Laden...

Regeling verwerking persoonsgegevens bestuursrechtelijke colleges

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksCentrale Raad van Beroep > Nieuws > Regeling verwerking persoonsgegevens bestuursrechtelijke colleges
Utrecht, 08 juni 2018

De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) en de gerechtsbesturen van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) en het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die plaatsvindt in het kader van de afhandeling van (hoger) beroepen ingesteld bij de betrokken gerechten.
De Autoriteit Persoonsgegevens is niet bevoegd om daarop toezicht uit te oefenen. Om de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht te waarborgen, moet dat toezicht volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) worden belegd bij een instantie binnen de rechterlijke organisatie. Vanwege de rechtstreekse werking van de AVG heeft de wetgever het aan de rechterlijke instanties zelf overgelaten hierin te voorzien. In verband met dit toezicht hebben de gerechtelijke instanties zelf de volgende regelingen opgesteld.

Regelingen

Voor rechtbanken en gerechtshoven geldt de Regeling toezicht verwerking persoonsgegevens door gerechten en het parket bij de Hoge Raad. De Afdeling bestuursrechtspraak, de CRvB en het CBb hebben als hoogste bestuursrechters een gezamenlijke Regeling verwerking persoonsgegevens bestuursrechtelijke colleges opgesteld. 

AVG-commissie bestuursrechtelijke colleges

De Afdeling bestuursrechtspraak, de CRvB en het CBb hebben gezamenlijk de AVG-commissie bestuursrechtelijke colleges ingesteld. Deze commissie adviseert de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak of het gerechtsbestuur van de CRvB of het CBb over de afdoening van klachten die gaan over een beslissing op een verzoek om toepassing van de privacyrechten in de AVG. De commissie beoordeelt of bij de verwerking van de persoonsgegevens van de klager inbreuk is gemaakt op de AVG.

Samenstelling AVG-commissie

In de Regeling verwerking persoonsgegevens bestuursrechtelijke colleges staan verder de werkwijze en de samenstelling van de AVG-commissie. De AVG-commissie wordt samengesteld uit leden van de drie bestuursrechtelijke colleges. Vanuit de CRvB zijn senior raadsheren mrs. J.S. van der Kolk en J. Brand voorgedragen om plaats te nemen in deze commissie.

Regeling en formulieren op de website

De volledige tekst van de Regeling verwerking persoonsgegevens bestuursrechtelijke colleges (pdf, 175 KB)staat op de website van de CRvB, als onderdeel van de privacyverklaring die onlangs is aangepast aan de AVG. Wie gebruik wil maken van zijn privacyrechten, kan een verzoek indienen via een speciaal formulier (pdf, 646,1 KB). Wie niet tevreden is over het gebruik van zijn persoonsgegevens in een bestuursrechtelijke procedure, kan met een klachtformulier (pdf, 614,9 KB)een klacht indienen.

Uitspraken