Laden...

Spreekuurcontact vereist met een verzekeringsarts bezwaar en beroep

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksCentrale Raad van Beroep > Nieuws > Spreekuurcontact vereist met een verzekeringsarts bezwaar en beroep
Utrecht, 28 juni 2021

Bij arbeidsongeschiktheidszaken dient in de bezwaarfase een volledige heroverweging plaats te vinden. Indien de medische grondslag van het besluit wordt betwist en in de primaire fase geen spreekuurcontact is geweest met een geregistreerde verzekeringsarts, dient in de bezwaarfase de betrokkene door een verzekeringsarts bezwaar en beroep tijdens een spreekuurcontact te worden onderzocht.

Van een spreekuurcontact kan in zo’n situatie slechts worden afgezien indien de verzekeringsarts bezwaar en beroep voldoende kan motiveren dat vanwege de aard van de klachten en de beschikbare medische informatie, een spreekuurcontact geen toegevoegde waarde heeft.

Dit betekent ook dat het toetsen en akkoord bevinden van de medische heroverweging door medeondertekening door een geregistreerde verzekeringsarts bezwaar en beroep, niet volstaat als deze toets beperkt blijft tot de vraag of de inhoud logisch en consistent is, als deze slechts geschiedt op hoofdlijnen of als door de geregistreerde verzekeringsarts bezwaar en beroep slechts wordt bezien of deze tot de eerder getrokken conclusies zou hebben kunnen komen. 

Zaaknummer 19/155 WIA, ECLI:NL:CRVB:2021:1491

Dit een juridisch nieuwsbericht op basis van de genoemde uitspraak van de Centrale Raad van Beroep. Bij verschil tussen dit bericht en de volledige uitspraak is laatstgenoemde beslissend.
Uitspraken