Laden...

UWV mocht voorschot arbeidsongeschiktheidsuitkering niet verhalen op schoonmaakbedrijf

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksCentrale Raad van Beroep > Nieuws > UWV mocht voorschot arbeidsongeschiktheidsuitkering niet verhalen op schoonmaakbedrijf
Utrecht, 08 maart 2023

Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) mocht voorschotten op arbeidsongeschiktheidsuitkeringen voor zieke medewerkers niet verhalen op een schoonmaakbedrijf dat eigenrisicodrager is. Dit oordeelt de Centrale Raad van Beroep (CRvB) vandaag. Deze zaak speelde voor de aanpassing van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) op 1 januari 2022. Deze uitspraak is dus alleen van belang in zaken die spelen voor de wetsaanpassing.

Eigenrisicodrager

Het schoonmaakbedrijf is een zogenaamde eigenrisicodrager voor de WIA. Dit betekent dat bij ziekte van een werknemer het bedrijf zelf de arbeidsongeschiktheidsuitkering, ofwel WIA-uitkering, betaalt. Het aanvragen van een uitkering gaat wel via het UWV. Het UWV beoordeelt het recht op uitkering, betaalt de WIA-uitkering aan de werknemer en brengt vervolgens maandelijks de kosten in rekening bij de werkgever. 

WIA-keuring

Nadat zij twee jaar arbeidsongeschikt waren geweest, vroegen zestien (ex-)werknemers van het schoonmaakbedrijf een WIA-uitkering aan bij het UWV. Het UWV kon door een tekort aan verzekeringsartsen niet op tijd vaststellen of de werknemers recht hadden op een WIA-uitkering en heeft daarom voorschotten aan de werknemers verstrekt. 

Voorschot

In afwachting van de WIA-keuringen keerde het UWV daarom voorschotten uit aan de werknemers van het schoonmaakbedrijf. De voorschotten behoorden volgens het UWV tot het eigen risico van het schoonmaakbedrijf en werden daarom bij het bedrijf in rekening gebracht. Tegen dit besluit ging het bedrijf in beroep. Bij de CRvB krijgt het schoonmaakbedrijf gelijk. Uit de WIA, zoals die luidde tot 1 januari 2022, volgt niet dat voorschotten op een WIA-uitkering vallen onder het eigen risico van de eigenrisicodrager en bij de eigenrisicodrager in rekening gebracht kunnen worden.  

Huidige wetgeving

Op 1 januari 2022 is de WIA gewijzigd en is in de WIA een bepaling opgenomen die gaat over het in rekening brengen van voorschotten bij eigenrisicodragers. Deze uitspraak ziet niet op de gewijzigde bepaling, maar ziet op zaken die spelen voor 1 januari 2022. 

Meer informatie

Dit is een persbericht op basis van onderstaande uitspraak van de Centrale Raad van Beroep. Bij verschil tussen dit persbericht en de uitspraak, is de uitspraak beslissend.

Voor eventuele vragen over dit persbericht kunt u contact opnemen met de afdeling Communicatie, telefoon: 06 11 53 45 12 of e-mail: communicatie.crvb@rechtspraak.nl.

Uitspraken