Laden...

Verrekening kosten voor verwijdering van gasaansluiting in strijd met Europees recht

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksCollege van Beroep voor het bedrijfsleven > Nieuws > Verrekening kosten voor verwijdering van gasaansluiting in strijd met Europees recht
Den Haag, 20 juni 2023

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft de Tarievencode Gas gewijzigd. Als gevolg van die wijziging hoeven – met het oog op de energietransitie – gasverlaters niet meer te betalen voor het verwijderen van hun gasaansluiting. Die kosten worden in plaats daarvan volledig doorberekend aan consumenten die nog zijn aangesloten op het gasnet. De ACM heeft zich daarbij gebaseerd op een ministeriele regeling. In die regeling heeft de minister deze wijze van verrekening van de kosten bij het verwijderen van een gasaansluiting bepaald.

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) oordeelt dat de ACM zich niet op deze regeling mocht baseren. Uit de Europese Gasrichtlijn volgt namelijk dat de minister de ACM geen instructie mag geven om bepaalde tariefstructuren te hanteren. Daarom had de ACM deze bepaling van de ministeriele regeling buiten toepassing moeten laten. De ACM heeft ook geen eigen afweging gemaakt om de nieuwe tariefstructuur in te voeren. Het besluit van de ACM kan daarom niet in stand blijven.

Deze uitspraak is definitief, het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) is de eindrechter in deze zaak. De volledige uitspraak is via onderstaande link te raadplegen. Bij verschil tussen dit persbericht en de volledige uitspraak is laatstgenoemde beslissend.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met: Celeste de Wit, afdeling persvoorlichting, tel. 06 22812976 of 088 362 3910.Uitspraken