Laden...

Voorlopige voorziening bestuursrecht

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksBestuursrecht > Procedures > Voorlopige voorziening bestuursrecht

Spoedeisend

Een verzoek aan de voorzieningenrechter kan alleen worden gedaan als er een bezwaar- of beroepsprocedure loopt en als er sprake is van een spoedeisende situatie. Een voorlopige voorziening is een zelfstandige procedure. U vraagt de voorziening aan bij de de organisatie waar uw bezwaar of beroep loopt..

 De procedure voorlopige voorziening bestaat uit de volgende stappen

>Alles uitklappen

 • Om de procedure te beginnen, dient u een verzoekschrift in bij de rechtbank. Heeft u een zaak in hoger beroep, dan dient u het verzoekschrift in bij het gerechtshof of het hogerberoepscollege. Dit kan tegelijk met het indienen van het hogerberoepschrift (vermeld dan wel duidelijk dat u beide doet) of tijdens de hogerberoepsprocedure.

  Wilt u een voorlopige voorziening vragen en loopt er geen bezwaar- of beroepsprocedure over uw zaak? Dan moet u eerst een bezwaar- of beroepsprocedure starten.

  Digitaal indienen

  U kunt het verzoekschrift voor de voorlopige voorziening digitaal indienen bij de instantie waar uw zaak loopt:

  Let op: het digitale formulier is niet bruikbaar voor rechtspersonen of voor gemachtigden van rechtspersonen. Bedrijven als een besloten vennootschap (bv) of naamloze vennootschap (nv) en organisaties als een stichting of vereniging dienen hun stukken op papier in. Een eenmanszaak, vennootschap onder firma (vof) of commanditaire vennootschap (cv) kan de formulieren wel gebruiken. Zij kunnen inloggen met hun DigiD.

  Via Mijn Rechtspraak

  Schriftelijk indienen

  U kunt zelf een verzoekschrift opstellen en deze schriftelijk indienen. Vermeld hierin: 

  • uw naam en adres
  • wat het spoedeisend belang is
  • wat de voorlopige voorziening volgens u moet inhouden

  Dateer en onderteken het verzoekschrift. Daarna kunt u het verzoekschrift naar de rechterlijke organisatie sturen die uw zaak behandelt:

  Mee te sturen documenten

  Stuur de stukken die belangrijk zijn voor de rechter mee met het verzoekschrift. In elk geval: 

  • het besluit of de uitspraak waartegen uw bezwaar of beroep loopt
  • eventuele documenten en foto’s waarmee u uw standpunt onderbouwt

  Partijen informeren

  De rechtbank informeert het bestuursorgaan en eventuele belanghebbenden dat u een procedure voorlopige voorziening bent gestart.


 • Het bestuursorgaan is uw tegenpartij (verweerder) in deze zaak. De rechtbank vraagt aan het bestuursorgaan om een verweerschrift te schrijven en om alle stukken van de zaak op te sturen.


 • Wilt u extra informatie aan de rechter sturen? Dat kan tot een dag voor de zitting. Levert u uw informatie later aan, bijvoorbeeld pas op de zitting, dan houdt de rechter bij de beoordeling van het geschil mogelijk geen rekening meer met deze informatie.

  Digitaal aanvullende stukken indienen bij:


 • Uw verzoek om voorlopige voorziening wordt normaal gesproken behandeld op een zitting. Dat is anders als de rechter van mening is dat de stukken zo duidelijk zijn dat er geen zitting nodig is én alle partijen aangeven dat ze geen zitting willen.

  Uitnodiging zitting

  Alle partijen ontvangen een uitnodiging voor de zitting. In die uitnodiging staat wanneer (datum) en waar (locatie) de zitting plaatsvindt.

  Aanwezigen zitting

  U bent niet verplicht om naar de zitting te komen. Komt u wel, dan krijgt u de gelegenheid om een mondelinge toelichting te geven. Ook kunt u vragen van de rechter beantwoorden. Hetzelfde geldt voor het bestuursorgaan en eventuele belanghebbenden. 

  Openbaar

  De zitting van een procedure voorlopige voorziening is in beginsel openbaar. Dit betekent dat iedereen de zitting mag bijwonen. De rechter kan in bepaalde situaties beslissen dat de zitting (deels) zal plaatsvinden met gesloten deuren.

  Getuige

  U kunt een getuige inschakelen. De voorzieningenrechter bepaalt of de getuige wordt gehoord.


 • Aan het einde van de zitting kan de rechter direct mondeling uitspraak doen of besluiten zo snel mogelijk schriftelijk uitspraak te doen. U krijgt de uitspraak thuisgestuurd. Als u een advocaat heeft ingeschakeld, ontvangt deze de uitspraak. De rechter kan verschillende uitspraken doen:

  Voorziening toewijzen

  De rechter kan de voorziening geheel of gedeeltelijk toewijzen. Daarmee geeft hij een voorlopig oordeel over de zaak. 

  Voorziening afwijzen

  Wijst de rechter de voorziening af dan blijven de gevolgen van de beslissing in stand. U doorloopt de verdere stappen in de bezwaar- of beroepsprocedure.

  Definitief oordeel

  Het is ook mogelijk dat de rechter bij de behandeling van het verzoek om een voorlopige voorziening meteen een definitief oordeel uitspreekt over de zaak. Dat hangt af van de complexiteit van de zaak en of partijen hiervoor toestemming hebben gegeven.

  Familiezaken

  Loopt er een echtscheidingsprocedure of een andere verzoekschriftprocedure bij de civiele rechter? In deze civiele procedures is een voorlopige voorziening mogelijk. Bijvoorbeeld over het gebruik van de echtelijke woning of over de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken. Uw advocaat vraagt de voorlopige voorziening aan bij de rechtbank.

Weet u niet zeker of u een voorlopige voorziening kunt vragen in de procedure die u voert? Op de onderwerpenpagina  staat per onderwerp beschreven hoe de procedure verloopt en of een voorlopige voorziening mogelijk is.


Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:


InstagramInstagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8:00 uur tot 20:00 uur en op vrijdag van 8:00 uur tot 17:30 uur.

Op dit moment is het drukker bij ons dan u gewend bent, de wachttijd kan hierdoor oplopen. We doen ons best om u zo spoedig mogelijk te woord te staan.