Laden...

Internationale chauffeurs moeten sociale premies aan Nederland betalen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksCentrale Raad van Beroep > Nieuws > Internationale chauffeurs moeten sociale premies aan Nederland betalen
Utrecht, 19 november 2020

De Sociale Verzekeringsbank (Svb) heeft terecht de Nederlandse socialezekerheidswetgeving toegepast op internationale vrachtwagenchauffeurs met een arbeidscontract bij een bedrijf in Cyprus. Nederlandse vervoersondernemingen zijn namelijk de werkgever waar de chauffeurs voor werken. Dat heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB) vandaag geoordeeld. Dit oordeel volgt uit de uitspraak van het Hof van Justitie van de EU van 16 juli 2020.

Wie is werkgever?

Het gaat in deze zaken om internationale vrachtwagenchauffeurs die in Nederland wonen en werken voor in Nederland gevestigde vervoersondernemingen. Oorspronkelijk waren de meesten van hen in loondienst van die vervoersondernemingen. Sinds 2011 hebben de chauffeurs een overeenkomst met een bedrijf in Cyprus dat vanaf dat moment het salaris betaalde en de daarover verschuldigde premies afdroeg aan de Social Insurance Services te Cyprus.

Partijen verschillen van mening over de vraag of het Nederlands recht of het Cypriotisch recht van toepassing is. Dat is van belang voor de afdracht van de sociale premies. Volgens het EU-recht is de wetgeving van toepassing van het land waar de werkgever is gevestigd. Omdat in deze zaken niet duidelijk is wie op grond van het EU-recht de werkgever is, is aan het Europese Hof van Justitie om uitleg gevraagd.

Svb in het gelijk gesteld

Het Hof heeft in zijn arrest van 16 juli 2020 bepaald dat voor de vraag wie de werkgever is het erom gaat wie feitelijk het gezag over de werknemer uitoefent, wie feitelijk de loonkosten draagt en wie feitelijk de bevoegdheid heeft om de werknemer te ontslaan.

De CRvB heeft de voorliggende zaken getoetst aan de criteria van het Hof en geconcludeerd dat het Cypriotische bedrijf hieraan niet voldoet, zodat de Nederlandse vervoersondernemingen als werkgever moeten worden aangemerkt. De Svb heeft daarom terecht de Nederlandse wetgeving op betrokkenen van toepassing verklaard. 

Meer informatie

Dit is een persbericht op basis van de genoemde uitspraak van de Centrale Raad van Beroep. Bij verschil tussen dit persbericht en de volledige uitspraak is laatstgenoemde beslissend.

Voor eventuele vragen over dit persbericht kunt u zich wenden tot de afdeling communicatie, tel: 088-3614238 of e-mail: communicatie.crvb@rechtspraak.nl.

Uitspraken