Laden...

Beroepen tegen maximumtarieven voor geestelijke gezondheidszorg afgewezen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksCollege van Beroep voor het bedrijfsleven > Nieuws > Beroepen tegen maximumtarieven voor geestelijke gezondheidszorg afgewezen
Den Haag, 21 december 2021

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) oordeelt dat de maximumtarieven voor de geestelijke gezondheidszorg (ggz), zoals de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) die heeft vastgesteld, rechtmatig zijn.

Enkele zorgaanbieders voor de ggz waren het niet eens met de maximumtarieven die de NZa heeft vastgesteld voor de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg, generalistische basis-ggz en forensische zorg voor 2020. Zij vinden die tarieven te laag om dekking te geven aan de redelijke kosten van de geestelijke gezondheidszorg. Ook vinden zij dat de NZa de tarieven niet kon baseren op het kostprijsonderzoek over het peiljaar 2017.

Bij het sluiten van overeenkomsten tussen de zorgaanbieders en de zorgverzekeraars over de inkoop van zorg voor hun verzekerden mogen geen hogere prijzen worden afgesproken dan de door NZa vastgestelde maximumtarieven.

Het CBb oordeelt dat het kostprijsonderzoek over het peiljaar 2017, op grond waarvan de NZa de maximumtarieven voor 2020 heeft vastgesteld, deugdelijk is geweest. De NZa heeft de maximumtarieven daarop mogen baseren. De door de NZa vastgestelde maximumtarieven voor 2020 geven dekking aan redelijke kosten van de geestelijke gezondheidszorg.


Deze uitspraak is definitief, het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) is de eindrechter in deze zaak. De volledige uitspraak is via onderstaande link te raadplegen. Bij verschil tussen dit persbericht en de volledige uitspraak is laatstgenoemde beslissend.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:
Celeste de Wit, afdeling persvoorlichting, tel. 06 228 12976 of 088 362 3910.

Uitspraken