Laden...

Vragen aan Hof EU over kosten vleeskeuringen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksCollege van Beroep voor het bedrijfsleven > Nieuws > Vragen aan Hof EU over kosten vleeskeuringen
Den Haag, 17 juli 2018

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) doet vandaag uitspraak over heffingen die slachterijen moeten betalen voor de kosten van vleeskeuringen.

De minister mag de kosten voor de interne opleiding tot keurings-assistent en dierenarts niet in rekening brengen, omdat dit geen kosten zijn van officiële controles. De minister heeft onvoldoende inzichtelijk gemaakt uit welke kosten de tarieven zijn opgebouwd. Ook is de juridische grondslag van een aantal toeslagen niet inzichtelijk.
Daarnaast vraagt het CBb het Hof van Justitie in Luxemburg (Hof) op enkele andere punten uitleg over de Europese regels. Het CBb vraagt of de minister (salaris)kosten van ander personeel dan keurings-assistenten en dierenartsen in rekening mag brengen, de kosten voor weerstandsvermogen mag doorberekenen, en zo ja, tot welk bedrag en stelt daarnaast enkele vragen over specifieke posten.

Er lopen enkele honderden soortgelijke zaken bij het CBb en de minister heeft enkele honderden bezwaarprocedures in behandeling. Het CBb vraagt daarom het Hof om deze kwestie bij voorrang te behandelen.

Dit is een tussenuitspraak en geen einduitspraak. In afwachting van het antwoord van het Hof is de behandeling van de zaken opgeschort.De volledige uitspraak is via onderstaande link te raadplegen. Bij verschil tussen dit persbericht en de volledige uitspraak is laatstgenoemde beslissend.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:
Celeste de Wit, afdeling persvoorlichting, tel. 088 362 0454 of 088 362 3910.

Uitspraken