Laden...

Beroepsprocedure tewerkstellingsvergunning

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOnderwerpen > Tewerkstellingsvergunning > Beroepsprocedure tewerkstellingsvergunning

Heeft u als werkgever bij UWV een tewerkstellingsvergunning aangevraagd voor een buitenlandse werknemer? Als UWV de aanvraag en uw bezwaar daartegen heeft afgewezen, kunt u beroep instellen bij de bestuursrechter. Uw werknemer kan als belanghebbende mee-procederen.

De procedure valt onder het bestuursrecht. Het is niet verplicht om een advocaat in te schakelen.

Beroepsprocedure tewerkstellingsvergunning

Heeft UWV het bezwaar afgewezen, dan kunt u als werkgever naar de rechter. Uw werknemer kan mee-procederen. In het bezwaarschrift kunt u UWV ook vragen om in te stemmen met een rechtstreeks beroep bij de bestuursrechter.

 De beroepsprocedure bestaat uit de volgende stappen:

>Alles uitklappen
 • U start de procedure door het formulier Verzoekschrift/beroepschrift regulier (pdf, 217,2 KB) in te vullen. Zet een kruis in het hokje Beroepschrift tewerkstellingsvergunning. U stuurt het formulier op naar het Centraal Inschrijfbureau Vreemdelingenzaken (CIV) in Haarlem. Dit moet binnen 6 weken nadat UWV uw bezwaar heeft afgewezen. De datum staat op de ‘beschikking op bezwaar’ van UWV.

  Het Centraal Inschrijfbureau Vreemdelingenzaken
  p/a Rechtbank Noord-Holland
  Postbus 1621
  2003 BR Haarlem
  Of start een Veilig Mailcontact met Centraal Inschrijfbureau Vreemdelingenzaken (zivver.com)

  Tegenpartij informeren

  De rechtbank informeert UWV dat u een beroepsprocedure bent gestart.

 • De rechtbank stelt u in de gelegenheid om schriftelijk toe te lichten wat er volgens u mis is met het besluit van het UWV over de tewerkstellingsvergunning (dit zijn de gronden van uw beroep). U dient uw toelichting in binnen de termijn die de rechtbank u laat weten.

 • ​UWV is uw tegenpartij (verweerder) in deze zaak. De rechtbank vraagt aan UWV om een verweerschrift te schrijven en om alle stukken van de zaak op te sturen.

 • U, uw mee-procederende werknemer en UWV ontvangen een uitnodiging voor de zitting. In die uitnodiging staat wanneer (datum) en waar (locatie) de zitting plaatsvindt.

  Aanwezigen zitting

  U bent niet verplicht om naar de zitting te komen. Komt u wel, dan krijgt u de gelegenheid om een mondelinge toelichting te geven over de tewerkstellingsvergunning. Ook kunt u vragen van de rechter beantwoorden. Hetzelfde geldt voor uw werknemer en voor UWV.

  Openbaar

  De zitting van een beroepsprocedure tewerkstellingsvergunning is in beginsel openbaar. Dit betekent dat iedereen de zitting mag bijwonen. De rechter kan in bepaalde situaties beslissen dat de zitting (deels) zal plaatsvinden met gesloten deuren.

  Tolk

  De zitting is in het Nederlands. Als uw werknemer de Nederlandse taal onvoldoende begrijpt en/of spreekt, is een tolk raadzaam. 

  Getuige

  Als u een getuige wilt oproepen of meebrengen, dan moet u dat uiterlijk 10 dagen voor de zitting schriftelijk laten weten aan de rechter en aan het bestuursorgaan (overheidsorganisatie).

   

 • De rechter doet over het algemeen binnen 6 weken uitspraak in uw zaak over de tewerkstellingsvergunning. U krijgt in elke fase van de procedure te horen of de termijn verlengd wordt en met hoeveel weken.
  U krijgt de uitspraak thuisgestuurd. Als u een advocaat heeft ingeschakeld, ontvangt deze de uitspraak. Heeft de werknemer mee-geprocedeerd, dan ontvangt hij de uitspraak ook. De rechter kan verschillende uitspraken doen:

  Gegrond

  De rechter stelt u in het gelijk en verklaart het beroep gegrond. De rechter kan:

  • UWV de opdracht geven het bezwaar opnieuw te behandelen en een nieuw besluit te nemen over de tewerkstellingsvergunning, met inachtneming van de uitspraak.
  • eventueel ook beslissen dat de rechtsgevolgen van het besluit in stand blijven
  • zelf een nieuw besluit nemen over de tewerkstellingsvergunning

  Nieuw besluit UWV

  Als de rechter u gelijk geeft, heeft u nog niet altijd zekerheid over de tewerkstellingsvergunning. Vaak moet UWV een nieuw besluit nemen, waarin de aanwijzingen van de rechter worden gevolgd. Houd er rekening mee dat het ‘verbeterde’ besluit van UWV nog steeds kan betekenen dat u geen tewerkstellingsvergunning voor uw werknemer krijgt.

  Voorbeeld:

  De rechter vindt dat UWV het besluit niet goed heeft gemotiveerd. UWV verbetert de motivering, maar komt opnieuw tot de conclusie dat uw werknemer niet in aanmerking komt voor een tewerkstellingsvergunning. In de einduitspraak staat dan: de rechter verklaart het beroep gegrond en laat de rechtsgevolgen in stand.


  Rechtsgevolgen besluit blijven in stand 


  Soms wordt het besluit van UWV vernietigd, maar oordeelt de rechter dat de rechtsgevolgen van het besluit in stand blijven. De redenen daarvoor staan in de uitspraak. In de praktijk betekent dit dat het besluit inhoudelijk in stand blijft en UWV geen nieuw besluit hoeft te nemen.

  Ongegrond

  De rechter geeft u geen gelijk. De beslissing van UWV blijft gehandhaafd.

  U bent het er niet mee eens        

  Uitspraak rechter

  Bent u het niet eens met de uitspraak van de bestuursrechter? U kunt in hoger beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

  Uitkomst nieuw besluit

  Als UWV een nieuw besluit moest nemen en u het niet eens bent met dit nieuwe besluit kunt u opnieuw een beroepsprocedure tewerkstellingsvergunning starten.

 • Bent u het niet eens met de uitspraak van de rechter over de tewerkstellingsvergunning? U kunt hiertegen in hoger beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit moet binnen 6 weken na de uitspraak van de rechter. Hetzelfde geldt voor UWV.
  Meer over hoger beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak (raadvanstate.nl)

   

Direct vertrek werknemer voorkomen

Is uw werknemer al bij u in dienst en bent u een beroepsprocedure gestart? Om te voorkomen dat uw werknemer onmiddellijk moet stoppen met werken en het land moet verlaten, kunt u de rechter om een voorlopige voorziening vragen.

Kosten

U betaalt een vergoeding voor de behandeling van uw zaak door de rechter: de griffierechten. Er kunnen extra kosten aan een rechtszaak verbonden zijn, bijvoorbeeld advocaatkosten.

Doorlooptijd 

De beroepsprocedure tewerkstellingsvergunning duurt ongeveer 6 maanden. Voor het hoger beroep komen daar nog eens 6 maanden bij.

Vraag en antwoord

Kan ik in beroep gaan bij de rechter over de tewerkstellingsvergunning?

Ja, als u werkgever bent, kunt u voor de afwijzing op bezwaar van de vergunning naar de rechter. Uw werknemer mag mee-procederen.

Wat kost een beroepsprocedure tewerkstellingsvergunning?

Voor deze procedure moet u griffierechten betalen. Als uw werknemer mee-procedeert, hoeft hij geen griffierecht te betalen.

Wanneer doet de rechter uitspraak over de tewerkstellingsvergunning?

De rechter doet binnen 6 weken na sluiting van het onderzoek uitspraak. Daarna is nog hoger beroep mogelijk.

Juridisch advies

Een advocaat of andere juridisch adviseur kan u adviseren over uw situatie, documenten voor u maken en het woord doen tijdens een zitting bijvoorbeeld.

Rechters en anderen bij de Rechtspraak zijn onpartijdig en onafhankelijk. Zij kunnen u informeren, maar niet adviseren.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

 • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
 • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

 • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact