Laden...

College van Beroep voor het bedrijfsleven start landbouwproject

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksCollege van Beroep voor het bedrijfsleven > Nieuws > College van Beroep voor het bedrijfsleven start landbouwproject
Den Haag, 01 februari 2018

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) is van gestart gegaan met het landbouwproject. In 2018 zullen in dit project 500 landbouwzaken worden afgedaan. In het project krijgt het CBb bijstand van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (de Afdeling) en enkele andere gerechten.

Voor dit project is gekozen in verband met de grote instroom van landbouwzaken bij het CBb. Die grote instroom is het gevolg van een nieuw wettelijk regime vanaf 2015 voor de toekenning van steun aan landbouwers.

In het kader van het project zullen acht staatsraden van de Afdeling deelnemen aan meervoudige kamers en enkele enkelvoudige zittingen doen. Daarnaast krijgt het CBb hulp van juridisch medewerkers van de Afdeling, de Centrale Raad van Beroep en de rechtbank Amsterdam. Het project past in de tussen de bestuursrechters afgesproken verdere intensivering van de samenwerking.

Het pakket van 500 zaken bestaat uit uiteenlopende zaken over, vaak Europeesrechtelijke, onderwerpen. Het gaat onder andere om het toewijzen van betalingsrechten aan landbouwers, de basisbetaling, de vergroeningsbetaling, graasdierpremie en steun voor jonge landbouwers.
In meervoudige kamer worden in deze zaken lijnen uitgezet om vervolgens in enkelvoudige zittingen vergelijkbare zaken af te kunnen doen. Het CBb verwacht met dit landbouwproject een versnelling te brengen in de afdoening van zaken en een verkorting van de doorlooptijd.

Wordt vervolgd


Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:
Celeste de Wit, afdeling persvoorlichting, tel. 088 362 0454 of 088 362 3910.


Website: www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/College-van-Beroep-voor-het-bedrijfsleven

Uitspraken