Takvor Avedissian wordt staatsraad in buitengewone dienst

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksCentrale Raad van Beroep > Nieuws > Takvor Avedissian wordt staatsraad in buitengewone dienst
Utrecht, 29 maart 2018

In de ministerraad van donderdag 29 maart 2018 is besloten om de heer mr. T. Avedissian voor te dragen voor benoeming tot staatsraad in buitengewone dienst in de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Mr. Takvor Avedissian is met ingang van 1 februari jl. benoemd tot president van de Centrale Raad van Beroep. Zijn benoeming tot staatsraad in buitengewone dienst in de Afdeling bestuursrechtspraak past in het beleid van wederzijdse benoemingen in de hoogste bestuursrechterlijke colleges in het kader van de rechtseenheid. Hij treedt op 18 april in dienst van de Raad van State en wordt ingezet in de Algemene kamer van de Afdeling bestuursrechtspraak.
Staatsraden in buitengewone dienst zijn te vergelijken met raadsheer-plaatsvervangers zoals de Centrale Raad van Beroep die kent. Staatsraden in buitengewone dienst hebben geen vaste deeltaak en dus ook geen aanstelling voor een of meer vaste werkdagen per week.

Uitspraken

Meest gelezen berichten