Laden...

Tijdige en voorspelbare rechtspraak

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRaad voor de rechtspraak > Kwaliteit van de rechtspraak > Tijdige en voorspelbare rechtspraak

Tijdige rechtspraak

De kwaliteit van de Nederlandse Rechtspraak is hoog, maar helaas lukt het niet altijd om binnen de afgesproken termijn uitspraak te doen. Lange wachttijden en onduidelijkheid over de stappen in het proces leiden tot zorgen en onzekerheid bij rechtzoekenden.

De Rechtspraak wil daarom de duur van rechtszaken, de zogenaamde doorlooptijd, verkorten en rechtzoekenden beter informeren over de verschillende stappen tijdens een rechtszaak, zodat zij weten hoe de procedure verloopt en wanneer ze een uitspraak krijgen. Dit vereist dat de procedure voorspelbaar is en dat de rechtzoekende actief op de hoogte wordt gehouden van de stand van zaken in zijn procedure.

Samen werken de gerechten de komende jaren aan ‘tijdige rechtspraak’.

Over tijdige rechtspraak (video)

Je moet een datum voor de uitspraak weten, want je kunt je leven niet steeds blijven aanpassen. Verwachtingsmanagement is belangrijker dan snelheid – deelnemer in onderzoek Motivaction 2019 
 
We verwachten niet dat over 3 jaar alle problemen opgelost zijn, maar hopen wel op substantieel kortere doorlooptijden en meer tevredenheid bij rechtzoekenden in 2023. – Julia Mendlik, voorzitter stuurgroep tijdige rechtspraak 

Doelen tijdige rechtspraak 2020 – 2023

Eind 2019 heeft de Rechtspraak doelen gesteld tot 2023:

 • De doorlooptijden zijn significant en structureel verbeterd.
 • De achterstanden zijn zoveel mogelijk teruggebracht.
 • Een tevreden rechtzoekende; hij weet waar hij aan toe is, de stappen in de procedure en hoe lang de behandeling van zijn zaak gaat duren zijn voorspelbaar.
 • Een zaak wordt zorgvuldig en binnen de afgeproken termijn behandeld.
 • De gerechten gaan effectiever roosteren en plannen en gebruikmaken van managementinformatie om de stappen in de procedure goed in de gaten te houden.

Krachten bundelen

In 2020 is naast het besluit om met alle gerechten de schouders te zetten onder het verbeteren van de doorlooptijden, de organisatie ingericht die aan de slag gaat om deze ook daadwerkelijk te halen. De gerechten gaan hun krachten bundelen om met diverse, al dan niet bestaande, initiatieven de duur van rechtszaken te verkorten.

Echte verhalen van medewerkers

Podcast Proces Verbaal

 
 

Hoe haalbaar is tijdig en voorspelbaar recht? Welke rol kunnen rechters, juridisch- en administratief medewerkers, en anderen binnen de Rechtspraak hierin vervullen? Daarover zijn de meningen verdeeld. Presentator Stefan Weijers praat met gasten van binnen en buiten de Rechtspraak over wat tijdig en voorspelbaar recht nu eigenlijk inhoudt en wat er voor nodig is om dit te bereiken? Wat betekent het voor rechtzoekenden, maar ook voor het eigen werkplezier?

Aflevering 1: Meer geld schrijft geen beschikkingen en vonnissen.

In aflevering 1 zijn rechter Jan Bram de Groot en advocaat Rob van Coolwijk te gast. Hoe kijken zij aan tegen de problemen in de Rechtspraak op het gebied van tijdig en voorspelbaar recht? En wat voor mogelijke oplossingen zien zij? Ze schuwen de grote woorden niet. Een tipje van de sluier: qua kwaliteit kan het soms wel een onsje minder, en cliënten willen ook gewoon weten waar ze aan toe zijn.

De podcast is te beluisteren op:

 

 

Landelijke inloopkamer

Een van de initiatieven is de ‘inloopkamer’. De inloopkamer ondersteunt gerechten bij het verkleinen van de achterstanden en zorgt ervoor dat rechtzoekenden op tijd duidelijkheid krijgen over hun zaak. De inloopkamer bestaat uit verschillende inloopteams; in eerste instantie gaan 4 inloopteams aan de slag met bestuursrechtelijke zaken, familierechtzaken en civiel rechtelijke kwesties bij de rechtbanken en in hoger beroep.

Elk team bestaat uit ervaren rechters en juridisch medewerkers van de gerechten. Daarnaast worden ook juristen van buiten geworven. De inloopteams behandelen zaken namens de rechtbanken en hoven. Zo ontstaat er op de rechtbank of hof meer ruimte om andere zaken goed en tijdig te behandelen.

Andere initiatieven

Andere landelijke initiatieven die bijdragen aan de doelen van tijdige rechtspraak, zijn effectiever roosteren van medewerkers en plannen van zittingen, gebruikmaken van cijfers om de stappen in in de procedure goed in de gaten te houden én het beter informeren van rechtzoekende over het verloop van de procedure.
illustratieve afbeelding 
 
 

Werkproces inloopteam familie

Hier vindt u achtergrondinformatie over welke zaken in aanmerking komen voor behandeling door het inloopteam familie en over hoe de zaken in het inloopteam worden behandeld.

Werkproces inloopteam civiel eerste aanleg

Hier vindt u achtergrondinformatie over welke zaken in aanmerking komen voor behandeling door het inloopteam civiel eerste aanleg en over hoe de zaken in het inloopteam worden behandeld.

Werkproces inloopteam civiel tweede aanleg

Hier vindt u achtergrondinformatie over het inloopteam civiel tweede aanleg en over hoe de zaken in het inloopteam worden behandeld.

 

 Veelgestelde vragen over tijdige rechtspraak

>Alles uitklappen
 • Lange wachttijden en onduidelijkheid over de stappen in het proces leiden tot zorgen en onzekerheid bij rechtzoekenden.
 • Als je zaak behandeld wordt bij een gerecht, dan is het belangrijk dat je weet hoe de procedure verloopt en wanneer de uitspraak is. Dan kun je hier rekening mee houden in je dagelijks leven.

 • Veel knelpunten bij het verkorten van doorlooptijden hebben te maken met roosteren en plannen. Voor goed roosteren en plannen is logistieke kennis nodig. Daar wordt aan gewerkt. Daarnaast spelen ook de advocatuur en andere ketenpartners een rol in het planningsproces. Duidelijk afspraken over de samenwerking zullen het mogelijk maken om zaken te plannen binnen de doorlooptijdstandaarden.

 • Het is goed om te weten waar welke zaak zich in het proces bevindt en hoe ‘de ouderdom’ zich verhoudt tot de afgesproken doorlooptijdstandaard. De voortgang kan worden gevolgd en er kan bepaald worden in welk proces (of onderdeel daarvan) nog knelpunten zitten. Bovendien helpen de cijfers bij het informeren van rechtzoekenden over de doorlooptijden.

 • De inloopkamer, een tijdelijke voorziening tot eind 2023, bestaat uit verschillende inloopteams. Elk team richt zich op specifieke zaakstromen binnen een rechtsgebied. De inloopkamer ondersteunt gerechten bij het terugdringen van de werkvoorraden.

 • Een van de doelen van tijdige rechtspraak is het inlopen van achterstanden. Elk gerecht gaat hiermee zelf aan de slag waarbij ze ook ondersteund kunnen worden door de landelijke inloopkamer. De landelijke inloopkamer kan de zaken die al heel lang op de plank liggen, behandelen. Hierdoor worden rechtzoekenden eerder geholpen en krijgen de gerechten meer grip op hun werk.

 • Een gerecht kan zaken in bepaalde zaakstromen (zie vraag 'Voor welke rechtsgebieden en zaakstromen is de inloopkamer beschikbaar?') zaken die te lang op de plank liggen, overdragen aan de inloopkamer. Een ervaren rechter zal deze zaak dan voor dat gerecht afhandelen.

 • Door corona voorziet de wet in deze mogelijkheid. Online zitten heeft laten zien dat rechters en griffiers niet veel hoeven te reizen. Het bespaart veel tijd. Daarnaast is het op deze manier mogelijk dat 1 inloopteam zaken van meerdere gerechten behandelt, soms zelfs op 1 dag, zonder dat er tijd verloren gaat aan reizen.

 • Er zijn op dit moment vier inloopteams:

  • familierecht,
  • civiel eerste aanleg en
  • civiel tweede aanleg.


  Zaakstromen:

  • Familierecht: zaken op tegenspraak, waarin alleen een discussie speelt over de alimentatie of verhaal van verleende bijstand.
  • Civiel recht eerste aanleg: zaken op tegenspraak met een geldelijk belang onder € 25.000,- (kanton) en zaken op tegenspraak met een geldelijk belang boven € 25.000,- (handel); geen specialistische zaken.
  • Civiel recht tweede aanleg: handelszaken.
 • Ja. De ervaren rechters en de juridisch medewerkers die werken in de inloopkamer zorgen voor een adequate afhandeling van alle zaken, op het hoge niveau dat we gewend zijn. Per rechtsgebied wordt een team samengesteld met ervaren collega’s. Zij zien toe op het verloop van de zaak en de kwaliteit. Daarnaast is per rechtsgebied de afgelopen periode een plan opgesteld waarin staat op welke manier de inloopkamer bijdraagt aan het inlopen van de achterstanden. Van de vier inloopteams zijn de plannen inmiddels uitvoerig afgestemd met de betrokken LOV’s. Zij hebben het plan voor hun rechtsgebied goedgekeurd en ermee ingestemd.

 • Per 1 oktober 2021 start een inloopteam voor strafzaken (CVOM en kantonzaken). Naar verwachting start eind 2021 een inloopteam bestuurszaken (arbeidsongeschiktheid).

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:
Instagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8:00 uur tot 20:00 uur en op vrijdag van 8:00 uur tot 17:30 uur.