Fosfaatrecht

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Den Haag, 03 mei 2018

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft uitspraken gedaan in spoedprocedures over de toekenning van fosfaatrecht. Twee bedrijven die hun onderneming (varkens en koeien) veranderden in een melkveebedrijf vroegen om omzetting van varkensrechten in fosfaatrecht.

De algemene maatregel van bestuur die dat mogelijk moet maken, is echter (nog) niet getroffen. Zolang dat het geval is, hoeft de minister de varkensrechten niet om te zetten. De vraag of sprake is van strijd met het eigendomsrecht, zo heeft het CBb in twee andere uitspraken geoordeeld, dient betrokken te worden bij de vaststelling van het fosfaatrecht (in bezwaar).

De procedure waarbij verweerder het fosfaatrecht vaststelt en in een apart besluit beslist over een verzoek om verhoging is in strijd met de Meststoffenwet. Of het fosfaatrechtenstelsel een onevenredige inbreuk maakt op het eigendomsrecht, leent zich niet voor een oordeel in een spoedprocedure.De volledige uitspraken zijn via onderstaande linkjes te raadplegen. Bij verschil tussen dit persbericht en de volledige uitspraak is laatstgenoemde beslissend.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:
Celeste de Wit, afdeling persvoorlichting, tel. 088 362 0454 of 088 362 3910.

Uitspraken

Meest gelezen berichten