Laden...

Bio-certificaat blijft ingetrokken

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksCollege van Beroep voor het bedrijfsleven > Nieuws > Bio-certificaat blijft ingetrokken
Den Haag, 02 november 2021
Een handelaar vroeg de voorlopige opschorting van de intrekking van zijn biocertficaat door Stichting Skal. Op 15 oktober jl. wees de voorzieningenrechter van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) dat verzoek af. Vandaag maakt die rechter de motivering van die uitspraak bekend.

De handelaar in biologische producten is het niet eens met de intrekking van zijn bio-certificaat en de decertificering van 109 partijen en verzet zich ook tegen publicatie op de website van Skal.

Skal ging tot de intrekking en decertificering over, omdat verplichtingen voor biologische bedrijven structureel en op grote schaal zijn geschonden doordat een melding van het aantreffen van verboden stoffen in de producten achterwege bleef. Ook werden gangbare producten ten onrechte als biologisch verhandeld en onttrok de bedrijvengroep zich aan het controlesysteem van Skal. 

De handelaar maakt deel uit van een bedrijvengroep. De verwevenheid binnen die groep is zo groot dat de overtredingen van anderen binnen die groep kunnen worden toegerekend aan de handelaar. De intrekking van het bio-certificaat, decertificering van de partijen en publicatie zijn niet onevenredig in verhouding tot het belang van het herstel van de biologische keten en het belang van het behoud van het vertrouwen van de consument in biologische producten. Daarom ziet de voorzieningenrechter geen reden om de werking van het besluit op te schorten gedurende de bezwaarprocedure.


De volledige uitspraak is via onderstaande link te raadplegen. Bij verschil tussen dit persbericht en de volledige uitspraak is laatstgenoemde beslissend.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:
Celeste de Wit, afdeling persvoorlichting, tel. 06 228 129 76 of 088 362 3910.


Uitspraken