Laden...

Geen contracteerverplichting Zilveren Kruis met Stichting Breinpoli

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksCollege van Beroep voor het bedrijfsleven > Nieuws > Geen contracteerverplichting Zilveren Kruis met Stichting Breinpoli
Den Haag, 15 maart 2022

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) doet vandaag uitspraak over een verzoek van Stichting Breinpoli aan de Nederlandse zorgautoriteit (NZa) om ziektekostenverzekeraar Zilveren Kruis te dwingen een overeenkomst met haar te sluiten over het leveren van geestelijke gezondheidszorg aan verzekerden van Zilveren Kruis. Breinpoli biedt gespecialiseerde zorg aan voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel en is een nieuwkomer op de zorgmarkt. Zij is gevestigd in de regio Rijnmond. Zilveren Kruis, één van de vier ziektekostenverzekeraars met een groot marktaandeel in de regio Rijnmond, wil geen of alleen weinig zorg inkopen bij Breinpoli.

Het CBb heeft geen bevoegdheid in te grijpen in geschillen over het sluiten van overeenkomsten tussen individuele zorgaanbieders zoals Breinpoli en ziektekostenverzekeraars. Alleen de burgerlijke rechter is bevoegd om over dergelijke geschillen te oordelen. Het CBb wijst de NZa er wel op dat zij ook het belang van de consumenten bij de bereikbaarheid en kwaliteit van de zorg  moet bewaken in het kader van haar taak om toezicht te houden. Daarom moet de NZa ook bewaken dat dit belang niet in het gedrang komt doordat nieuwe aanbieders worden gehinderd in het toetreden tot de markt.

NZa heeft in het geval van Breinpoli terecht vastgesteld dat Zilveren Kruis geen aanmerkelijke marktmacht heeft in de regio Rijnmond. Daarom is het niet nodig dat NZa verder onderzoekt of aan Zilveren Kruis mededingingsverplichtingen kunnen worden opgelegd.

Deze uitspraak is definitief, het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) is de eindrechter in deze zaak. De volledige uitspraak is via onderstaande link te raadplegen. Bij verschil tussen dit persbericht en de volledige uitspraak is laatstgenoemde beslissend.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:
Celeste de Wit, afdeling persvoorlichting, tel. 06 22 81 29 76 of 088 362 39 10.

Uitspraken