Conclusie raadsheer advocaat-generaal

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksCollege van Beroep voor het bedrijfsleven > Nieuws > Conclusie raadsheer advocaat-generaal
Den Haag, 22 mei 2018

Raadsheer advocaat-generaal Wattel heeft een conclusie genomen in drie bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) aanhangige hoger beroepszaken.

De president van het CBb had hem gevraagd een conclusie te nemen in drie zaken waarin boetes zijn opgelegd wegens overtreding van de Meststoffenwet en waarin de kernvraag is of de bestraffing van te grote hoeveelheden stikstof en fosfaat in mest door een bestuurlijke boete mogelijk is zonder dat dit strijd oplevert met het Handvest van de grondrechten van de Unie en het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.

De conclusie wordt aan partijen toegezonden met de mogelijkheid om hierop binnen twee weken te reageren. Hierna zal het CBb uitspraak doen in deze zaken.

De conclusie van de raadsheer advocaat-generaal geeft voorlichting aan het CBb, maar bindt het CBb niet.


Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:
Céleste de Wit, afdeling persvoorlichting, tel. 088 362 0454 of 088 362 3910.

Uitspraken

Meest gelezen berichten