Laden...

Erkenning kind vernietigen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOnderwerpen > Erkennen kind > Erkenning kind vernietigen
Wilt u juridisch ouder worden van een kind door erkenning? Als de moeder (en het kind van 12 jaar of ouder) geen toestemming geeft, kunt u de rechter vragen om vervangende toestemming te verlenen. U kunt de rechter ook vragen om een eerdere erkenning ongedaan te maken. Mét toestemming erkent u het kind via de gemeente of via een notariële akte, u hoeft dan niet naar de rechter.
 
De verzoekschriftprocedures vallen onder het civiel recht. U bent verplicht om een advocaat in te schakelen. 

Erkenning kind vernietigen

Heeft u een kind erkend en wilt u deze erkenning ongedaan maken? U kunt de rechter verzoeken de erkenning te vernietigen.

De procedure erkenning kind vernietigen bestaat uit de volgende stappen:

>Alles uitklappen

 • U start de procedure door een verzoek in te dienen om de erkenning ongedaan te maken. Dit heet een verzoekschrift. U bent de verzoeker in deze procedure.

  Advocaat verplicht

  Uw advocaat stelt het verzoek op, stelt vast welke aanvullende stukken hij moet meesturen en dient het verzoek in bij de rechtbank.

  Bijzondere curator verplicht

  Zijn er minderjarige kinderen betrokken bij de procedure? Dan benoemt de rechtbank altijd een bijzondere curator. Daar hoeft u zelf niets voor te doen. De bijzondere curator beschermt de belangen van het kind.
  Bijzondere curator

  DNA-onderzoek

  Soms is het niet zeker of de erkenner wel of niet de biologische vader is. Om vast te stellen dat de erkenner niet de biologische vader is, kan de rechtbank opdracht geven een DNA-onderzoek of een bloedonderzoek te laten doen.

  Belanghebbenden informeren

  De rechter bepaalt wie belanghebbenden zijn in deze procedure. De rechter informeert de belanghebbenden over het verzoek tot vervangende toestemming.


 • Geen zitting

  Er is geen zitting als:

  • aan alle voorwaarden is voldaan én
  • er een instemmingsverklaring is ingediend én
  • de rechter geen vragen meer heeft


  De uitspraak (beschikking) ontvangt u via uw advocaat. In alle andere gevallen is er wel een zitting.

  Wel zitting

  De rechtbank roept ongeveer 6 weken van tevoren alle betrokkenen op voor een zitting. U krijgt bericht waar (locatie) en wanneer (datum) de zitting wordt gehouden. Tijdens de zitting krijgt u de gelegenheid om uw standpunt mondeling toe te lichten.

  Niet openbaar

  Zittingen over verzoeken om de erkenning van een kind te vernietigen zijn niet openbaar. De rechtbank bepaalt wie er aanwezig mogen zijn.

  Kindgesprek minderjarig kind

  De rechtbank roept kinderen van 12 tot 18 jaar via een brief op voor een kindgesprek.
  Kindgesprek
  Brochure kindgesprek (pdf, 221,5 KB) 


 • De rechter doet na ongeveer 4 weken schriftelijk uitspraak. De uitspraak (beschikking) ontvangt u via uw advocaat. 

  Mogelijke uitspraken

  De rechter kan verschillende soorten uitspraken doen:

  Verzoek toewijzen

  Als de rechter oordeelt dat aan de voorwaarden voor het vernietigen van de erkenning is voldaan, wijst hij het verzoek toe.

  Verzoek afwijzen

  De rechter wijst het verzoek af als hij oordeelt dat:

  • niet aan de voorwaarden is voldaan
  • het niet in het belang van het kind is om de erkenning ongedaan te maken

 • Hoger beroep

  Bent u het niet eens met de beslissing van de rechter? Dan kunt u in hoger beroep bij het gerechtshof. Dit moet een advocaat binnen 3 maanden na de uitspraak doen.
  Hoger beroep familiezaak

  Cassatie

  Bent u het daarna niet eens met de uitspraak van het gerechtshof, dan kunt u in cassatie bij de Hoge Raad. Een advocaat moet cassatie instellen, binnen 3 maanden.
  Cassatie


 • Vernietiging erkenning kind

  Is er geen hoger beroep ingesteld, dan is de erkenning definitief ongedaan gemaakt.

  Registratie gemeente

  De rechtbank stuurt een afschrift van de beschikking naar de burgerlijke stand. De gemeenteambtenaar voegt een vermelding toe aan de geboorteakte dat de erkenning is vernietigd.

 Als verweerder reageren op het verzoekschrift, u heeft 3 opties:

>Alles uitklappen
 • Verweerschrift

  In een verweerschrift maakt u duidelijk met welke onderdelen van het verzoek u het niet eens bent en waarom. U bent verplicht een advocaat in te schakelen, die het verweerschrift namens u opstelt en indient bij de rechtbank.

  Mondeling verweer

  U kunt ook mondeling verweer voeren tijdens de zitting. U bent niet verplicht een advocaat in te schakelen.


 • Met een instemmingsverklaring laat u weten dat u geen bezwaar heeft tegen het verzoek om vervangende toestemming. U verklaart dan dat:

  • u de kopie van het verzoek heeft ontvangen
  • u geen verweerschrift indient
  • u behandeling op een rechtszitting niet nodig vindt

  U ontvangt het formulier voor de instemmingsverklaring bij de kopie van het verzoek. U heeft geen advocaat nodig.


 • Reageert u helemaal niet? Dan roept de rechtbank u op voor de zitting. U ontvangt de oproep thuis.

  Komt u ook niet naar de zitting? Dan behandelt de rechter het verzoek zonder uw inbreng.

  U krijgt na een aantal weken de beslissing van de rechter over het verzoek om vervangende toestemming toegestuurd.

Kosten

Aan de procedures over vervangende toestemming voor erkenning of het vernietigen van de erkenning zijn kosten verbonden. Beide partijen betalen de kosten voor de behandeling van uw zaak door de rechter: griffierechten. Daarnaast betaalt u voor een advocaat.

Doorlooptijd

De procedure over vervangende toestemming voor erkenning of vernietiging van erkenning duurt minimaal 3 maanden tot meer dan 1 jaar, afhankelijk van de complexiteit van de zaak.


Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

 • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
 • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

 • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact