Laden...

Conclusiezitting met advocaat-generaal

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksCentrale Raad van Beroep > Nieuws > Conclusiezitting met advocaat-generaal
Utrecht, 29 september 2023

Op maandag 2 oktober 2023 staat een bijzondere zitting van de meervoudige kamer gepland. Dan behandelt de Centrale Raad van Beroep (CRvB) in Utrecht namelijk een zaak waarin juridisch advies (conclusie) is gevraagd aan advocaat-generaal De Bock. De zitting begint om 10.30 uur. 

Wat als een rechtzoekende een te hoge uitkering heeft ontvangen als gevolg van het handelen of het niet op tijd reageren van een bestuursorgaan. Staan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur dan in de weg voor het herzien en/of terugvorderen van een uitkering? Op 8 mei 2023 heeft de president van de CRvB hierover een conclusie gevraagd aan advocaat-generaal De Bock. Gevraagd is of de Beleidsregels schorsing, intrekking en herziening uitkeringen 2006 daadwerkelijk als buitenwettelijk begunstigend beleid kunnen worden aangemerkt. En zo ja, met welke intensiteit de bestuursrechter dat beleid moet toetsen.

Vervolg

Binnen zes weken na de zitting van 2 oktober geeft advocaat-generaal De Bock haar advies (dan neemt zij de conclusie). Partijen krijgen vervolgens de tijd om daarop te reageren. Daarna wordt uitspraak gedaan. 

Uitspraken