Laden...

Regels en procedures college van Beroep voor het bedrijfsleven

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Ik heb een klacht

Als u vindt dat u niet correct behandeld bent door een medewerker of rechter van het College van Beroep voor het bedrijfsleven kunt u een klacht indienen. U kunt het klachtenformulier digitaal of per post verzenden naar:
 
College van Beroep voor het bedrijfsleven
t.a.v. het bestuur
Postbus 20021
2500 EA Den Haag

Dit kan tot 1 jaar na het voorval.

Mediation naast rechtspraak

Een gerechtelijke procedure richt zich op de juridische aspecten van een conflict en gaat vaak alleen over het verleden. Met mediation zoekt u samen met de andere partij(en) naar een toekomstgerichte oplossing voor alle aspecten van het conflict. Soms is mediation sneller en goedkoper dan een juridische procedure. Daarom kijkt de rechter of uw zaak zich misschien leent voor mediation. U kunt ook zelf aangeven dat u mediation wilt.

Contactgegevens mediation

Mediationfunctionaris mw. mr. P. Beishuizen
Telefoon: 088 362 03 95
E-mail: mediationbureau.cbb@rechtspraak.nl

 

Pers

Het contact van de pers met de persrechters loopt via de afdeling voorlichting, Celeste de Wit-Kuiper op nummer 088 362 04 54 of mobiel 06 22 81 29 76. Bij afwezigheid kunt u inspreken op de voicemail. U wordt dan teruggebeld. Buiten kantooruren kunt u inspreken op de voicemail of e-mailen. Er wordt dan de volgende dag contact met u opgenomen.

U kunt hier ook terecht voor informatie over zittingen, uitspraken en het aanmelden voor het maken van audiovisuele opnamen waaronder interviews of documentaires.


Deze specifieke reglementen, procedures en formulieren zijn aanvullend/afwijkend van de landelijke reglementen, procedures en formulieren. Bekijk het volledige overzicht met landelijke reglementen en klachten.