Laden...

Algemene informatie afwikkelen erfenis

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHome > Onderwerpen > Erfenis

De erfenis (nalatenschap) is het totaal aan bezittingen en schulden dat iemand na zijn overlijden nalaat. Een erfgenaam kan familie zijn, maar bijvoorbeeld ook een kennis of stichting.

Erfrechtprocedures vallen onder het civiele recht. Voor het aanvaarden of verwerpen van een erfenis heeft u geen advocaat nodig. In een verdelingsprocedure gaat u naar de civiele rechter. U bent verplicht om een advocaat in te schakelen.

Algemene informatie afwikkelen erfenis

Wanneer krijgt u te maken met de rechtbank? Wat is vereffening? Wat als u het niet eens bent met de erfbelasting?

Wet of testament?

De wettelijke erfrechtregels in het Burgerlijk Wetboek bepalen wie een nalatenschap erft. Heeft u zelf andere wensen? Dan kunt u deze laten vastleggen in een testament.

Via het Centraal Testamentenregister (CTR) (notaris.nl) in Den Haag kunt u achterhalen of een overledene een testament heeft opgemaakt en zo ja, bij welke notaris.

Meer informatie over de afwikkeling van een erfenis:

Wanneer krijgt u te maken met de rechtbank?

  • als u de erfenis wilt verwerpen
  • als u de erfenis beneficiair wilt aanvaarden
  • als u het niet eens bent met de verdeling van de erfenis

U hoeft dus niet naar de rechtbank als u een erfenis zuiver aanvaardt.

Wie regelt de afwikkeling van de erfenis?

  • een of meer erfgenamen
  • een notaris (erfgenamen kunnen een notaris vragen voor hulp)
  • een executeur (deze persoon wikkelt de erfenis af volgens het testament)
  • een vereffenaar (deze persoon wikkelt de erfenis af bij beneficiaire aanvaarding)

Wat is vereffening?

Vereffening is een wettelijke procedure, die regelt dat het positieve saldo van een nalatenschap zoveel mogelijk wordt gebruikt om de schulden van die nalatenschap mee te betalen.

De wet bepaalt dat in de volgende 2 gevallen een erfenis door vereffening wordt afgewikkeld:

  1. als iemand een erfenis beneficiair aanvaardt
  2. als de rechtbank een vereffenaar benoemt (bijvoorbeeld omdat de afwikkeling van de erfenis niet soepel verloopt)

Let op: als er een vereffening plaatsvindt, zijn bijzondere regels (pdf, 773,6 KB) van toepassing.

Vereffening en boedelbeschrijving

Onderdeel van de vereffening is dat er een boedelbeschrijving wordt opgemaakt. De boedelbeschrijving is een lijst van alle bezittingen en schulden, die de overledene had op het moment dat hij overleed.

Schuldeisers van de overledene zien in de boedelbeschrijving of er een positief saldo is en of er bezittingen zijn die verkocht kunnen worden. Via het boedelregister kunnen schuldeisers opzoeken met wie ze contact moeten opnemen voor inzage in de boedelbeschrijving.

Financiële afwikkeling en erfbelasting

Wat zijn fiscale en andere financiële knelpunten bij een erfenis?
Lees meer over de belangrijkste struikelblokken (consumentenbond.nl).

Erfbelasting

Als u een erfenis krijgt, kan het zijn dat u erfbelasting moet betalen. Bent u het niet eens met de hoogte van de aanslag? Dan kunt u bezwaar aantekenen bij de Belastingdienst. Bent u het daarna niet eens met de uitkomst van de bezwaarprocedure? Dan kunt u beroep instellen bij de bestuursrechter.

 

Vraag en antwoord

Mag ik als erfgenaam enkele dierbare spullen uit het huis van de overledene meenemen?

Door dit te doen, loopt u het risico dat uw handelen wordt aangemerkt als een daad van zuivere aanvaarding en dat u dus aansprakelijk bent voor alle schulden uit de erfenis.

Ik heb de erfenis verworpen. Kan ik terugkomen op deze beslissing?

Nee, dat is niet mogelijk. Een verklaring van verwerping kan niet worden terug gedraaid.

Ik wil een verdelingsprocedure starten. Kan ik een spoedprocedure voeren zonder de uitgebreide procedure?

Ja. Als u een spoedprocedure (kort geding) start, is het niet verplicht daarna ook de uitgebreide procedure te voeren.

 

Juridisch advies

Wilt u persoonlijk advies over uw situatie? Hulp bij het opstellen van de stukken of bijstand tijdens de zitting? Een advocaat is in deze procedure niet verplicht, maar u kunt altijd een advocaat of andere juridisch adviseur inschakelen.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:
Instagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8.00 uur tot 20.00 uur en op vrijdag van 8.00 uur tot 17.30 uur.