Laden...

Tijdige en voorspelbare rechtspraak

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRaad voor de rechtspraak > Kwaliteit van de rechtspraak > Tijdige en voorspelbare rechtspraak

Tijdige rechtspraak

De kwaliteit van de Nederlandse Rechtspraak is hoog, maar helaas lukt het niet altijd om binnen de afgesproken termijn uitspraak te doen. Lange wachttijden en onduidelijkheid over de stappen in het proces leiden tot zorgen en onzekerheid bij rechtzoekenden.

De Rechtspraak wil daarom de duur van rechtszaken, de zogenaamde doorlooptijd, verkorten en rechtzoekenden beter informeren over de verschillende stappen tijdens een rechtszaak, zodat zij weten hoe de procedure verloopt en wanneer ze een uitspraak krijgen. Dit vereist dat de procedure voorspelbaar is en dat de rechtzoekende actief op de hoogte wordt gehouden van de stand van zaken in zijn procedure.

Samen werken de gerechten de komende jaren aan ‘tijdige rechtspraak’.

illustratieve afbeelding 
 
 
Je moet een datum voor de uitspraak weten, want je kunt je leven niet steeds blijven aanpassen. Verwachtingsmanagement is belangrijker dan snelheid – deelnemer in onderzoek Motivaction 2019 
 
 
We verwachten niet dat over 3 jaar alle problemen opgelost zijn, maar hopen wel op substantieel kortere doorlooptijden en meer tevredenheid bij rechtzoekenden in 2023. – Julia Mendlik, voorzitter stuurgroep tijdige rechtspraak 

Doelen tijdige rechtspraak 2020 – 2023

 • De achterstanden zijn zoveel mogelijk teruggebracht.
 • Een tevreden rechtzoekende; hij weet waar hij aan toe is, de stappen in de procedure en hoe lang de behandeling van zijn zaak gaat duren zijn voorspelbaar.
 • Een zaak wordt zorgvuldig en binnen de afgesproken termijn behandeld.

Krachten bundelen

Om de tijdigheid en voorspelbaarheid goed en zorgvuldig aan te pakken, is het allereerst belangrijk dat zaken die ‘lang op de plank liggen’ worden afgehandeld. Hiervoor zijn onder andere meer rechters nodig. Hier wordt voor geworven, maar omdat de opleiding tot rechter jaren duurt, kunnen zij niet meteen worden ingezet.

Daarom hebben de gerechten hun krachten gebundeld en gaan zij aan de slag met diverse initiatieven om de duur van rechtszaken te verkorten.

Over tijdige rechtspraak (video)

Inloopkamer en andere initiatieven

Een van de initiatieven is de ‘inloopkamer’. De inloopkamer ondersteunt gerechten bij het verkleinen van de achterstanden en zorgt ervoor dat rechtzoekenden op tijd duidelijkheid krijgen over hun zaak. De inloopkamer bestaat uit verschillende inloopteams; in eerste instantie gaan 4 inloopteams aan de slag met bestuursrechtelijke zaken, familierechtzaken en civiel rechtelijke kwesties bij de rechtbanken en in hoger beroep.

Elk team bestaat uit ervaren rechters en juridisch medewerkers van de gerechten. Daarnaast worden ook juristen van buiten geworven. De inloopteams behandelen zaken namens de rechtbanken en hoven. Zo ontstaat er op de rechtbank of hof meer ruimte om andere zaken goed en tijdig te behandelen.

Andere landelijke initiatieven die bijdragen aan de doelen van tijdige rechtspraak, zijn effectiever roosteren van medewerkers en plannen van zittingen, gebruikmaken van cijfers om de stappen in in de procedure goed in de gaten te houden én het beter informeren van rechtzoekende over het verloop van de procedure.

illustratieve afbeelding 
 
 

 Veelgestelde vragen over de inloopkamer

>Alles uitklappen
 • De inloopkamer is een landelijke, tijdelijke voorziening tot eind 2023, die gerechten ondersteunt bij het terugdringen van de werkvoorraden. De inloopteams richten zich op specifieke zaakstromen.

 • Een van de pijlers van tijdige rechtspraak is het inlopen van de achterstanden. Elk gerecht gaat hier zelf mee aan de slag. Daarnaast kunnen ze ondersteund worden door de landelijke inloopkamer. Rechters en (staf)juristen van de inloopteams helpen de achterstanden in te lopen. Door zaken sneller te behandelen, zijn rechtzoekenden eerder geholpen en krijgen wij meer grip op ons werk.

  Daarnaast kunnen zaken efficiënter worden behandeld omdat de inloopteams zich richten op specifieke zaakstromen. Omdat zo minder mensen meer zaken kunnen behandelen, komt er op andere plekken binnen de rechtspraak ook weer meer capaciteit.

 • Er zijn op dit moment vier inloopteams:

  • bestuursrecht,
  • familierecht,
  • civiel eerste aanleg en
  • civiel tweede aanleg.


  Zaakstromen:

  • Bestuursrecht: arbeidsongeschiktheid.
  • Familierecht: zaken op tegenspraak, waarin alleen een discussie speelt over de alimentatie of verhaal van verleende bijstand.
  • Civiel recht eerste aanleg: zaken op tegenspraak met een geldelijk belang onder € 25.000,- (kanton) en zaken op tegenspraak met een geldelijk belang boven € 25.000,- (handel); geen specialistische zaken.
  • Civiel recht tweede aanleg: handelszaken.
 • Rechters en juridisch medewerkers binnen de Rechtspraak zorgen voor een adequate afhandeling van alle rechtszaken, op het hoge niveau dat we gewend zijn. Per rechtsgebied wordt een team samengesteld met ervaren collega’s. Zij zien toe op het verloop van de zaak en de kwaliteit. Daarnaast is per rechtsgebied de afgelopen periode een plan opgesteld waarin staat op welke manier de inloopkamer bijdraagt aan het inlopen van de achterstanden. Van de vier inloopteams zijn de plannen inmiddels uitvoerig afgestemd met de betrokken LOV’s. Zij hebben het plan voor hun rechtsgebied goedgekeurd en ermee ingestemd.

 • Door corona voorziet de wet in deze mogelijkheid. Online zitten heeft laten zien dat rechters en griffiers niet veel hoeven te reizen. Het bespaart veel tijd. Daarnaast is het op deze manier mogelijk dat 1 inloopteam zaken van meerdere gerechten behandelt, soms zelfs op 1 dag, zonder dat er tijd verloren gaat aan reizen.

 • Medio 2021 zal ook een inloopteam bestuur starten. De voorbereidingen daarvoor worden getroffen. Daarnaast is het de bedoeling dat er ook een inloopteam straf komt. Dit plan is momenteel in de maak en wordt voorgelegd aan het LOVS en de COR.

 • Het inloopteam doet uitspraak in naam van de rechtbank waarvan de zaak afkomstig is.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:
Instagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8.00 uur tot 20.00 uur en op vrijdag van 8.00 uur tot 17.30 uur.