Laden...

Verborgen gebreken

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHome > Onderwerpen > Verborgen gebreken

Heeft u na de overdracht van uw nieuwe woning een verborgen gebrek ontdekt, dan kunt u de verkoper vragen dit te herstellen. Wordt u het samen niet eens? U kunt naar de rechter:

  • voor een snelle beslissing, zoals een voorschot op de schadevergoeding (spoedprocedure)
  • voor een definitief oordeel over de aansprakelijkheid en de schade (bodemprocedure)

Afhankelijk van de hoogte van het schadebedrag gaat u naar de kantonrechter of de civiele rechter. De procedures vallen onder het burgerlijk recht (civiel recht).

Verborgen gebreken

Wat is een verborgen gebrek?

Ontdekt u na de overdracht een gebrek aan het door u gekochte huis dat u nog niet had gezien? Bijvoorbeeld lekkage, krimpscheuren of slechte fundamenten? Als de verkoper hierover niets heeft verteld, kan dit een verborgen gebrek zijn waarvoor hij aansprakelijk is. Hij kan ook aansprakelijk zijn als hij het gebrek zelf niet kende.

Meer over verborgen gebreken 

Onderzoeksplicht koper

Let wel: er moet sprake zijn van een verborgen gebrek. Als het gebrek zichtbaar is, moet u als koper vragen stellen aan de verkoper. Ziet u bijvoorbeeld sporen van lekkage, dan is duidelijk dat er iets mis is met het dak en bent u verplicht daar onderzoek naar te doen. Als koper heeft u een 'onderzoeksplicht'. Als u deze plicht niet nakomt, loopt u de kans dat u uw schade in verband met een verborgen gebrek niet op de verkoper kunt verhalen.

Bouwkundige keuring

Bij de aanschaf van een bestaande woning is het altijd aan te bevelen om als koper een bouwtechnisch expert in te schakelen, die een aankoopkeuring uitvoert. In dat geval kan de verkoper de koper niet verwijten dat hij niet aan zijn onderzoeksplicht heeft voldaan.

Mededelingsplicht verkoper

Daarnaast heeft de verkoper een zogenaamde ‘mededelingsplicht’. Als de verkoper op de hoogte is van een gebrek dat het normaal gebruik van de woning in de weg staat, dient hij dit aan de koper mee te delen. Doet hij dat niet, dan is de verkoper in beginsel aansprakelijk voor de schade die de koper vanwege het verborgen gebrek lijdt.

Aangetekende brief

Zodra u een verborgen gebrek ontdekt, meldt u dit zo snel mogelijk aan de verkoper. Doe dit bij voorkeur met een aangetekende brief. Als de verkoper bereid is het gebrek te herstellen of aan u de reparatiekosten te vergoeden, legt u de afspraken bij voorkeur schriftelijk vast.

Heeft u de verkoper schriftelijk, bijvoorbeeld per e-mail of aangetekende brief, laten weten voor welke datum hij het gebrek moet herstellen (u heeft de verkoper in gebreke gesteld)? En doet hij dit niet? Ontkent de verkoper dat hij aansprakelijk is? Of wordt u het niet eens over de omvang van de schade of over de hoogte van de schadevergoeding? Dan kunt u een procedure starten bij de rechter.

Vraag en antwoord

Kan ik een spoedprocedure voeren zonder de uitgebreide procedure?

Ja. Als u een spoedprocedure (kort geding) start, is het niet verplicht daarna ook de uitgebreide procedure te voeren.

Wat kosten een spoedprocedure en bodemprocedure?

U betaalt als eiser de kosten voor de deurwaarder en eventueel voor de advocaat. Ook betaalt u de kosten voor de behandeling van uw zaak door de rechter: de griffierechten.

Hoe lang duurt een uitgebreide procedure?

Minimaal 3 maanden. Vaak meer dan 6 maanden, afhankelijk van het verloop van uw zaak.

 

Juridisch advies

Een advocaat of andere juridisch adviseur kan u adviseren over uw situatie, documenten voor u maken en het woord doen tijdens een zitting bijvoorbeeld.

Rechters en anderen bij de Rechtspraak zijn onpartijdig en onafhankelijk. Zij kunnen u informeren, maar niet adviseren.


Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

  • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
  • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

  • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact