Laden...

Persinformatie

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHome > Persinformatie

Perscontact

Vragen over rechtszaak of toelichting uitspraak

Bent u, als journalist, op zoek naar informatie over een rechtszaak of een toelichting op een uitspraak? Neem dan contact op met de afdeling persvoorlichting van het betreffende gerecht.

Overige vragen

Voor alle andere vragen kunt u bellen met de voorlichters van de Raad voor de rechtspraak:

 088 362 45 55 (ook buiten kantooruren)

 

Aanvraagformulier

Via onderstaand formulier kunt u toegang vragen tot verschillende faciliteiten voor journalisten.

  • toegang tot de zgn. bestandenpostbus, waarin alle gerechten wekelijks hun perslijsten plaatsen: stuur het ingevulde formulier dan naar perslijst@rechtspraak.nl. Meegestuurde kopieën van ID’s worden na een check vernietigd.
  • Inzage in dagvaardingen of verzoek tot AV-opnamen bij een zitting in een gerecht: neem contact op met het betreffende gerecht en stuur indien nodig het ingevulde formulier daar naartoe op. Meegestuurde kopieën van ID’s worden na een check vernietigd.

De contactgegevens van de persvoorlichters van alle gerechten vindt u op deze pagina.

 

 

Audiovisuele middelen

Opnamen in de rechtszaal

Het maken van beeld- en geluidsopnamen tijdens rechtszaken is toegestaan. De rechter kan in uitzonderlijke gevallen het maken van beeld- en geluidsopnamen van (delen van) de zitting verbieden.

Beeldbank

In de beeldbank vindt u vrij te gebruiken beeldmateriaal van bestuurders, woordvoerders en gebouwen van de Rechtspraak.

Persrichtlijn/huisregels

Persrichtlijn

De richtlijn geeft aan wat journalisten van rechtbanken en gerechtshoven mogen verwachten en hoe de gerechten de pers voorzien van informatie voorafgaand, tijdens en na rechtszaken.

Huisregels

Er wordt van u, als journalist, verwacht dat u zich houdt aan de huisregels die gelden voor zittingen.

Meldpunt dreiging advocaten en journalisten

Het is van belang voor de Rechtspraak dat ook advocaten en journalisten zich veilig voelen in de gerechtsgebouwen. Daarom is per gerecht een meldpunt ingesteld waar advocaten en journalisten direct aan de beveiliging(scoördinator) kunnen melden dat zij een onveiligheidsgevoel, een dreiging of kwetsbaarheid ervaren. De contactgegevens van dit meldpunt per gerecht zijn gedeeld met de relevante beroepsverenigingen en kunt u via die weg vinden.

Het is van belang om duidelijk te maken dat dit meldpunt geen vervanging is voor de procedure in de landelijke procesreglementen, maar een aanvulling waarbij sneller en direct contact gelegd kan worden met de beveiliging(scoördinator). In de procesreglementen is opgenomen dat een partij zo spoedig mogelijk en gemotiveerd de aanwezigheid van de parketpolitie aan de griffie van de rechtbank verzoekt indien deze partij de aanwezigheid op de mondelinge behandeling wenselijk acht. Deze procedure blijft ongewijzigd.

Als advocaten en journalisten reeds in het gebouw aanwezig zijn en een acute situatie zich voordoet, dan kunnen zij dit zoals gebruikelijk terecht bij de bode en/of de beveiliging.

 

Ontwikkelingen rechtspraak

Rechtspraak in cijfers

Bekijk het antwoord op vragen als: ‘Hoeveel zaken handelen de rechtbanken en appèlcolleges elk jaar af?’, ‘Hoeveel kost de rechtspraak?’ en ‘Hoeveel faillissementen spreekt de rechter uit per maand?’

Kwaliteit van de rechtspraak

Een goede en betrouwbare rechtspraak is essentieel voor het vertrouwen van de samenleving in de Rechtspraak. Wat doet de Rechtspraak om de kwaliteit hoog te houden en te verbeteren? 

Digitale toegankelijkheid van de rechtspraak

De Rechtspraak werkt aan een moderne rechtsgang. Daarbij speelt digitalisering een rol, maar minstens zo belangrijk is de vereenvoudiging van de procedures binnen het civiel en bestuursrecht.

 

Blijf op de hoogte

Nieuwsbrief

Ontvang wekelijks een nieuwsbrief met het belangrijkste rechtspraaknieuws van de afgelopen week.

Jurisprudentienieuwsbrief bestuursrecht

Wekelijks verschijnt de jurisprudentienieuwsbrief met de belangrijkste jurisprudentie binnen het bestuursrecht.

RSS-feeds uitspraken

Volg de uitspraken die voor u interessant zijn zonder dat u de site hoeft te bezoeken.

Perslijst Hoge Raad

Bekijk het overzicht van zaken die in de publieke belangstelling staan en waarvoor een cassatieberoep is ingesteld bij de Hoge Raad.

Sociale media en livestreams

Er zijn vele sociale media-accounts van rechtbanken, gerechtshoven, appèlcolleges en Hoge Raad.

De Rechtspraak maakt het soms voor geïnteresseerden mogelijk om zittingen via een computer of mobiel apparaat te volgen via een livestream. Meestal gebeurt dit vanwege de grote publieke belangstelling.

Zittingslijsten

Krijg toegang tot de bestandenpostbus waarin de zittingslijsten van alle gerechten (m.u.v. Hoge Raad en Raad van State) te vinden zijn. Vraag toegang aan bij een van de gerechten via onderstaand formulier.

 

Rechtspraak magazine

Rechtspraak Magazine richt zich op iedereen die geïnteresseerd is in rechtspraak en daaraan gerelateerde zaken. Het magazine verschijnt onregelmatig. Bekijk hier de edities. U kunt zich hier gratis op abonneren.