Laden...

Erkenning kind ongedaan maken

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOnderwerpen > Erkennen kind > Erkenning kind ongedaan maken

Het erkennen van een kind kan op twee manieren. Heeft u toestemming van de moeder, dan erkent u het kind bij de gemeente. Geeft de moeder geen toestemming? Dan vraagt u de rechter om vervangende toestemming te verlenen. U kunt de rechter ook vragen een erkenning te vernietigen.

De procedures bij de rechter vallen onder het civiel recht. U bent verplicht om een advocaat in te schakelen.

Erkenning kind ongedaan maken

Heeft een niet-biologische vader een kind erkend? U kunt de rechter verzoeken de erkenning te vernietigen.

 De procedure erkenning kind vernietigen bestaat uit de volgende stappen

>Alles uitklappen
 • U start de procedure door een verzoek in te dienen om de erkenning ongedaan te maken. Dit heet een verzoekschrift. U bent de verzoeker in deze procedure.

  Wie kunnen verzoek indienen?

  De volgende personen kunnen een verzoek indienen bij de rechter:

  • de moeder
  • het meerderjarige kind zelf
  • het minderjarige kind zelf via een bijzonder curator
  • de niet-biologische vader zelf (de erkenner)


  Advocaat verplicht

  Uw advocaat stelt het verzoek op, stelt vast welke aanvullende stukken hij moet meesturen en dient het verzoek in bij de rechtbank.

  Bijzondere curator verplicht

  Zijn er minderjarige kinderen betrokken bij de procedure? De benoeming van een bijzondere curator is verplicht. De bijzondere curator beschermt de belangen van het kind.
  Bijzondere curator

   
   

  DNA-onderzoek

  Soms is het niet zeker of de erkenner wel of niet de biologische vader is. Om vast te stellen dat de erkenner niet de biologische vader is, kan de rechtbank opdracht geven een DNA-onderzoek of een bloedonderzoek te laten doen.

  Belanghebbenden informeren

  De rechter bepaalt wie belanghebbenden zijn in deze procedure. De rechter informeert de belanghebbenden over het verzoek tot vervangende toestemming.

 • Heeft u van de rechtbank een kopie van het verzoek tot vernietigen van de erkenning ontvangen? Er zijn 3 mogelijkheden:

  Niet eens met verzoek

  Bent u het niet eens met het verzoek om de erkenning ongedaan te maken? U kunt schriftelijk of mondeling reageren (verweren).

  Verweerschrift

  In een verweerschrift maakt u duidelijk met welke onderdelen van het verzoek u het niet eens bent en waarom. Een advocaat stelt het verweerschrift op en dient het in bij de rechtbank. U heeft tot aan de zitting de tijd.

  Mondeling verweer

  U kunt ook alleen mondeling verweer voeren tijdens de zitting. U heeft hier geen advocaat voor nodig.

  Geen bezwaar tegen het verzoek

  Met een instemmingsverklaring laat u weten dat u geen bezwaar heeft tegen het verzoek om de erkenning te vernietigen. U verklaart dan dat u de kopie van het verzoek heeft ontvangen, dat u geen verweerschrift indient en behandeling op een rechtszitting niet nodig vindt.

  U ontvangt het formulier voor de instemmingsverklaring bij de kopie van het verzoek. U heeft geen advocaat nodig.

  Geen reactie

  Reageert u helemaal niet? Dan roept de rechtbank u op voor de zitting. U ontvangt de oproep thuis. Komt u ook niet naar de zitting, dan behandelt de rechter het verzoek zonder uw inbreng. U krijgt dan na een aantal weken de beslissing van de rechter over het verzoek om vervangende toestemming toegestuurd.

 • Geen zitting

  Er is geen zitting als:

  • aan alle voorwaarden is voldaan én
  • er een instemmingsverklaring is ingediend én
  • de rechter geen vragen meer heeft


  De uitspraak (beschikking) ontvangt u via uw advocaat of thuis als u geen advocaat heeft ingeschakeld. In alle andere gevallen is er wel een zitting.

  Wel zitting

  De rechtbank roept ongeveer 6 weken van tevoren alle betrokkenen op voor een zitting. U krijgt bericht waar (locatie) en wanneer (datum) de zitting wordt gehouden. Tijdens de zitting krijgt u de gelegenheid om uw standpunt mondeling toe te lichten.

  Niet openbaar

  Zittingen over verzoeken om de erkenning van een kind te vernietigen zijn niet openbaar. De rechtbank bepaalt wie er aanwezig mogen zijn.

  Kindgesprek minderjarig kind

  De rechtbank roept kinderen van 12 tot 18 jaar via een brief op voor een kindgesprek. Zo’n gesprek met de rechter duurt ongeveer 10 minuten. Ouders mogen daar niet bij zijn. In het gesprek vraagt de rechter naar de mening van het kind over de vervangende toestemming. Een kind is niet verplicht om te komen. In plaats daarvan een brief sturen kan ook.
  Kindgesprek
  Brochure kindgesprek (pdf, 236,8 KB) (of maak gebruik van de alternatieve tekst (pdf, 28,7 KB)) voor mensen met een functionele beperking

 • De rechter doet na ongeveer 4 weken schriftelijk uitspraak. De uitspraak (beschikking) ontvangt u via uw advocaat. Heeft u als verweerder geen advocaat omdat u alleen mondeling heeft gereageerd, dan ontvangt u de beschikking thuis.

  Mogelijke uitspraken

  De rechter kan verschillende soorten uitspraken doen:

  Verzoek toewijzen

  Als de rechter oordeelt dat aan de voorwaarden voor het vernietigen van de erkenning is voldaan, wijst hij het verzoek toe.

  Verzoek afwijzen

  De rechter wijst het verzoek af als hij oordeelt dat:

  • niet aan de voorwaarden is voldaan
  • het niet in het belang van het kind is om de erkenning ongedaan te maken
 • Hoger beroep

  Bent u het niet eens met de beslissing van de rechter? Dan kunt u in hoger beroep bij het gerechtshof. Dit moet een advocaat binnen 3 maanden na de uitspraak doen.
  Hoger beroep familiezaak

  Cassatie

  Bent u het daarna niet eens met de uitspraak van het gerechtshof, dan kunt u in cassatie bij de Hoge Raad. Een advocaat moet cassatie instellen, binnen 3 maanden.
  Cassatie

 • Vaststelling definitief

  De rechtbank informeert na 3 maanden bij het gerechtshof of er hoger beroep is ingesteld. Is er geen hoger beroep ingesteld, dan is de erkenning definitief ongedaan gemaakt.

  Registratie

  De rechtbank stuurt een afschrift van de beschikking naar de burgerlijke stand. De gemeenteambtenaar registreert dat de erkenning ongedaan gemaakt is in het geboorteregister op de geboorteakte van het kind.

Vervangende toestemming erkennen kind

Bent u de verwekker van een kind? Wilt u het kind erkennen, maar geeft de moeder van het kind geen toestemming? U kunt de rechter vragen om vervangende toestemming.

Kosten procedure erkenning kind vernietigen

Aan de procedures over vervangende toestemming voor erkenning of het vernietigen van de erkenning zijn kosten verbonden. Beide partijen betalen de kosten voor de behandeling van uw zaak door de rechter: griffierechten. Daarnaast betaalt u voor een advocaat.

Doorlooptijd procedure erkenning kind vernietigen

De procedure over vervangende toestemming voor erkenning of vernietiging van erkenning duurt minimaal 3 maanden tot meer dan 1 jaar, afhankelijk van de complexiteit van de zaak.

Vraag en antwoord

Wat moet ik doen om mijn kind te erkennen?

U regelt erkenning bij de gemeente. Geeft de moeder geen toestemming? U kunt de rechter om vervangende toestemming vragen.

Wat kost een procedure vervangende toestemming erkenning? 

U betaalt griffierechten en de kosten voor een advocaat. Mogelijk heeft u recht op een tegemoetkoming in de advocaatkosten.

Ik wil de erkenning vernietigen. Hoe lang duurt de procedure?

Een procedure bij de rechter over erkenning duurt minimaal 3 maanden tot meer dan een jaar.

 

 


Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:
Instagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8:00 uur tot 20:00 uur en op vrijdag van 8:00 uur tot 17:30 uur.