Laden...

Voorbeeld beroepschrift verkeersboete (Mulderbeschikking) aan de kantonrechter

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOnderwerpen > Verkeersovertredingen > Voorbeeld beroepschrift verkeersboete (Mulderbeschikking) aan de kantonrechter

Heeft u een boete of strafbeschikking gekregen voor het overtreden van de verkeersregels? En zijn uw bezwaren hiertegen afgewezen? Of heeft u een transactievoorstel gekregen, waar u niet mee akkoord gaat? Afhankelijk van de opgelegde maatregel kunt u óf de officier van justitie de zaak voorleggen aan de rechter. Bij zeer ernstige overtredingen moet u direct voor de rechter verschijnen.

U kunt een advocaat of andere juridisch adviseur inschakelen, maar dit is niet verplicht. De procedures vallen onder het strafrecht of onder het bestuursrecht (beroepsprocedure Mulderbeschikking).

Voorbeeld beroepschrift verkeersboete (Mulderbeschikking) aan de kantonrechter

Wijst de officier van justitie uw beroep tegen een verkeersboete (Mulderbeschikking) af? Dan kunt u in beroep gaan bij de kantonrechter. Het is niet verplicht om een advocaat in te schakelen.

Onderstaande brief is een voorbeeld van een beroepschrift om per post tegen een verkeersboete (Mulderbeschikking) in beroep te gaan bij de kantonrechter.

Voorbeeldbrief

Naam
Adres
Postcode en woonplaats
Geboortedatum (inclusief geboortejaar) en geboorteplaats
Bankrekeningnummer

Aan: Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (CVOM)
Afdeling Kanton
Postbus 8225
3503 RE UTRECHT

Betreft: beroep tegen beschikking (nummer van de beschikking waarin de officier van justitie het beroepsschrift afwijst)

Bijlagen: 

  • kopie van de beslissing van de officier van justitie (beschikking) op het beroepschrift waartegen u beroep bij de kantonrechter instelt
  • eventuele documenten en foto’s waarmee u uw standpunt onderbouwt

Dagtekening: plaats, datum en handtekening

Edelachtbare,


Het CJIB heeft mij een beschikking gestuurd met nummer (nummer beschikking). Ik was het met die beschikking niet eens. Ik ging daarom in beroep bij de officier van justitie

De officier van justitie heeft mijn beroepschrift afgewezen. Een kopie van die beslissing treft u aan bij deze brief.

Ik ben het met die afwijzing niet eens, omdat:

  • de argumenten van de officier van justitie niet kloppen. Hij schrijft dat (voorbeelden), maar dat is niet zo, omdat (voorbeelden).
  • anders, namelijk … (zelf in te vullen).

Als zekerheidstelling heb ik het bedrag van de oorspronkelijke boete op (datum) betaald. (U kunt daarvan eventueel een bewijs meesturen.)

Ik wacht een oproep af om voor uw rechtbank te verschijnen.
 
Hoogachtend,

Naam
Plaats en datum
Handtekening

 

 

Juridisch advies

Een advocaat of andere juridisch adviseur kan u adviseren over uw situatie, documenten voor u maken en het woord doen tijdens een zitting bijvoorbeeld.

Rechters en anderen bij de Rechtspraak zijn onpartijdig en onafhankelijk. Zij kunnen u informeren, maar niet adviseren.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

  • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
  • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

  • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact