Laden...

De nieuwe Huis- en hobbydierenlijst blijft van kracht

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksCollege van Beroep voor het bedrijfsleven > Nieuws > De nieuwe Huis- en hobbydierenlijst blijft van kracht
Den Haag, 02 juli 2024

De per 1 juli 2024 ingevoerde Huis- en hobbydierenlijst blijft van kracht. De Wet dieren staat alleen het houden van dieren toe van soorten die zijn aangewezen door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op de lijst. Op de nieuwe lijst heeft de minister dertig diersoorten aangewezen die mogen worden gehouden. Een nieuwe lijst was nodig, omdat het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) eerder heeft geoordeeld dat de oude lijst op onzorgvuldige wijze tot stand was gekomen (ECLI:NL:CBB:2017:70). Op de oude lijst stonden veel meer diersoorten. 

Een aantal organisaties en particulieren (verzoekers) had de rechter in een spoedprocedure gevraagd om de werking van de nieuwe lijst te schorsen zolang de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit niet heeft beslist op de door hen ingediende bezwaren daartegen. Zij hadden geen bezwaren tegen de dieren die wél op de lijst staan, maar juist tegen diersoorten die er niet op staan. 

De nieuwe lijst kan in deze procedure alleen worden aangevochten wat betreft het niet plaatsen van diersoorten op de nieuwe lijst, die wel op de oude lijst stonden. Door deze wijziging van de oude lijst verandert de rechtspositie van de houders van dieren van die soorten namelijk ingrijpend. Dat is niet het geval voor de andere diersoorten die niet op de nieuwe lijst terecht zijn gekomen en ook niet op de oude lijst stonden.

De voorzieningenrechter beoordeelt de complexe en principiële bezwaren tegen de nieuwe lijst niet, omdat deze spoedprocedure zicht daar niet voor leent. De voorzieningenrechter heeft een belangenafweging gemaakt tussen de belangen van verzoekers bij schorsing van de nieuwe lijst en de belangen van de minister bij het van kracht blijven daarvan. Die belangenafweging valt uit in het nadeel van verzoekers. Doorslaggevend daarvoor is dat met de gevraagde schorsing van de nieuwe lijst niet kan worden bereikt dat de daarop niet aangewezen diersoorten die wel op de oude lijst stonden, alsnog mogen worden gehouden.
De minister moet nu een besluit nemen op de door de verzoekers ingediende bezwaren.


De volledige uitspraak is via onderstaande link te raadplegen. Bij verschil tussen dit persbericht en de volledige uitspraak is laatstgenoemde beslissend. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met: Celeste de Wit, afdeling persvoorlichting, tel. 06 22812976 of Administratie CBb 088 362 3910.

Uitspraken