Laden...

Procedures verborgen gebreken

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHome > Onderwerpen > Verborgen gebreken

Heeft u na de overdracht van uw nieuwe woning een verborgen gebrek ontdekt, dan kunt u de verkoper vragen dit te herstellen. Wordt u het samen niet eens? U kunt naar de rechter:

  • voor een snelle beslissing, zoals een voorschot op de schadevergoeding (spoedprocedure)
  • voor een definitief oordeel over de aansprakelijkheid en de schade (bodemprocedure)

Afhankelijk van de hoogte van het schadebedrag gaat u naar de kantonrechter of de civiele rechter. De procedures vallen onder het burgerlijk recht (civiel recht).

Procedures verborgen gebreken

Wat is een verborgen gebrek?

Ontdekt u na de overdracht een gebrek aan het door u gekochte huis dat u nog niet had gezien? Bijvoorbeeld lekkage, krimpscheuren of slechte fundamenten? Als de verkoper hierover niets heeft verteld, kan dit een verborgen gebrek zijn waarvoor hij aansprakelijk is. Hij kan ook aansprakelijk zijn als hij het gebrek zelf niet kende.

Meer over verborgen gebreken 

Onderzoeksplicht koper
Let wel: er moet sprake zijn van een verborgen gebrek. Als het gebrek zichtbaar is, moet u als koper vragen stellen aan de verkoper. Ziet u bijvoorbeeld sporen van lekkage, dan is duidelijk dat er iets mis is met het dak en bent u verplicht daar onderzoek naar te doen. Als koper heeft u een 'onderzoeksplicht'. Als u deze plicht niet nakomt, loopt u de kans dat u uw schade in verband met een verborgen gebrek niet op de verkoper kunt verhalen.

Bouwkundige keuring
Bij de aanschaf van een bestaande woning is het altijd aan te bevelen om als koper een bouwtechnisch expert in te schakelen, die een aankoopkeuring uitvoert. In dat geval kan de verkoper de koper niet verwijten dat hij niet aan zijn onderzoeksplicht heeft voldaan.

Mededelingsplicht verkoper
Daarnaast heeft de verkoper een zogenaamde ‘mededelingsplicht’. Als de verkoper op de hoogte is van een gebrek dat het normaal gebruik van de woning in de weg staat, dient hij dit aan de koper mee te delen. Doet hij dat niet, dan is de verkoper in beginsel aansprakelijk voor de schade die de koper vanwege het verborgen gebrek lijdt.

Aangetekende brief

Zodra u een verborgen gebrek ontdekt, meldt u dit zo snel mogelijk aan de verkoper. Doe dit bij voorkeur met een aangetekende brief. Als de verkoper bereid is het gebrek te herstellen of aan u de reparatiekosten te vergoeden, legt u de afspraken bij voorkeur schriftelijk vast.

Heeft u de verkoper schriftelijk, bijvoorbeeld per e-mail of aangetekende brief, laten weten voor welke datum hij het gebrek moet herstellen (u heeft de verkoper in gebreke gesteld)? En doet hij dit niet? Ontkent de verkoper dat hij aansprakelijk is? Of wordt u het niet eens over de omvang van de schade of over de hoogte van de schadevergoeding? Dan kunt u naar de rechter.

Schadevergoeding € 25.000 of minder

Wilt u een snelle beslissing, omdat een spoedige reparatie van het verborgen gebrek nodig is? U kunt een spoedprocedure (kort geding) bij de kantonrechter starten. Gaat het om een definitief oordeel? Dan start u een uitgebreide procedure (bodemprocedure) bij de kantonrechter. U bent in beide gevallen niet verplicht om een advocaat in te schakelen.


 

Spoedprocedure

In een spoedprocedure kunt u bijvoorbeeld vragen om een voorschot op de schadevergoeding, die u vordert in verband met het herstellen van de verborgen gebreken.

Uitgebreide procedure

In een uitgebreide procedure kunt u bijvoorbeeld vragen om vergoeding van uw reparatiekosten en andere schade (schadevergoeding).

Reparatie of schadevergoeding meer dan € 25.000

Wilt u een snelle beslissing, omdat een spoedige reparatie van het verborgen gebrek nodig is? U kunt een spoedprocedure (kort geding) starten bij de civiele rechter van de rechtbank. Gaat het om een definitief oordeel? Dan start u een uitgebreide procedure (bodemprocedure) bij de civiele rechter. In beide gevallen bent u verplicht om een advocaat in te schakelen.

Spoedprocedure

In een spoedprocedure kunt u bijvoorbeeld vragen om een voorschot op de schadevergoeding, die u vordert in verband met het herstellen van de verborgen gebreken.

Uitgebreide procedure

In een uitgebreide procedure kunt u bijvoorbeeld vragen om:

  • reparatie van de verborgen gebreken door de verkoper (nakoming van de overeenkomst)
  • vergoeding van uw reparatiekosten en andere schade (schadevergoeding)
  • het ongedaan maken van de koop bij zeer ernstige gebreken (ontbinding van de overeenkomst)

Kosten procedure verborgen gebreken

Aan de procedures zijn kosten verbonden. Als eiser betaalt u de kosten van de deurwaarder. Ook betaalt u de kosten voor de behandeling van uw zaak door de rechter: de griffierechten. Daarnaast betaalt u voor een advocaat of mediator als u deze inschakelt.

Doorlooptijd procedure verborgen gebreken

Een uitgebreide procedure verborgen gebreken (bodemprocedure) duurt minimaal 3 maanden. In een spoedprocedure (kort geding) doet de rechter na de zitting meestal binnen 2 weken uitspraak.

Vraag en antwoord

Kan ik een spoedprocedure voeren zonder de uitgebreide procedure?

Ja. Als u een spoedprocedure (kort geding) start, is het niet verplicht daarna ook de uitgebreide procedure te voeren.

Wat kosten een spoedprocedure en bodemprocedure?

U betaalt als eiser de kosten voor de deurwaarder en eventueel voor de advocaat. Ook betaalt u de kosten voor de behandeling van uw zaak door de rechter: de griffierechten.

Hoe lang duurt een uitgebreide procedure?

Minimaal 3 maanden. Vaak meer dan 6 maanden, afhankelijk van het verloop van uw zaak.

 

Juridisch advies

Wilt u persoonlijk advies over uw situatie? Hulp bij het opstellen van de stukken of bijstand tijdens de zitting? Een advocaat is alleen bij een procedure voor de civiele rechter verplicht. Bij een kantonprocedure is dit niet verplicht, maar u kunt altijd een advocaat of andere juridisch adviseur inschakelen.


Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:
InstagramInstagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8:00 uur tot 20:00 uur en op vrijdag van 8:00 uur tot 17:30 uur.