Laden...

Nieuwe lijn voor tijdig indienen bezwaarschrift

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksCentrale Raad van Beroep > Nieuws > Nieuwe lijn voor tijdig indienen bezwaarschrift
Utrecht, 16 juni 2020

Een bezwaar- of (hoger) beroepschrift is ook tijdig ingediend als het voor het einde van de bezwaar- of beroepstermijn bij een andere postaanbieder dan PostNL is aangeboden en het binnen een week na afloop van de bezwaar- of beroepstermijn is ontvangen. Voorwaarde is wel dat de postaanbieder geregistreerd is bij de Autoriteit Consument en Markt. Dat heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB) vandaag geoordeeld. De CRvB volgt met deze uitspraak een arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie. Dit is een nieuwe lijn in de rechtspraak.

Het geschil

In deze zaak ging het om een man die bijstand ontving. De gemeente had aan hem een boete opgelegd. De man had hiertegen bezwaar ingediend, maar de gemeente verklaarde het bezwaar niet-ontvankelijk omdat de gemeente het bezwaarschrift na de bezwaartermijn had ontvangen.

Andere postaanbieders

Voor het indienen van een bezwaarschrift is in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) een termijn vastgesteld. Een bezwaarschrift is tijdig ingediend als het voor het einde van die termijn is ontvangen, maar ook als het voor het einde van die termijn ter post is bezorgd én binnen een week na afloop van die termijn is ontvangen.

Tot nu toe werd in de rechtspraak alleen aangenomen dat een bezwaar- of beroepschrift voor het einde van de termijn ter post was bezorgd als het was verzonden via PostNL. Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft echter geoordeeld dat zo'n uitleg strijdig is met Europese regels.

De CRvB hanteert daarom met onmiddellijke ingang de nieuwe lijn dat een bezwaar- of (hoger) beroepschrift ook tijdig is ingediend als het voor het einde van de termijn bij een andere postaanbieder dan PostNL is aangeboden en het niet later dan een week na afloop van de termijn is ontvangen. Onder andere postaanbieder wordt voor post in Nederland verstaan ieder bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM) geregistreerd postvervoerbedrijf.

Te laat

In deze zaak had de man zijn bezwaarschrift via Falk Post verzonden. Dit is een bij de ACM geregistreerd postbedrijf. Het bezwaarschrift was alleen niet voor het einde van de termijn bij Falk Post aangeboden. Daarom heeft in dit geval de nieuwe lijn geen gevolgen. Dat betekent dat de boete die de gemeente had opgelegd in stand blijft.

Het oordeel van de CRvB is in deze zaak een eindoordeel.

De Centrale Raad van Beroep is de hoogste rechter op het gebied van het sociale bestuursrecht, het ambtenarenrecht en delen van het pensioenrecht.

Dit is een persbericht op basis van de genoemde uitspraak van de Centrale Raad van Beroep. Bij verschil tussen dit persbericht en de volledige uitspraak is laatstgenoemde beslissend.

Voor eventuele vragen over dit persbericht kunt u zich wenden tot de afdeling communicatie, tel: 088 361 42 38, email: communicatie.crvb@rechtspraak.nl of het secretariaat, tel: 088 361 17 30.

 

 

 

 


 

Uitspraken