Laden...

Beroepsprocedure verblijfsvergunning

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOnderwerpen > Verblijfsvergunning > Beroepsprocedure verblijfsvergunning

Is uw aanvraag voor een verblijfsvergunning of machtiging voorlopig verblijf afgewezen? En het bezwaar daartegen ook? U kunt beroep instellen bij de bestuursrechter.

De procedure valt onder het bestuursrecht. Het is niet verplicht om een advocaat in te schakelen.

Beroepsprocedure verblijfsvergunning

Is uw aanvraag voor een verblijfsvergunning of machtiging voorlopig verblijf afgewezen? En het bezwaar daartegen ook? Dan kunt u bij de rechtbank een beroepsprocedure starten. In het bezwaarschrift kunt u de IND ook vragen om in te stemmen met een rechtstreeks beroep.

 

 De beroepsprocedure verblijfsvergunning bestaat uit de volgende stappen

>Alles uitklappen
 • U start de procedure door het formulier Verzoekschrift/beroepschrift regulier (pdf, 217,2 KB) in te vullen en op te sturen naar het Centraal Inschrijfbureau Vreemdelingenzaken (CIV) in Haarlem. Dit moet binnen 4 weken nadat de IND uw bezwaar heeft afgewezen. De datum staat op de ‘beschikking op bezwaar’ van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

  Het Centraal Inschrijfbureau Vreemdelingenzaken
  p/a Rechtbank Noord-Holland
  Postbus 1621
  2003 BR Haarlem
  Of start een Veilig Mailcontact met Centraal Inschrijfbureau Vreemdelingenzaken (zivver.com)


  Voorbeeld

  De beschikking op bezwaar is gedateerd op 12 juli. Stuurt u op 12 augustus uw formulier naar het CIV, dan bent u 3 dagen te laat.
  De rechtbank neemt uw zaak niet meer in behandeling.


  Tegenpartij informeren

  De rechtbank informeert de IND dat u een beroepsprocedure bent gestart.

   

 • De rechtbank stelt u in de gelegenheid om schriftelijk toe te lichten wat er volgens u mis is met het besluit van de IND. U dient uw toelichting in binnen de termijn die de rechtbank u laat weten.

  Geen toelichting, geen rechtszaak

  Stuurt u geen toelichting, dan behandelt de rechtbank uw zaak niet meer. Hetzelfde geldt als de rechtbank uw toelichting te laat ontvangt. In dat geval wordt uw beroep kennelijk niet-ontvankelijk verklaard.

   

 • De IND is uw tegenpartij (verweerder) in deze zaak. De rechtbank vraagt aan de IND om een verweerschrift te schrijven en om alle stukken van de zaak op te sturen.

 • U en de IND ontvangen een uitnodiging voor de zitting. In die uitnodiging staat wanneer (datum) en waar (locatie) de zitting plaatsvindt.

  Aanwezigen zitting

  U bent niet verplicht om naar de zitting te komen. Komt u wel, dan krijgt u de gelegenheid om een mondelinge toelichting te geven. Ook kunt u vragen van de rechter beantwoorden. Hetzelfde geldt voor de IND. 

   

  Openbaar

  De zitting van een beroepsprocedure voor een verblijfsvergunning is in beginsel openbaar. Dit betekent dat iedereen de zitting mag bijwonen. De rechter kan in bepaalde situaties beslissen dat de zitting (deels) zal plaatsvinden met gesloten deuren.

  Tolk

  De zitting is in het Nederlands. Als u de Nederlandse taal onvoldoende begrijpt en/of spreekt is een tolk raadzaam. 

  Getuigen

  Als u een getuige wilt oproepen of meebrengen, dan moet u dat uiterlijk 10 dagen voor de zitting schriftelijk laten weten aan de rechter en aan het bestuursorgaan (overheidsorganisatie).

   

 • De rechter doet binnen 6 weken na sluiting van het onderzoek uitspraak. Heeft de rechter meer tijd nodig, dan laat hij dat tijdig weten. U krijgt de uitspraak toegestuurd. Als u een advocaat heeft ingeschakeld, ontvangt deze de uitspraak. De rechter kan verschillende uitspraken doen:

  Gegrond

  De rechter stelt u in het gelijk en verklaart het beroep gegrond. De rechter kan:

  • de IND de opdracht geven het bezwaar opnieuw te behandelen en een nieuw besluit te nemen met inachtneming van de uitspraak
  • eventueel ook beslissen dat de rechtsgevolgen van het besluit in stand blijven
  • zelf een nieuw besluit nemen 

  Nieuw besluit IND

  Als de rechter u gelijk geeft, heeft u nog niet altijd zekerheid over uw verblijfsvergunning. Vaak moet de IND een nieuw besluit nemen, waarin de aanwijzingen van de rechter worden gevolgd. Houd er rekening mee dat het ‘verbeterde’ besluit van de IND nog steeds kan betekenen dat u geen verblijfsvergunning krijgt.

   

  Voorbeeld:

  De rechter vindt dat de IND het besluit niet goed heeft gemotiveerd. De IND verbetert de motivering, maar komt opnieuw tot de conclusie dat u niet in aanmerking komt voor een verblijfsvergunning.

   

   

  Rechtsgevolgen besluit blijven in stand


  Soms wordt het besluit van de IND vernietigd, maar oordeelt de rechter dat de rechtsgevolgen van het besluit in stand blijven. De redenen daarvoor staan in de uitspraak. In de praktijk betekent dit dat het besluit inhoudelijk in stand blijft en de IND geen nieuw besluit hoeft te nemen.

  Ongegrond

  De rechter geeft u geen gelijk. De beslissing van de IND blijft gehandhaafd.

  U bent het er niet mee eens

  Uitspraak rechter

  Bent u het niet eens met de uitspraak van de bestuursrechter? U kunt in hoger beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (raadvanstate.nl).

  Uitkomst nieuw besluit

  Als de IND een nieuw besluit moest nemen en u het niet eens bent met dit nieuwe besluit kunt u opnieuw een beroepsprocedure voor een verblijfsvergunning starten.

   

 • Bent u het niet eens met de uitspraak van de rechter? U kunt hiertegen in hoger beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit moet binnen 4 weken na de uitspraak van de rechter. Ook de IND kan in hoger beroep gaan.
  Meer over hoger beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak (raadvanstate.nl)


  Internationale rechter

  Bent u het niet eens met de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State? U kunt in sommige gevallen naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (europa-nu.nl).

   

Uitzetting voorkomen
De IND mag u uitzetten als u niet legaal of niet langer legaal in Nederland bent. Ook als u een procedure bij de rechter bent gestart. Om uitzetting te voorkomen, kunt u de rechter om een voorlopige voorziening vragen.

 

Kosten

U betaalt een vergoeding voor de behandeling van uw zaak door de rechter: de griffierechten. Er kunnen extra kosten aan een rechtszaak verbonden zijn, bijvoorbeeld advocaatkosten.

Doorlooptijd

De beroepsprocedure over een verblijfsvergunning duurt minimaal 3 maanden tot meer dan 6 maanden. Als er tijdens de procedure nader onderzoek nodig is, duurt de procedure langer. Er is bijvoorbeeld onderzoek nodig naar:

 • de geldigheid van documenten
 • familiebanden
 • landensituaties

Vraag en antwoord

Hoe start ik een beroepsprocedure?

U vult het formulier Verzoekschrift/beroepschrift CIV (pdf, 675,3 KB) in en stuurt het tijdig op. Vervolgens dient u tijdig uw toelichting in bij de rechtbank.

Het Centraal Inschrijfbureau Vreemdelingenzaken
p/a Rechtbank Noord-Holland
Postbus 1621
2003 BR Haarlem
Of start een Veilig Mailcontact met Centraal Inschrijfbureau Vreemdelingenzaken (zivver.com)

Moet ik zelf een tolk betalen in de beroepsprocedure verblijfsvergunning?

Als u een tolk wilt hebben tijdens de zitting, moet u die zelf regelen en betalen. Mogelijk heeft u wel recht op een tegemoetkoming in de kosten

Mag ik tijdens de beroepsprocedure in Nederland blijven?

Nee. De beroepsprocedure over uw verblijfsvergunning mag u niet zomaar in Nederland afwachten. U heeft daarvoor een voorlopige voorziening nodig van de rechter.

Juridisch advies

Een advocaat of andere juridisch adviseur kan u adviseren over uw situatie, documenten voor u maken en het woord doen tijdens een zitting bijvoorbeeld.

Rechters en anderen bij de Rechtspraak zijn onpartijdig en onafhankelijk. Zij kunnen u informeren, maar niet adviseren.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

 • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
 • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

 • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact