Laden...

Kosten ondertoezichtstelling

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOnderwerpen > Ondertoezichtstelling > Kosten ondertoezichtstelling

Als een minderjarige ernstig in zijn ontwikkeling wordt bedreigd, kan de kinderrechter op verzoek de minderjarige onder toezicht stellen.

Deze kinderbeschermingsmaatregel is pas aan de orde als het gezin niet of onvoldoende vrijwillig meewerkt aan verbetering van de situatie. De procedure valt onder het burgerlijk recht (civiel recht). U bent niet verplicht om een advocaat in te schakelen.

Kosten ondertoezichtstelling

Voor een procedure over ondertoezichtstelling betaalt u geen kosten voor de behandeling van uw zaak door de rechter: griffierechten. U betaalt wel de kosten voor een advocaat als u deze inschakelt.

Kosten advocaat

Advocaten bepalen zelf wat ze voor hun diensten vragen. Hierdoor kunnen de tarieven van advocaten sterk verschillen. Vraag daarom bij het eerste gesprek met uw advocaat naar een inschatting van de kosten en het declaratiesysteem dat hij of zij gebruikt.

Tegemoetkoming in de kosten

Kunt u de kosten van een advocaat en/of mediator niet of slechts gedeeltelijk betalen? Mogelijk komt u in aanmerking voor een subsidie van de Raad voor Rechtsbijstand. Dit heet gesubsidieerde mediation of rechtsbijstand (of ‘toevoeging’). Hoeveel subsidie u ontvangt, hangt af van uw inkomen en eigen vermogen.

 

Overige tarieven en declaraties

Schakelt u een getuige, deskundige, tolk of vertaler in, dan betaalt u hem zelf een vergoeding. U betaalt:

  • reiskosten
  • extra noodzakelijke kosten, bijvoorbeeld materiaalkosten voor het deskundigenonderzoek
  • aan de getuige een vergoeding voor de tijd die hij kwijt is
  • aan de deskundige, tolk of vertaler een vergoeding voor zijn werkzaamheden (salaris)

 

 

Vraag en antwoord

Hoe kan ik een ondertoezichtstelling aanvragen?

Als ouder of verzorger dient u een verzoek in bij de rechtbank. Dat kan alleen als de Raad voor de Kinderbescherming heeft besloten om geen verzoek tot ondertoezichtstelling in te dienen.

Ik ben het niet eens met het verzoek tot ondertoezichtstelling, wat moet ik doen?

U kunt schriftelijk of mondeling reageren (verweer). In uw verweer licht u toe waarom u het niet eens bent met het verzoek.

Wat moet ik betalen als ik een verzoek tot ondertoezichtstelling indien?

Dient u zelf een verzoek in, dan bent u geen griffierecht verschuldigd. U maakt wel kosten voor een advocaat, als u deze inschakelt.

 

 

Juridisch advies

Wilt u persoonlijk advies over uw situatie? Hulp bij het opstellen van de stukken of bijstand tijdens de zitting? Een advocaat is in deze procedure niet verplicht, maar u kunt altijd een advocaat of andere juridisch adviseur inschakelen.

 

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:
Instagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8.00 uur tot 20.00 uur en op vrijdag van 8.00 uur tot 17.30 uur.