Laden...

CBb wijst verzoek tot bijvoeren in Oostvaardersplassen af

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksCollege van Beroep voor het bedrijfsleven > Nieuws > CBb wijst verzoek tot bijvoeren in Oostvaardersplassen af
Den Haag, 11 maart 2019

De voorzieningenrechter van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) ziet geen reden voor het bijvoeren van de grote grazers in het gebied de Oostvaardersplassen. Stichting Welzijn Grote Grazers had de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gevraagd om Staatsbosbeheer daartoe te verplichten. Toen de minister weigerde een last onder dwangsom met die strekking aan Staatsbosbeheer op te leggen, vroeg de stichting aan het CBb een voorlopige voorziening te treffen. Dat verzoek is vandaag afgewezen.

Uit onderzoek van een dierenarts komt naar voren dat de Edelherten en Konikpaarden, gezien ook de zachte winter, in (zeer) goede conditie zijn. Er is daarom geen reden die dieren bij te voeren.

De conditie van de Heckrunderen is de afgelopen weken wel afgenomen. Een provinciaal beleidsplan voorziet in bijvoeren als de conditie van deze dieren lager is dan score 2. Een deel van de kudde heeft een conditiescore 2 en een enkeling conditiescore 1. Het staat echter niet vast dat dit (alleen) komt door voedselgebrek; tot de kudde behoren namelijk ook enkele (zeer) oude dieren. De gemiddelde conditiescore van de Heckrunderen bedroeg op 11 februari jl. 2,3. Mocht de komende (wintertijd) hun conditie verder verslechteren, dan zegt Staatsbosbeheer volgens het provinciaal beleidsplan te gaan bijvoeren. Daarvoor heeft Staatsbosbeheer al hooi ingekocht. Het CBb ziet geen aanwijzingen dat Staatsbosbeheer zich niet zal houden aan het provinciaal beleidsplan.


De volledige uitspraak is via onderstaande link te raadplegen. Bij verschil tussen dit persbericht en de volledige uitspraak is laatstgenoemde beslissend.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:
Celeste de Wit, afdeling persvoorlichting, tel. 088 362 0454 of 088 362 3910.

Uitspraken