Laden...

BEM-clausule

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHome > Onderwerpen > BEM-clausule

Een bankrekening met een BEM-clausule is een geblokkeerde bankrekening op naam van een kind jonger dan 18 jaar. De wettelijke vertegenwoordiger van het kind kan alleen met toestemming van de kantonrechter geld hiervan opnemen. De BEM-clausule eindigt automatisch als het kind 18 jaar oud wordt. Het kind wordt dan eigenaar van het geld.

Wilt u een bankrekening met BEM-clausule openen of juist opheffen? Of wilt u geld ervan opnemen? Lees hoe u om toestemming kunt vragen bij de kantonrechter. Een advocaat is hiervoor niet verplicht.

Wanneer een bankrekening met BEM-clausule?

Er zijn situaties, waarbij u een bankrekening met BEM-clausule wilt openen voor uw kind. Bijvoorbeeld als iemand geld wil geven aan uw kind. Deze persoon kan eisen dat u het geld vastzet op een bankrekening met een BEM-clausule. Soms bent u verplicht om een bankrekening met een BEM-clausule te openen. Bijvoorbeeld omdat de verzekeraar anders geen schadevergoeding voor uw kind zal uitkeren.

Wat betekent een BEM-clausule voor uw belasting en financiën?

Als er geld komt op de bankrekening met een BEM-clausule, kan dit gevolgen hebben voor uw belastingaangifte en financiën.

 

Een bankrekening met BEM-clausule openen

U kunt aan uw bank vragen of u bepaalde documenten nodig heeft voor uw aanvraag. Dit kan bijvoorbeeld zijn:

 • een vaststellingsovereenkomst bij een schadevergoeding voor uw kind
 • een verklaring van erfrecht en testament als uw kind een erfenis krijgt
 • een uitspraak waarin de rechter stelt dat een BEM-clausule verplicht is
 • een ander document waaruit blijkt dat de kantonrechter toestemming geeft voor een BEM-clausule, als u (nog) geen uitspraak van de rechter kunt overleggen. Lees hieronder hoe u bij de kantonrechter hierom kunt vragen.

 

Toestemming vragen aan de kantonrechter

U kunt alleen als wettelijk vertegenwoordiger van het kind om een machtiging vragen. De wettelijk vertegenwoordiger is meestal de ouder of voogd met gezag over het kind.

In een brief om toestemming vragen

Stel een brief (verzoekschrift) aan de kantonrechter op met:

 • uitleg waarom de BEM-clausule nodig is
 • uw volledige naam, geboortedatum, adres en telefoonnummer
 • de naam, geboortedatum, adres en telefoonnummer van de andere wettelijk vertegenwoordiger, als deze er is.
 • de volledige naam van uw kind en zijn geboortedatum, adres en telefoonnummer

Wilt u de BEM-clausule laten plaatsen op een bestaande bankrekening? Stuurt u dan een recent rekeningafschrift mee, met tenaamstelling, datum en saldo.

De brief ondertekenen

Zet onder aan de brief de datum en uw handtekening. Als er ook een andere wettelijk vertegenwoordiger is, moet deze de brief ook ondertekenen.

De brief versturen

Stuur de brief naar de rechtbank (afdeling kanton) die uw woonplaats in zijn werkgebied heeft. Heeft uw kind ook een andere wettelijk vertegenwoordiger, met een andere woonplaats? Dan is de woonplaats van degene bij wie het kind verblijft, bepalend voor de rechtbank.

Beslissing van de rechter

De rechter behandelt uw verzoek. Gaat de rechter akkoord? Dan kunt u met zijn machtiging (ook wel BEM-verklaring genoemd) bij de bank een rekening met BEM-clausule aanvragen.

 

De BEM-clausule opheffen

De BEM-clausule eindigt automatisch als uw kind 18 jaar oud wordt. Wilt u de BEM-clausule eerder opheffen? Dan kan dit alleen als de rechter u hiervoor toestemming geeft. Vraag de rechter per brief (verzoekschrift) om toestemming en leg hierin uit waarom u de BEM-clausule wilt laten eindigen.

Geld opnemen bij een BEM-clausule

Is uw kind nog geen 18 jaar? En wilt u geld opnemen, bijvoorbeeld om een dure medische behandeling van uw kind te betalen? Ook hiervoor heeft u toestemming (machtiging) nodig van de kantonrechter. Zet in uw brief (verzoekschrift) welk bedrag u wilt opnemen en waar u het geld aan wilt besteden. Daarnaast moet u een recent bankafschrift meesturen van de rekening met BEM-clausule. De kantonrechter beslist over uw verzoek.

De rechtbank behandelt machtigingsverzoeken over de BEM-clausule meestal zonder mondelinge behandeling op een zitting. In sommige situaties krijgt u wel een oproep voor een zitting.

 

 

Kosten

U betaalt geen griffierecht voor een machtigingsverzoek voor een BEM-clausule, voor het opheffen ervan of voor het mogen opnemen van geld van de rekening.

Doorlooptijd

Wanneer u een beslissing heeft over uw machtigingsverzoek, varieert per rechtbank en per verzoek. Wil de rechter uw verzoek op een zitting behandelen, dan vindt deze over het algemeen binnen 2 maanden na het indienen van uw verzoekschrift plaats. De uitspraak volgt zo snel mogelijk daarna.

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

 • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
 • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

 • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact