Laden...

Boete Novum Bank geschrapt

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksCollege van Beroep voor het bedrijfsleven > Nieuws > Boete Novum Bank geschrapt
Den Haag, 19 april 2022

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) schrapt de boete die de Autoriteit Financiële Markten (AFM) had opgelegd aan Novum Bank Limited (Novum Bank) gevestigd te Malta. 

AFM had Novum Bank beboet vanwege overtreding van artikel 2:60, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Daarin staat dat het verboden is om in Nederland krediet aan te bieden zonder vergunning van de AFM. De diensten van Novum Bank vanuit Nederland zijn toegestaan, omdat de kennisgevingsprocedure daarvoor op Malta is doorlopen en deze diensten wederzijds erkend zijn. Verder beschikt Novum Bank over een vergunning van de Europese Centrale Bank. Daarom mag Novum Bank met de thuisvergunning kredieten verstrekken in Nederland zonder dat daarvoor een (aparte) vergunning van AFM nodig is.

Europees Paspoort

Novum Bank staat onder toezicht van de Malta Financial Services Authority (MFSA). MFSA heeft haar een bankvergunning verleend voor onder meer het verstrekken van consumentenkrediet. Novum Bank is opgenomen in het openbaar register van De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) als houder van een Europees paspoort (EU paspoort). Met dat paspoort mag Novum Bank grensoverschrijdende diensten verrichten, zoals het verstrekken van leningen, vanuit een andere lidstaat van de Europese Unie. 

Niet-geregistreerd bijkantoor

AFM heeft de activiteiten van Novum Bank in Nederland onderzocht. AFM heeft vastgesteld dat Novum Bank in Nederland kredieten verstrekt vanuit een Nederlands bijkantoor, terwijl haar EU paspoort enkel ziet op grensoverschrijdende dienstverlening. Op basis van haar Europese bankvergunning mocht Novum Bank vanuit Malta krediet aanbieden in Nederland zonder een daartoe door AFM verleende vergunning, maar niet vanuit een in Nederland gelegen bijkantoor. Daarom heeft AFM aan Novum Bank een bestuurlijke boete opgelegd.
Er bestaat een uitzondering op de vergunningplicht in de Wft. Daarop kan Novum Bank zich volgens de AFM niet beroepen, omdat Novum Bank in Nederland een bijkantoor heeft gevestigd zonder daarvoor de notificatieprocedure te hebben doorlopen. 

Uitzondering van de vergunningplicht

In deze procedure oordeelt het CBb dat Novum Bank de vergunningplicht van artikel 2:60, eerste lid, van de Wft niet heeft overtreden, omdat deze bepaling niet op haar van toepassing is.

Anders dan AFM is het CBb van oordeel dat Novum Bank een beroep kan doen op de uitzondering van de vergunningplicht in de Wft.

 AFM mocht dus aan Novum Bank geen boete opleggen. Deze uitspraak is definitief, het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) is de eindrechter in deze zaak. De volledige uitspraak is via onderstaande link te raadplegen. Bij verschil tussen dit persbericht en de volledige uitspraak is laatstgenoemde beslissend.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:
Celeste de Wit, afdeling persvoorlichting, tel. 06 228 12976 of 088 362 3910.

Uitspraken