Laden...

Rechtspraakpodcasts

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHome > Onderwerpen > Rechtspraakpodcasts

Podcasts van de Rechtspraak

De Rechtspraak publiceert meerdere podcasts.

  • In de Staat van het Strafrecht bespreken strafrechter Jacco Janssen en wetgevingsadviseur en voormalig strafrechtadvocaat Margje van Weerden de actuele ontwikkelingen in het strafrecht. 
  • Rechters en juridisch medewerkers met een bi-culturele achtergrond vertellen in Achter de Toga over hun werk, drijfveren en achtergrond. 
  • In de podcastreeks Proces Verbaal gaat het over het streven naar tijdige en voorspelbare rechtspraak. Wat houdt dat in en wat is ervoor nodig om het te bereiken?
  • Uitspraak Centraal is een podcast van de Centrale Raad van Beroep. In iedere aflevering staat een in het oog springende uitspraak van de Raad centraal.
  • Bureau Internationale Misdrijven heeft de gelijknamige podcastserie Bureau Internationale Misdrijven waarin stafjuristen met verschillende gasten spreken over de route die een internationale-misdrijvenzaak aflegt naar de rechtszaal.

Hieronder vindt u de podcast-afleveringen, de meest recente bovenaan.

Bureau Internationale Misdrijven (1) - De politie

Vincent Cillessen, teamleider van het Team Internationale Misdrijven van de politie is te gast en neemt ons mee naar de start van het onderzoek. Hoe begint een onderzoek naar een internationaal misdrijf? In hoeverre zijn deze onderzoeken anders dan onderzoeken naar commune misdrijven en tegen welke moeilijkheden loopt de politie aan? Vincent geeft ons een kijkje in de keuken van dit bijzondere team van de politie.
(14 november 2022, duur: 00:42:34)

De podcast is te beluisteren op:

Apple (apple.com)Spotify (spotify.com)Google (google.com)

De Staat van het Strafrecht (11) - Procesafspraken... en hoe nu verder?

Op 27 september 2022 wees de Hoge Raad een belangrijk arrest over procesafspraken. Strafrechter Jacco Janssen en wetgevingsadviseur (en voormalig strafrechtadvocaat) Margje van Weerden blikken vooruit naar de procesafspraak van de toekomst. Ook bespreken ze andere actuele ontwikkelingen in het strafrecht en beantwoorden ze een vraag van een luisteraar.
(13 november 2022, duur: 00:48:40)

De podcast is te beluisteren op:

Fireside (fireside.fm)Apple (apple.com)Spotify (spotify.com)Google (google.com)

Bureau Internationale Misdrijven (introductie)

Genocide, misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven. In deze nieuwe podcastserie nemen Fien Kok en Danique Lammerts van Bueren, stafjuristen bij de rechtbank Den Haag, je mee in de nationale berechting van internationale misdrijven. In deze korte trailer stellen zij zichzelf voor.
(10 november 2022, duur: 00:04:47)

De podcast is te beluisteren op:

Apple (apple.com)Spotify (spotify.com)Google (google.com)

Uitspraak Centraal (10) - Maatwerk in de Participatiewet

Deze aflevering gaat over maatwerk in de Participatiewet aan de hand van een recente uitspraak. Op 27 september 2022 oordeelde de Centrale Raad van Beroep (CRvB) dat een Arnhems echtpaar extra bijstand moest krijgen van de gemeente om de vermindering van recht op toeslagen te compenseren.

Raadsheer Willem-Jan van Brussel gaat in gesprek met raadsheer Karen Jacobs over deze uitspraak. Wat was er in deze zaak precies aan de hand? Waarom kreeg het echtpaar niet genoeg toeslagen voor een inkomen op het bestaansminimum? En waarom kiest de CRvB in deze zaak voor maatwerk?
(3 november 2022, duur: 00:08:37)

De podcast is te beluisteren op:

Springcast (app.springcast.fm)Apple (apple.com)Spotify (spotify.com)Google (google.com)

 

 

De Staat van het Strafrecht (10) - Who is policing the police? 

Wordt politiegeweld wel genoeg onderzocht en bestraft? Jacco Janssen (rechter in de rechtbank Rotterdam) en Margje van Weerden (wetgevingsadviseur en voormalig strafrechtadvocaat) bespreken de nieuwe wet geweldsaanwending opsporingsambtenaar, nemen de actualiteiten door en beantwoorden een vraag van een luisteraar.
(2 september 2022, duur: 00:36:55)

De podcast is te beluisteren op:

Fireside (fireside.fm)Apple (apple.com)Spotify (spotify.com)Google (google.com)

 

 

Uitspraak Centraal (9, special) - Hervatten van vooronderzoek door bestuursrechter

In deze extra lange zomerspecial gaat raadsheer Willem-Jan van Brussel in gesprek met hoogleraar bestuurskunde Bert Marseille en universitair docent staatsrecht, bestuursrecht en bestuurskunde Marc Wever van de Rijksuniversiteit Groningen. In maart dit jaar publiceerden Marseille en Wever het artikel ‘Processuele beslissingen van de bestuursrechter: biased ten gunste van de overheid?’. Ze onderzochten of de bestuursrechter vaker processuele beslissingen (waaronder het hervatten van het vooronderzoek) neemt ten gunste van de overheid dan ten gunste van de burger. Een mooie aanleiding voor een verdiepend gesprek. 
(21 juli 2022, duur: 00:30:25)

De podcast is te beluisteren op:

Springcast (app.springcast.fm)Apple (apple.com)Spotify (spotify.com)Google (google.com)

 

 

De Staat van het Strafrecht (9) – Levenslange gevangenisstraf: nieuwe perspectieven!

staat-van-het-strafrechtx120.png 

In de 'Staat van het strafrecht' bespreken strafrechter Jacco Janssen en wetgevingsadviseur (en voormalig strafrechtadvocaat) Margje van Weerden de actuele ontwikkelingen in het strafrecht. In deze aflevering: Wat betekent het als een rechter iemand levenslang oplegt? Gooien we de sleutel weg en blijft iemand opgesloten tot zijn dood? En wat voor perspectief heeft een langgestrafte eigenlijk? En wat te denken van de nieuwe plannen van de minister? Verder gaan Margje en Jacco in op allerlei actuele ontwikkelingen en wil een luisteraar weten of we de doodstraf weer moeten invoeren. (14 juni 2022, duur: 00:30:26)

De podcast is te beluisteren op:

 

 

Uitspraak Centraal (8) - Uniforme maatregelen in de Participatiewet

In de podcast Uitspraak Centraal draait het dit keer om uniforme maatregelen in de Participatiewet. De Centrale Raad van Beroep behandelt veel zaken over deze maatregelen. Wat zijn dit voor maatregelen? Welk doel hebben de maatregelen? En hoe worden ze ingezet door gemeenten? Interviewer Willem-Jan van Brussel gaat in gesprek met raadsheer Karen Jacobs om antwoord te krijgen op deze vragen.
(28 april 2022, duur: 00:15:26).

De podcast is te beluisteren op:

Springcast (app.springcast.fm)Apple (apple.com)Spotify (spotify.com)Google (google.com)

 

De Staat van het Strafrecht (8) – De fictie van de onfeilbare rechter

staat-van-het-strafrechtx120.png 

In de 'Staat van het Strafrecht' bespreken strafrechter Jacco Janssen en wetgevingsadviseur en voormalig strafrechtadvocaat Margje van Weerden de actuele ontwikkelingen in het strafrecht. In deze 8e aflevering gaat het over rechterlijke dwalingen en herzieningen. Hoe kan zo’n dwaling ontstaan? Hoe werkt een herzieningsprocedure? En toetst de Hoge Raad niet te beperkt?
(6 april 2022, duur: 00:34:54)

De podcast is te beluisteren op:

 

 

Uitspraak Centraal (7) - De wettelijke ontslagleeftijd van de rechter

In deze aflevering staat een uitspraak centraal van de internationale kamer van de Centrale Raad van Beroep. De uitspraak (CRVB:2021:1803) gaat over de wettelijke ontslagleeftijd voor rechters en het beroep op leeftijdsdiscriminatie. Een kwestie met internationaalrechtelijke aspecten. Willem-Jan van Brussel gaat in gesprek met Monique van Moorst, senior gerechtsauditeur bij de CRvB en bij de Internationale Kamer. (24 februari 2022, duur: 00:15:53).

De podcast is te beluisteren op:

Springcast (app.springcast.fm)Apple (apple.com)Spotify (spotify.com)Google (google.com)

 

De Staat van het Strafrecht (7) – Worden getuigen genoeg gehoord?

staat-van-het-strafrechtx120.png 

In de 'Staat van het Strafrecht' bespreken strafrechter Jacco Janssen en wetgevingsadviseur en voormalig strafrechtadvocaat Margje van Weerden de actuele ontwikkelingen in het strafrecht. In deze 7e aflevering gaat het over getuigenverhoren. Hoe werkt dat in Nederland, waarom is er soms kritiek op die aanpak en wat zou er anders kunnen? (17 februari 2022, duur: 00:34:19)

De podcast is te beluisteren op:

 

 

Proces Verbaal – Onafhankelijk op de inhoud, niet op het proces

In de derde aflevering van de podcastreeks Proces Verbaal gaan Marloes Hagedoorn (senior roosteraar coördinator in Overijssel) en Arno Rutte (consultancy director Vintura) met elkaar in gesprek over hoe belangrijk het is om het rooster en planproces in de Rechtspraak te professionaliseren. (30 december 2021, duur: 00:26:45)

De podcast is te beluisteren op:

 

 

Uitspraak Centraal (6, special) - Bestuursrecht in beweging

In deze special staan twee projecten binnen de Centrale Raad van Beroep Centraal: GOO (Gericht op oplossing) en Project 36. Deze projecten zorgen voor beweging in het bestuursrecht en sluiten aan bij landelijke initiatieven en projecten om de rechtspraak te verbeteren en te veranderen. (23 december 2021, duur: 00:24:36).

De podcast is te beluisteren op:

Springcast (app.springcast.fm)Apple (apple.com)Spotify (spotify.com)Google (google.com)

 

De Staat van het Strafrecht (6) - (super)Snelrecht: lik op stuk of halsoverkop?

In de 'Staat van het Strafrecht' bespreken strafrechter Jacco Janssen en wetgevingsadviseur en voormalig strafrechtadvocaat Margje van Weerden de actuele ontwikkelingen in het strafrecht. In deze aflevering gaat het over het (super)snelrecht. Wat houdt dat in, wanneer is het effectief, en kun je in sommige gevallen niet beter een alternatieve aanpak kiezen? (2 december 2021, duur: 00:28:30).

De podcast is te beluisteren op:

Proces Verbaal – De dingen die ons pijn doen, zorgen voor beweging

Wat is voorspelbaar recht? Wat levert het op? En welke stappen kan je zetten om voorspelbaarheid te bevorderen? In deze aflevering gaan rechter Wendy Vierveijzer en sociaal psycholoog Tijs Besieux hierover in gesprek. Minder vasthouden aan tradities en meer aandacht voor de rechtzoekende is hun devies! (11 november 2021, duur: 00:37:37)

De podcast is te beluisteren op:

 

Uitspraak Centraal (5) - Over de eerste NOW-zaken

De vijfde aflevering van Uitspraak Centraal gaat over de eerste NOW-zaken die behandeld zijn bij de Centrale Raad van Beroep. NOW staat voor Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid Deze maatregel is bedoeld om werkgevers tegemoet te komen die door de coronacrisis omzet verloren hebben. (28 oktober 2021, duur: 00:24:24).

De podcast is te beluisteren op:

Springcast (app.springcast.fm)Apple (apple.com)Spotify (spotify.com)Google (google.com)

 

De Staat van het Strafrecht (5) – Seks, straf en vele tinten grijs

In 'de Staat van het Strafrecht' bespreken strafrechter Jacco Janssen en wetgevingsadviseur en voormalig strafrechtadvocaat Margje van Weerden de actuele ontwikkelingen in het strafrecht. In deze aflevering gaat het over seks en straf: wat maakt zedenzaken zo ingewikkeld, en is de nieuwe wet seksuele misdrijven een stap vooruit? (1 oktober 2021, duur: 00:27:23).

De podcast is te beluisteren op:

Achter de Toga – Juridisch medewerkers Shiraaz Ramdjan en Sara Nourozi Oranje

Rechters en juridisch medewerkers met een bi-culturele achtergrond vertellen in Achter de Toga over hun werk, drijfveren en achtergrond. Vandaag zijn juridisch medewerkers Sara Nourozi Oranje en Shiraaz Ramdjan te gast. Sara: ‘Het werk is veel inhoudelijker dan ik dacht, je bent echt een gesprekspartner voor de rechter op zitting en achter de schermen heb je veel verantwoordelijkheden’. Shiraaz: ‘Ik kreeg de tip van mijn scriptiedocent om bij de rechtbank te gaan werken. Dat bleek een goede tip, want ik werk er nu al bijna 12,5 jaar’. (23 september 2021, 00:26:45)

De podcast is te beluisteren op:

 

Uitspraak Centraal (4, special) - Achter de uitspraak

In deze extra aflevering, speciaal voor de Week van de Rechtspraak, gaat Willem-Jan van Brussel in gesprek met drie oud-rechters van de Centrale Raad van Beroep, Milou van der Kade, Rob Bakker en Marijke Bruning. 
(23 september 2021, duur: 00:15:48).

De podcast is te beluisteren op:

Springcast (app.springcast.fm)Apple (apple.com)Spotify (spotify.com)Google (google.com)

Achter de Toga – Juridisch medewerker Lisa Heijkoop-Drosten

Rechters en juridisch medewerkers met een bi-culturele achtergrond vertellen in Achter de Toga over hun werk, drijfveren en achtergrond. Vandaag is juridisch medewerker Lisa Heijkoop-Drosten te gast. ‘Je bent de allereerste die het dossier ziet en je zorgt ervoor dat alles wat van belang is goed op een rijtje staat. Je bent dus inhoudelijk al goed op de hoogte voordat een zitting begint’. (22 september 2021, 00:28:33)

De podcast is te beluisteren op:

Achter de Toga – Strafrechter Janneke U-A-Sai

Rechters en juridisch medewerkers met een bi-culturele achtergrond vertellen in Achter de Toga over hun werk, drijfveren en achtergrond. Vandaag is strafrechter Janneke U-A-Sai te gast: ‘Toen ik zo’n 35 jaar geleden rechterlijk ambtenaar in opleiding (RAIO) werd, waren er nauwelijks vrouwelijke rechters maar ik werd heel warm onthaald. Er was in die tijd een voorkeursregel: bij gelijke geschiktheid ging degene met een bi-culturele achtergrond voor. Dat is soms nodig om te zorgen dat er verandering komt’ (21 september 2021, 00:30:56)

De podcast is te beluisteren op:

 

Achter de Toga – Rechter in opleiding Suzanne van Kooij

Rechters en juridisch medewerkers met een bi-culturele achtergrond vertellen in Achter de Toga over hun werk, drijfveren en achtergrond. In deze aflevering is Suzanne van Kooij te gast, zij begint op 1 oktober aan de opleiding tot rechter: ‘Dat vond ik heel spannend maar ik heb de gesprekken als heel prettig en divers ervaren. Ze vroegen bijvoorbeeld of ik stressbestendig ben en knopen kan doorhakken. Ik heb voorbeelden gegeven uit mijn werkende leven waarin ik dat kon aantonen’. (20 september 2021, 00:29:44)

De podcast is te beluisteren op:

 

Proces Verbaal – Rechter Jan Bram de Groot en advocaat Rob van Coolwijk

In de podcast Proces Verbaal gaat het over het streven naar tijdige en voorspelbare rechtspraak. In deze eerste aflevering zijn rechter Jan Bram de Groot en advocaat Rob van Coolwijk te gast. De Groot: ‘Die nieuwe rechters en griffiers komen er wel, maar we moeten ook efficiënter gaan werken. Als ik vlak na een zitting kan schrijven, ben ik sneller klaar dan wanneer ik dat pas dagen of zelfs weken later kan. Van Coolwijk: Als je op voorhand al weet dat het langer gaat duren dan de standaardtermijn, zeg het gewoon. Mijn cliënten kunnen best accepteren dat ze wat langer moeten wachten als ze dat van tevoren weten.’ (16 september 2021, duur: 00:37:54)

De podcast is te beluisteren op:

 

Uitspraak Centraal (3) - Wmo-begeleiding en jeugdhulp

Aflevering 3. De eerste uitspraak gaat over resultaatgericht verstrekken in de Wmo 2015  en de tweede uitspraak gaat over financiële draagkracht in de Jeugdwet. (19 augustus 2021, duur: 00:11:30).

De podcast is te beluisteren op:

Springcast (app.springcast.fm)Apple (apple.com)Spotify (spotify.com)Google (google.com)

De Staat van het Strafrecht (4) – Bewijs is ook maar een mening?

In 'de Staat van het Strafrecht' bespreken strafrechter Jacco Janssen en wetgevingsadviseur en voormalig strafrechtadvocaat Margje van Weerden de actuele ontwikkelingen in het strafrecht. In deze aflevering gaat het over bewijs in het strafproces: hoe wordt dat verzameld en gewogen, en is er voldoende aandacht voor de verklaring van de verdachte? (16 juli 2021, duur: 00:26:29).

De podcast is te beluisteren op:

 

Uitspraak Centraal (2) - Onterecht strafontslag van een politieambtenaar

Deze aflevering (2) gaat over het ontslag van een ambtenaar bij de politie. Maar was ontslag wel een passende maatregel?  (30 juni 2021, duur: 00:11:30).

De podcast is te beluisteren op:

Springcast (app.springcast.fm)Apple (apple.com)Spotify (spotify.com)Google (google.com)

De Staat van het Strafrecht (3) – Het slachtoffer in het strafproces: hoofdrol of bijrol?

In 'de Staat van het Strafrecht' bespreken strafrechter Jacco Janssen en wetgevingsadviseur en voormalig strafrechtadvocaat Margje van Weerden de actuele ontwikkelingen in het strafrecht. In deze aflevering staan de rol van het slachtoffer en het spreekrecht centraal. (27 mei 2021, duur: 00:29:30).

Besproken informatie en links:

De podcast is te beluisteren op:

 

De Staat van het Strafrecht (2) – Voorlopige hechtenis

In 'de Staat van het Strafrecht' bespreken strafrechter Jacco Janssen en wetgevingsadviseur en voormalig strafrechtadvocaat Margje van Weerden de actuele ontwikkelingen in het strafrecht. In deze aflevering staat de voorlopige hechtenis centraal. (22 april 2021, duur: 00:27:33).

De podcast is te beluisteren op:

Amazon (amazon.com)Apple (apple.com)Google (google.com)Spotify (spotify.com)

 

Uitspraak Centraal (1) - Kwijtschelding van een schuld in de bijstand

In aflevering 1 gaat het over kwijtschelding van een schuld in de bijstand. Ook wordt er verwezen naar de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving. (1 april 2021, duur: 00:12:38).

De podcast is te beluisteren op:

Springcast (app.springcast.fm)Apple (apple.com)Spotify (spotify.com)Google (google.com)

 

De Staat van het Strafrecht (1) - Straffen op maat

In 'de Staat van het Strafrecht' bespreken strafrechter Jacco Janssen en wetgevingsadviseur en voormalig strafrechtadvocaat Margje van Weerden de actuele ontwikkelingen in het strafrecht. In deze aflevering staat de taakstraf centraal en hoe het taakstrafverbod de rechter belemmert maatwerk te leveren. (23 maart 2021, duur: 00:27:23)


Achter de Toga - Cybercrime

Tijdens de Week van de Rechtspraak 2020 ging journalist Roel Maalderink met rechters in gesprek. Christiaan Baardman is senior raadsheer gerechtshof in Den Haag. Als coördinator van het Kenniscentrum Cybercrime spreekt hij in deze aflevering over de verschillende vormen van computercriminaliteit, de daders en slachtoffers, maar ook over zijn eigen rol als rechter in dit soort zaken. (25 september 2020, duur: 00:24:05)

De podcast is te beluisteren op:

 


Achter de Toga - Verkeersmisdrijven: kan een straf recht doen aan het verdriet?

Tijdens de Week van de Rechtspraak 2020 ging journalist Roel Maalderink met rechters in gesprek. Strafrechter Rogier Sonneveldt vertelt over enkele ingrijpende verkeersmisdrijfzaken die hij behandelde, soms met een onverwachte afloop. Wat is het onderscheid tussen schuld en opzet bij een zwaar of dodelijk ongeluk, en wat vindt hij van het verwijt dat rechters te licht straffen in dit soort zaken? (24 september 2020, duur: 00:20:13)

De podcast is te beluisteren op:


Achter de Toga - Wie redt de rechter in Oost-Europa?

Tijdens de Week van de Rechtspraak 2020 ging journalist Roel Maalderink met rechters in gesprek. Rechter Kees Sterk maakt zich grote zorgen over de staat van de rechtstaat in Oost-Europa. Wat gebeurt er in Polen en Hongarije, wat betekent dat voor ons en wie kan daar uiteindelijk iets aan doen? (23 september 2020, duur: 00:19:25)

De podcast is te beluisteren op:


Achter de Toga - In het belang van het kind

Tijdens de Week van de Rechtspraak 2020 ging journalist Roel Maalderink met rechters in gesprek. Familierechters Johan Visser en Deirdre Klijn spreken over vechtscheidingen. Bij een scheiding beëindig je het partnerschap, maar niet het ouderschap. Hoe voorkom je dat een scheiding verandert in een vechtscheiding? (22 september 2020, duur: 00:18:37)

De podcast is te beluisteren op:


Achter de Toga – Failliet of niet? Het werk van de faillissementsrechter

Faillissementsrechter Piet Neijt legt uit wat de rol van de rechter is als een bedrijf of persoon failliet dreigt te gaan, en wat je kunt betekenen voor de betrokkenen. Ook vragen we hem of hij al iets merkt van de economische effecten van de coronacrisis op de zaken die hij behandelt. (21 september 2020, duur: 00:22:58)

De podcast is te beluisteren op: