Laden...

Kosten verkeersovertredingen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOnderwerpen > Verkeersovertredingen > Kosten verkeersovertredingen

Heeft u een boete of strafbeschikking gekregen voor het overtreden van de verkeersregels? En zijn uw bezwaren hiertegen afgewezen? Of heeft u een transactievoorstel gekregen, waar u niet mee akkoord gaat? Afhankelijk van de opgelegde maatregel kunt u óf de officier van justitie de zaak voorleggen aan de rechter. Bij zeer ernstige overtredingen moet u direct voor de rechter verschijnen.

U kunt een advocaat of andere juridisch adviseur inschakelen, maar dit is niet verplicht. De procedures vallen onder het strafrecht of onder het bestuursrecht (beroepsprocedure Mulderbeschikking).

Kosten verkeersovertredingen

Kosten procedures verkeersovertredingen

Met welke kosten u te maken kunt krijgen, hangt af van het soort procedure dat u doorloopt.

 

Kosten beroepsprocedure parkeerboete

Heeft de gemeente uw bezwaar tegen een parkeerovertreding (naheffingsaanslag) afgewezen? Als u in beroep wilt gaan, volgt u de beroepsprocedure belastingen.

Beroepsprocedure verkeersboetes (Mulderbeschikkingen)

U betaalt een zekerheidstelling gelijk aan de hoogte van de boete. Als u een advocaat inschakelt, betaalt u ook de kosten van een advocaat. U kunt zich ook laten bijstaan door een gemachtigde

Strafrechtelijke procedures

Bij een strafrechtelijke procedure betaalt u de kosten voor een advocaat, als u deze inschakelt. Aan de procedure kunnen meer kosten verbonden zijn.

 

 

Kosten advocaat

Advocaten bepalen zelf wat ze voor hun diensten vragen. Hierdoor kunnen de tarieven van advocaten sterk verschillen. Vraag daarom bij het eerste gesprek met uw advocaat naar een inschatting van de kosten en het declaratiesysteem dat hij of zij gebruikt.

Tegemoetkoming in de kosten

Kunt u de kosten van een advocaat en/of mediator niet of slechts gedeeltelijk betalen? Mogelijk komt u in aanmerking voor een subsidie van de Raad voor Rechtsbijstand. Dit heet gesubsidieerde mediation of rechtsbijstand (of ‘toevoeging’). Hoeveel subsidie u ontvangt, hangt af van uw inkomen en eigen vermogen.

 

Inschakelen deskundige

Deskundigen krijgen een vergoeding voor de werkzaamheden die zij verrichten. Daarnaast kunnen zij de kosten declareren die zij maken om naar de zitting te komen. Als u de rechter-commissaris of de rechtbank heeft verzocht bepaalde deskundigen te horen en zij besluiten dat te doen, betaalt de staat deze vergoeding. Als u zelf buiten de rechtbank om besluit een rapport door een deskundige op te laten stellen, moet u de kosten hiervan in principe zelf betalen.

 

 

Vergoeding getuige 

Getuigen krijgen een vergoeding voor de tijd die ze kwijt zijn, gemaakte reiskosten en eventuele extra noodzakelijke kosten. Als u de rechter-commissaris of de rechtbank heeft verzocht bepaalde getuigen te horen en zij besluiten dat te doen, betaalt de staat deze vergoeding.

Tolk

Als u in een strafzaak een tolk nodig heeft, wordt deze door het OM opgeroepen en door de staat betaald.

 

Schadevergoeding slachtoffer (benadeelde)

Heeft een slachtoffer schade geleden door de verkeersovertreding die u heeft gepleegd, dan kan hij een schadevergoeding vragen. De rechter kan bepalen dat u die schadevergoeding of een deel daarvan moet betalen.

 

 

Juridisch advies

Een advocaat of andere juridisch adviseur kan u adviseren over uw situatie, documenten voor u maken en het woord doen tijdens een zitting bijvoorbeeld.

Rechters en anderen bij de Rechtspraak zijn onpartijdig en onafhankelijk. Zij kunnen u informeren, maar niet adviseren.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

  • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
  • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

  • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact