Laden...

College van Beroep voor het bedrijfsleven stelt vragen aan Europese Hof van Justitie in de filtersigarettenzaken

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksCollege van Beroep voor het bedrijfsleven > Nieuws > College van Beroep voor het bedrijfsleven stelt vragen aan Europese Hof van Justitie in de filtersigarettenzaken
Den Haag, 02 november 2023

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft in de zaken over de filtersigaretten, die zijn behandeld op de zitting van 8 juni 2023, besloten om prejudiciële vragen te stellen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie.

Volgens de Stichting Rookpreventie Jeugd blijkt uit onderzoek dat rokers van filtersigaretten veel meer teer, nicotine en koolmonoxide binnenkrijgen dan op grond van de Tabaksrichtlijn is toegestaan. De Stichting heeft daarom de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) verzocht om op te treden tegen de tabaksfabrikanten. De rechtbank heeft de NVWA opdracht gegeven aan dat verzoek gehoor te geven. De tabaksfabrikanten zijn het hier niet mee eens.


Het CBb stelt vast dat de Europese Tabaksrichtlijn, die gaat over de maximumemissies van teer, nicotine en koolmonoxide in filtersigaretten niet op alle punten duidelijk is. Zo is na een eerder arrest van het Hof van Justitie nog onduidelijk op welke wijze de emissies moeten worden gemeten. Hierdoor is niet met zekerheid vast te stellen of de tabaksfabrikanten de maximumemissies overschrijden. Dat is wel nodig om in deze zaken uitspraak te kunnen doen.

Bij twijfel over de uitleg van een richtlijn, is het CBb verplicht om prejudiciële vragen te stellen aan het Hof van Justitie. Dit betekent dat het CBb nu nog geen inhoudelijke uitspraak doet. Het CBb heeft concept-vragen opgesteld. Daarop mogen de partijen in deze zaken binnen vier weken reageren. Daarna zal het CBb in een tussenuitspraak de vragen aan het Hof van Justitie stellen. Die uitspraak zal op rechtspraak.nl worden gepubliceerd. 
Na beantwoording van de vragen, zal het CBb de behandeling van de zaken voortzetten.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:
Celeste de Wit, afdeling persvoorlichting, tel. 06 22812976 of 088 362 3910.Uitspraken