Laden...

Voorzieningen voor slachtoffers

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksGerechtshof Amsterdam > Bezoekinformatie > Voorzieningen voor slachtoffers

Wie kan u steunen?

De Rechtspraak is onafhankelijk. Daarom kunnen de medewerkers van het gerechtshof Amsterdam u geen inhoudelijk advies geven over de inhoud van het proces. Wel kunt u praktische vragen stellen, bijvoorbeeld over het verloop van het proces.

De volgende organisaties en personen kunnen u ondersteunen:

Politie en Openbaar Ministerie

Het Slachtofferloket Politie begeleidt slachtoffers tijdens het politieonderzoek. Daarna gaat een zaak naar het Openbaar Ministerie (OM). Daar kunt u terecht bij het Informatiepunt Slachtoffers. Politie en OM werken nauw samen met Slachtofferhulp Nederland en het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Soms kunt u uw zaak ook volgen op Mijnslachtofferzaak. Als dit mogelijk is, ontvangt u hierover bericht.

Slachtofferhulp Nederland

Medewerkers van Stichting Slachtofferhulp Nederland steunen u praktisch, juridisch of emotioneel. Zij helpen u bijvoorbeeld met het invullen van formulieren. Ook kunt u bij ze terecht voor een luisterend oor. Hulp van Slachtofferhulp Nederland is gratis.

Advocaat

Bent u slachtoffer van een ernstig gewelds- of zedenmisdrijf? Een misdrijf waar 8 jaar of meer gevangenisstraf op staat of een ander in de wet genoemd misdrijf? Dan is de rechtsbijstand van een advocaat gratis.

 

Bijwonen van een strafzitting

Scanstraat met detectiepoort

Toegangscontrole

Bij binnenkomst meldt u zich bij de scanstraat en loopt u door een detectiepoort. Uw tas en kleding worden gecontroleerd op onveilige objecten. In het paleis van justitie gelden huisregels.

De receptie

Melden bij de receptie

Nadat u door de toegangscontrole bent, meldt u zich bij de receptie. Als u een zitting gaat bijwonen vraagt u bij de receptie waar de zaak wordt behandeld waarvoor u komt. De receptionist verwijst u naar de juiste bodebalie. Vervolgens meldt u zich bij de bodebalie.

De bodebalie

Melden bij de bodebalie

De bode stelt u een aantal vragen, o.a. in welke hoedanigheid u de zitting bij komt wonen (hier geeft u aan dat u slachtoffer bent), waar u wilt zitten in de zaal en of u gebruikmaakt van uw spreekrecht. De bode zal de raadsheer voorafgaand aan de zitting over uw wensen informeren. De bode kondigt het begin van de zitting aan.


Privéruimtes en extra begeleiding

Privéruimtes

Het gerechtshof Amsterdam beschikt over een slachtofferruimte waar u afgezonderd kunt zitten indien u dit vooraf heeft aangegeven in uw contact met het Informatiepunt Slachtoffers. U kunt ook bij de bode aangeven dat u gebruik wilt maken van een kamer.

Extra begeleiding

Het gerechtsgebouw is een publieke ruimte die, in beginsel, voor iedereen toegankelijk is. U kunt in de algemene ruimtes (familie van) de verdachte, maar ook ander publiek of journalisten tegenkomen. Wilt u het contact met de verdacht rondom de zitting beperken? Dan raden wij u aan om van te voren een afspraak te maken via het Slachtofferloket.

 

Zitting

U heeft als slachtoffer een brief ontvangen waarin aangekondigd is waar en wanneer de strafzaak behandeld zal worden. In deze brief wordt uitgelegd wat uw rol is tijdens de zitting. Als u de zitting wilt bijwonen is het verstandig deze brief mee te nemen.

In overleg met de bode kunt u als eerste, tegelijkertijd met ander publiek of als laatste de zaal betreden. Uw rol als slachtoffer tijdens de behandeling van de strafzaak is beperkt. De rechter kan u vragen het woord te voeren als u een schadeopgaveformulier heeft ingeleverd, als u van uw spreekrecht gebruik maakt of wanneer u als getuige optreedt.