Laden...

Voorzieningen voor slachtoffers

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksGerechtshof Amsterdam > Bezoekinformatie > Voorzieningen voor slachtoffers

Gebruikmaken van slachtoffervoorzieningen

Bent u van plan als slachtoffer de strafzitting te bezoeken? Neem vooraf contact op met het Slachtofferloket om begeleiding te krijgen voor, tijdens en na de zitting. Het Slachtofferloket informeert, adviseert en begeleidt slachtoffers tijdens het hele strafproces. Het is een samenwerking tussen politie, Openbaar Ministerie en Slachtofferhulp Nederland. Het gerechtshof maakt uit oogpunt van onafhankelijke rechtspraak geen deel uit van dit loket. Toch heeft het gerechtshof ook voorzieningen voor u als een strafzitting bijwoont als slachtoffer.

Als u contact opneemt met het Slachtofferloket worden uw wensen van te voren geïnventariseerd. Onder meer omtrent beperking van contact met (de familie van) de verdachte in de publieke ruimtes, spreekrecht, zitplaats in de rechtszaal en gebruik van wachtruimte.

 

 

Bijwonen van een strafzitting

Scanstraat met detectiepoort

Toegangscontrole

Bij binnenkomst meldt u zich bij de scanstraat en loopt u door een detectiepoort. Uw tas en kleding worden gecontroleerd op onveilige objecten. In het paleis van justitie gelden huisregels.

De receptie

Melden bij de receptie

Nadat u door de toegangscontrole bent, meldt u zich bij de receptie. Als u een zitting gaat bijwonen vraagt u bij de receptie waar de zaak wordt behandeld waarvoor u komt. De receptionist verwijst u naar de juiste bodebalie. Vervolgens meldt u zich bij de bodebalie.

De bodebalie

Melden bij de bodebalie

De bode stelt u een aantal vragen, o.a. in welke hoedanigheid u de zitting bij komt wonen (hier geeft u aan dat u slachtoffer bent), waar u wilt zitten in de zaal en of u gebruikmaakt van uw spreekrecht. De bode zal de raadsheer voorafgaand aan de zitting over uw wensen informeren. De bode kondigt het begin van de zitting aan.


Privé ruimtes en extra begeleiding

Privéruimtes

Het gerechtshof Amsterdam beschikt over een slachtofferruimte waar u afgezonderd kunt zitten indien u dit vooraf heeft aangegeven in uw contact met het Slachtofferloket. U kunt ook bij de bode aangeven dat u gebruik wilt maken van een kamer.

Extra begeleiding

Het gerechtsgebouw is een publieke ruimte die, in beginsel, voor iedereen toegankelijk is. U kunt in de algemene ruimtes (familie van) de verdachte, maar ook ander publiek of journalisten tegenkomen. Wilt u het contact met de verdacht rondom de zitting beperken? Dan raden wij u aan om van te voren een afspraak te maken via het Slachtofferloket.

 

 

Zitting

U heeft als slachtoffer een brief ontvangen waarin aangekondigd is waar en wanneer de strafzaak behandeld zal worden. In deze brief wordt uitgelegd wat uw rol is tijdens de zitting. Als u de zitting wilt bijwonen is het verstandig deze brief mee te nemen.

In overleg met de bode kunt u als eerste, tegelijkertijd met ander publiek of als laatste de zaal betreden. Uw rol als slachtoffer tijdens de behandeling van de strafzaak is beperkt. De rechter kan u vragen het woord te voeren als u een schadeopgaveformulier heeft ingeleverd, als u van uw spreekrecht gebruik maakt of wanneer u als getuige optreedt.