Laden...

Algemeen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHome > Onderwerpen > Ondertoezichtstelling

Als een minderjarige ernstig in zijn ontwikkeling wordt bedreigd, kan de kinderrechter op verzoek de minderjarige onder toezicht stellen.

Deze kinderbeschermingsmaatregel is pas aan de orde als het gezin niet of onvoldoende vrijwillig meewerkt aan verbetering van de situatie. De procedure valt onder het burgerlijk recht (civiel recht). U bent niet verplicht om een advocaat in te schakelen.

Algemeen

Gezinsvoogd

Een gezinsvoogd verleent zelf geen jeugdhulp, maar zorgt ervoor dat de juiste hulp in het gezin wordt ingezet. Een gezinsvoogd kan aanwijzingen geven aan de ouder(s) met gezag. Deze ouders zijn verplicht die aanwijzingen op te volgen.

Wie kunnen een verzoek tot ondertoezichtstelling indienen?

  • Raad voor de Kinderbescherming
  • Openbaar Ministerie 
  • Ouder/verzorger: alleen als de Raad voor de Kinderbescherming geen verzoek indient.

Niet eens met het ingediende verzoek tot ondertoezichtstelling?

Bent u het niet eens met het verzoek tot ondertoezichtstelling dat is ingediend? Dan kunt u reageren door hiertegen verweer te voeren bij de kinderrechter.

Voorlopige ondertoezichtstelling (VOTS)

Is er spoed bij de ondertoezichtstelling? In veel gevallen verzoekt de Raad voor de Kinderbescherming dan een voorlopige ondertoezichtstelling (VOTS) in combinatie met een machtiging tot uithuisplaatsing. De kinderrechter kan de maatregelen meteen toewijzen. Binnen 2 weken volgt een zitting, waarvoor de belanghebbenden worden opgeroepen. Zij krijgen dan de gelegenheid vragen te beantwoorden of een toelichting te geven.

Vraag en antwoord

Hoe kan ik een ondertoezichtstelling aanvragen?

Als ouder of verzorger dient u een verzoek in bij de rechtbank. Dat kan alleen als de Raad voor de Kinderbescherming heeft besloten om geen verzoek tot ondertoezichtstelling in te dienen.

Ik ben het niet eens met het verzoek tot ondertoezichtstelling, wat moet ik doen?

U kunt schriftelijk of mondeling reageren (verweer). In uw verweer licht u toe waarom u het niet eens bent met het verzoek.

Wat moet ik betalen als ik een verzoek tot ondertoezichtstelling indien?

Dient u zelf een verzoek in, dan bent u geen griffierecht verschuldigd. U maakt wel kosten voor een advocaat, als u deze inschakelt.

 

 

Juridisch advies

Wilt u persoonlijk advies over uw situatie? Hulp bij het opstellen van de stukken of bijstand tijdens de zitting? U kunt altijd een advocaat of andere juridisch adviseur inschakelen. Niet voor iedere zaak is een advocaat verplicht.

 

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:
InstagramInstagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8:00 uur tot 20:00 uur en op vrijdag van 8:00 uur tot 17:30 uur.