procedures erkennen kind
Wilt u juridisch ouder worden van een kind door erkenning? Als de moeder (en het kind van 12 jaar of ouder) geen toestemming geeft, kunt u de rechter vragen om vervangende toestemming te verlenen. U kunt de rechter ook vragen om een eerdere erkenning ongedaan te maken. Mét toestemming erkent u het kind via de gemeente of via een notariële akte, u hoeft dan niet naar de rechter.
 
De verzoekschriftprocedures vallen onder het civiel recht. U bent verplicht om een advocaat in te schakelen. 

Procedures erkennen kind

Procedure vervangende toestemming

Wie kan vervangende toestemming voor erkenning vragen?

 • de verwekker van het kind
 • de duomoeder, die als levensgezel van de moeder met de verwekking van het kind heeft ingestemd
 • de biologische vader, niet zijnde de verwekker (een zaaddonor), die in een nauwe persoonlijke betrekking tot het kind staat

Na toestemming zelf erkennen

Krijgt u vervangende toestemming van de rechter? Dan moet u na drie maanden (dan is de hoger beroepstermijn verstreken) het kind erkennen via de gemeente of via een notariële akte. Vanaf dat moment bent u de juridische ouder van het kind.

De belangrijkste gevolgen zijn:

 • u bent onderhoudsplichtig
 • u heeft recht op omgang met het kind
 • het kind is uw erfgenaam
 • het kind kan uw achternaam krijgen

 

Procedure erkenning vernietigen 

Wie kan vernietiging van een eerdere erkenning vragen?

 • de niet-biologische ouder (de erkenner)
 • de moeder
 • het meerderjarige kind
 • het minderjarige kind via een bijzondere curator

Na vernietiging geen actie vereist

De rechtbank stuurt een afschrift van de beschikking naar de burgerlijke stand. De gemeenteambtenaar voegt een vermelding toe aan de geboorteakte dat de erkenning is vernietigd.

Het belangrijkste gevolg is dat degene die de erkenning heeft vernietigd wettelijk gezien nooit de juridische ouder van het kind is geweest. De situatie zoals deze was vóór de erkenning keert terug. Dit betekent bijvoorbeeld dat:
 • het kind de nationaliteit van die ouder verliest
 • het kind de achternaam van die ouder verliest en de achternaam van de andere ouder krijgt

Kosten 

U betaalt een vergoeding voor de behandeling van uw zaak door de rechter: de griffierechten. Er kunnen extra kosten aan een rechtszaak verbonden zijn, bijvoorbeeld advocaatkosten.

Doorlooptijd

De procedure over vervangende toestemming voor erkenning of vernietiging van erkenning duurt minimaal 3 maanden tot meer dan 1 jaar, afhankelijk van de complexiteit van de zaak.

 Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

 • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
 • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

 • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact