Laden...

Beroepsprocedure verkeersboetes

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOnderwerpen > Verkeersovertredingen > Beroepsprocedure verkeersboetes

Het soort verkeersovertreding of –misdrijf, welk bericht dat u daarna heeft ontvangen en van wie, is bepalend voor de procedure waar u mee te maken kunt krijgen.

Parkeerovertredingen worden meestal door de gemeente afgehandeld. Als uw bezwaar hiertegen is afgewezen, kunt u in beroep gaan bij de bestuursrechter. De overige verkeersovertredingen vallen onder het strafrecht. Tegen Mulderbeschikkingen en strafbeschikkingen kunt u in beroep gaan bij de kantonrechter. De overige verkeersovertredingen en –misdrijven worden behandeld door de kantonrechter, de politierechter en de meervoudige kamer.

Beroepsprocedure verkeersboetes

Bent u het niet eens met de verkeersboete, heeft u bezwaar gemaakt en is dit door de officier van justitie afgewezen? Dan kunt u hiertegen in beroep gaan bij de kantonrechter. Het is niet verplicht om een advocaat in te schakelen.

 De beroepsprocedure verkeersboetes bestaat uit de volgende stappen

>Alles uitklappen
 • Om de beroepsprocedure te beginnen, dient u een beroepschrift in bij de CVOM. Dit moet uiterlijk 6 weken nadat uw bezwaar is afgewezen bij de CVOM binnen zijn. De datum van de beslissing op uw bezwaar staat in de brief van de CVOM of het CJIB

  Beroepschrift

  U kunt zelf een beroepschrift opstellen en dit schriftelijk indienen. Vermeld hierin:

  • uw naam, adres, woonplaats, geboortedatum en geboorteplaats
  • het besluit waartegen u beroep instelt
  • waarom u het niet eens bent met de beslissing van de officier van justitie
  • wat de beslissing volgens u moet zijn


  Dateer en onderteken het beroepschrift.

  Mee te sturen documenten

  Stuur kopieën van de volgende stukken mee met het beroepschrift:

  • oorspronkelijke verkeersboete (Mulderbeschikking)
  • uw bezwaarschrift
  • de beslissing op het bezwaarschrift waartegen u beroep instelt
  • eventuele documenten en foto’s waarmee u uw standpunt onderbouwt

  Beroepschrift opsturen

  Stuur het beroepschrift en de documenten naar:
  Parket CVOM
  Afdeling Kanton
  Postbus 8225
  3503 RE UTRECHT

   

   

  Bekeuring betalen (voorlopig)

  Om uw beroep door de kantonrechter in behandeling te laten nemen, moet u de bekeuring betalen (zekerheidsstelling). Mocht u gelijk krijgen en de rechter de boete verlagen of vernietigen, ontvangt u het geld (deels) weer terug.

  Niet betalen

  Kunt u de boete niet betalen? Geef dit bij uw beroep aan. Stuur een bewijs mee dat u niet in staat bent om de boete te betalen. Dit wordt voorgelegd aan de kantonrechter. Als de kantonrechter beslist dat u inderdaad niet kunt betalen, neemt hij uw beroep inhoudelijk wel in behandeling. Anders niet. U wordt dan niet-ontvankelijk verklaard. U kunt hiertegen in hoger beroep gaan bij het gerechtshof.

 • De officier van justitie beoordeelt uw redenen van beroep en of tijdens de bezwaarprocedure de juiste beslissing is genomen. Er zijn 2 mogelijkheden:

  De officier van justitie vindt uw beroep terecht

  De verkeersboete (Mulderbeschikking) wordt vernietigd en u ontvangt een antwoordkaart om het beroep in te trekken. Door deze in te vullen en ondertekend terug te sturen, geeft u toestemming om het beroep stop te zetten. Na ontvangst van de antwoordkaart krijgt u uw geld terug.

  De officier van justitie vindt uw beroep onterecht

  De CVOM draagt uw beroep over aan de rechtbank. U krijgt hier schriftelijk bericht van en ontvangt een kopie van het dossier.

 • U en de officier van justitie ontvangen een uitnodiging voor de zitting. In die uitnodiging staat wanneer (datum) en waar (locatie) de zitting plaatsvindt.

  Aanwezigen zitting

  U bent niet verplicht om naar de zitting te komen. Komt u wel, dan kunt u de vragen van de rechter en de officier van justitie beantwoorden en krijgt u de gelegenheid om een mondelinge toelichting te geven. De officier van justitie zal daarna zijn standpunt toelichten.

  Openbaar

  Rechtszaken over verkeersboetes zijn openbaar. Dit betekent dat iedereen boven de 12 jaar de zitting mag bijwonen.
  Zitting bijwonen

  Tolk

  Als u niet goed Nederlands spreekt of begrijpt, kunt u aan de officier van justitie of de rechter vragen om een tolk. U moet dit bij voorkeur ruim voor de zittingsdatum aangeven. Het Openbaar Ministerie zorgt dan voor een tolk die u kosteloos zal bijstaan.

 • De rechter doet tijdens de zitting mondeling uitspraak. U krijgt binnen 2 weken een aantekening van het mondeling vonnis toegezonden. Heeft de rechter meer tijd nodig, dan volgt een schriftelijke uitspraak binnen 2 weken na de zitting. U krijgt de uitspraak thuisgestuurd. Als u een advocaat heeft ingeschakeld, ontvangt deze de uitspraak.

  Mogelijke uitspraken

  De rechter kan verschillende uitspraken doen:

  Gegrond

  De rechter stelt u geheel of gedeeltelijk in het gelijk en verklaart het beroep (gedeeltelijk) gegrond. Dit betekent dat de verkeersboete wordt verlaagd of vernietigd. U ontvangt uw geld (deels) terug.

  Ongegrond

  De kantonrechter geeft u geen gelijk. De verkeersboete blijft gehandhaafd.

  Niet eens met uitspraak rechter?

  Als de verkeersboete hoger dan € 70 is, kunt u in hoger beroep bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, locatie Leeuwarden. Het hogerberoepschrift moet binnen 6 weken na ontvangst van de uitspraak binnen zijn.

 • U kunt in hoger beroep als de verkeersboete hoger is dan € 70 of als de kantonrechter uw beroep niet-ontvankelijk heeft verklaard.

  Hogerberoepschrift indienen

  U kunt zelf een hogerberoepschrift opstellen en deze schriftelijk indienen. Vermeld hierin:

  • uw naam, adres, woonplaats, geboortedatum en geboorteplaats
  • het besluit waartegen u in hoger beroep gaat
  • waarom u het niet eens bent met de beslissing van de kantonrechter
  • wat de beslissing volgens u moet zijn


  Dateer en onderteken het hogerberoepschrift. Stuur het naar de griffie van de kantonrechter. De griffie stuurt het hoger beroepschrift samen met het dossier door naar het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

  Inhoudelijke behandeling

  Er is geen zitting, tenzij u daar in uw hogerberoepschrift uitdrukkelijk om vraagt. De raadsheer (rechter in hoger beroep) beoordeelt de zaak op basis van de stukken.

  Niet-ontvankelijk

  Bij een hoger beroep over een niet-ontvankelijkverklaring bekijkt de raadsheer of deze beslissing terecht is of niet. De raadsheer beoordeelt de zaak niet inhoudelijk.

  Uitspraak

  Het gerechtshof doet uiterlijk 2 weken na een inhoudelijke behandeling uitspraak. Deze krijgt u thuisgestuurd. Als u een advocaat heeft ingeschakeld, ontvangt deze de uitspraak.

Kosten beroepsprocedure verkeersboetes

Bij deze procedure betaalt u een zekerheidstelling gelijk aan de hoogte van de boete. Bij de strafrechtelijke procedures niet. Als u een advocaat inschakelt, betaalt u ook de kosten van een advocaat.

Doorlooptijd beroepsprocedure verkeersboetes

De verschillende procedures rondom verkeersovertredingen en -misdrijven duren minimaal 3 maanden. Als de zaak in hoger beroep gaat, loopt dit op tot langer dan 1 jaar.

 

Alle procedures verkeersovertredingen

Vraag en antwoord

Hoe lang duurt een procedure voor verkeersovertredingen?

De verschillende procedures rondom verkeersovertredingen duren minimaal 3 maanden. Als de zaak in hoger beroep gaat, loopt dit op tot langer dan 1 jaar.

Hoe kan ik in beroep tegen een transactievoorstel?

U weigert het transactievoorstel door niet te betalen. De officier van justitie legt de zaak daarna voor aan de kantonrechter.

Hoe kan ik in beroep tegen een strafbeschikking?

U kunt tegen een strafbeschikking in beroep gaan door verzet in te stellen. De zaak wordt dan door een rechter beoordeeld.

Juridisch advies

Wilt u persoonlijk advies over uw situatie? Hulp bij het opstellen van de stukken of bijstand tijdens de zitting? Een advocaat is in deze procedure niet verplicht, maar u kunt altijd een advocaat of andere juridisch adviseur inschakelen.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:
Instagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8.00 uur tot 20.00 uur en op vrijdag van 8.00 uur tot 17.30 uur.